Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOLCE

  Wieś z zabytkowym kościołem w par. Rudkiw dek. mirosławieckim w diec. koszalińsko-kotobrzeskiej.Wieś G., pierwotnie Dobrzyca, zał. w XVI w. przez Golcówz Kłębowca, miała 1540 kościół; obecny kościół św. Antoniegoz Padwy, wzniesiony 1669 z fundacji Golców, jestryglowy, salowy na rzucie prostokąta, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLGOTA

  (aram. golgoltä, Miejsce Czaszki - Mt 27,33;Mk 15,22; J 19,17; Czaszka - Łk 23,33; synonim łac. Calvaria),miejsce ukrzyżowania —» Jezusa Chrystusa.

  Nazwa G. pochodzi przypuszczalnie od okolicznych skał,k t ó r e kształtem przypominają ludzkie czaszki (por. rä'sgłowa - częste w arab. toponimii określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLCOWA

  Parafia w dek. brzozowskim w diec.przemyskiej. Wieś G., zał. 1448 przez bpa przemyskiegoPiotra Chrząstowskiego i nazwana od jego imienia Piotrowinem,przyjęła nazwę G. (od nazwiska pierwszego sołtysaMacieja Golca); po lokacji wsi zbudowano w G. drewnianykościół par. św. Barbary o konstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIAN ZYGMUNT ks.

  ur. 10 VII 1824 w Krakowie,zm. 21 II 1885 w Wieliczce k. Krakowa, homileta, teolog,współtwórca —> neoscholastyki w Polsce.

  Po studiach filoz.-teol. w krak. seminarium duch. przyjął1849 święcenia k a p ł . ; studia teol. kontynuował w Lowaniumi Rzymie, gdzie uzyskał doktorat; jako uzdolniony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLDSMITH OLIVER

  ur. 10 XI 1728 w Pallas k. Ballymahon(Irlandia), zm. 4 IV 1774 w Londynie, pisarz.

  Syn pastora anglik., uczył się 1744-49 w Trinity College(Dublin), uzyskując stopień bakalarza; nast. studiowałmedycynę w Edynburgu (1753) i Lejdzie (1754); 1763 zostałczłonkiem The Literary Club zał. przez S. Johnsona i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIARDZI, waganci

  Młodzi wędrowni poeci średniow.,głównie anonimowi, wywodzący się najczęściej spośródduchownych; nazwa ich pochodzi prawdopodobnie odGoliasa, legendarnego bpa mającego prowadzić rozwiązłytryb życia (wg niektórych źródeł nazwa ta sugeruje odwołaniesię do bibl. postaci G o l i a t a ) .

  Poezja g...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLDTMANN JÓZEF JOACHIM bp.

  ur. 21 III 1782 wWejherowie, zm. 27 III 1852 w Sandomierzu, działacz społ.i kościelny.

  Święcenia kapł. przyjął 1806 w Warszawie; do1828 był wik., a nast. proboszczem w Zgierzu, gdzie współdziałałw zakładaniu osiedli fabrycznych i opiekował sięprzybywającymi tam cudzoziemcami; był kolejno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICE

  Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Cedynia w dek. chojeńskim w diec. szczecińsko--kamieńskiej ; do reformacji G. były parafią w diec. kamieńskiej.

  Zachował się kościół św. Jakuba A p o s t o ł a z 3. ćwierciXIII w.; jest to prostokątna budowla z wyodrębnionymp r e z b i t e r i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLEJEWKO

  Parafia w dek. jutrosińskim w archidiec.poznańskiej (od 1446).

  G., j a k o dawny gród Czestram,wzmiankowane 1136 w bulli pap. Innocentego II, miałokościół par. Wszystkich Świętych, wzniesiony na pocz.XII w., należący do abpstwa gnieźn.; 1520 Wojciech Chojeńskizbudował nowy drewniany kościół, do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLAŃSKI FILIP NERIUSZ SchP

  ur. 30 VIII 1753 wKrakowskiem, zm. 26 I 1824 w Wilnie, teoretyk literatury,pedagog.

  Był wychowankiem kolegium pijarskiego w Podolińcuna Spiszu; od 1783 wykładał w Collegium Nobiliumw Warszawie, a 1787 został prof, literatury łac. i pol. wSzkole Głównej Litew., po utworzeniu w Wilnie uniwersytetuwykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt

Do góry