Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOLUB - DOBRZYŃ

  Miasto, parafie i dekanaty - golubskiw diec. chełmińskiej i dobrzyński w diec. płockiej(do 1950 o d r ę b n e miasta, przedzielone rzeką Drwęcą, któraod 1815 stanowiła granicę między z a b o r em ros. i p r u s . ) .G o l u b , wieś wzmiankowana 1254, był do 1293 własnościąbpstwa w ł o c ł . , a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLINA (1)

  Parafia i dekanat w diec. włocławskiej. G.została założona j a k o miasto prywatne ok. 1330 przez Janaz G.; pozbawiona 1870 praw miejskich, odzyskała je 1921;

  parafię w G. erygowano na przełomie XIV i XV w. i do 1818należała do diec. gnieźnieńskiej; pierwotny kościół jestwspomniany 1470; na jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLUBOVICH GIROLAMO OFM

  Imię chrzestne Antoni,ur. 9 II 1865 w Stambule, zm. 9 I 1941 we Florencji,historyk zakonu.

  Do zakonu wstąpił 1881 w Nazarecie; po studiach filoz.--teol. w seminarium zak. przyjął 1888 w Kairze święceniak a p ł . ; pracował w różnych placówkach Ziemi Świętej, m.in.był bibliotekarzem klasztoru w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLINA (2)

  Parafia i sanktuarium maryjne w dek. jarocińskimw a r c h i d i e c gnieźnieńskiej. Kościół par. św. Andrzeja Apostoła wzmiankowany jest 1410;

  obecny, wzniesionyw 2. poł. XVII w., gruntownie odnowiony 1726-43, barokowy,drewniany, konstrukcji zrębowej, 1-nawowy z węższym inieco niższym prezbiterium, ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁACZEWY

  Parafia w dek. wolbromskim w diec.kieleckiej.

  Kościół par. pod wezw. św. Marii Magdalenyzostał wzniesiony (wg tradycji) 1225 przez bpa krak. IwonaOdrowąża i jest wzmiankowany 1325-27; obecny kościół,wzniesiony 1430 przez prob. Pawła z Z a t o r a , restaurowany1616 przez p r o b . J a k u b a J a n i d ł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIŃSKI ZDZISŁAW bp.

  ur . 27 XII 1908 w Urzędowiek. Kraśnika, zm. 6 VII 1963 w Częstochowie, teolog moralista.

  W 1926 wstąpił do seminarium duch. w Lublinie; 1931przyjął święcenia kapł.; 1930-33 studiował na KUL, gdzieuzyskał doktorat teologii mor.; studia kontynuował 1933-34w Rzymie, po czym w Lublinie był ojcem duch. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁAŃCZ

  Parafia i dawny klasztor bernardynów wdek. kcyńskim w archidiec. gnieźnieńskiej. G. jako wieśwzmiankowana 1222, płaciła dziesięcinę klasztorowi cystersóww Ł e k n i e ; G. miata kościół św. Wawrzyńca, wymieniony1361, parafialny od 1406; 1789 wzniesiono kościół z fundacjiMaksymiliana Mielżyńskiego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICHOWSKI NORBERT OFMObs

  Imię chrzestneAdam, ur. 9 XII 1848 we Lwowie, zm. 21 V 1921 w Leżajsku,historyk zakonu, publicysta.

  Do zakonu wstąpił 1869;studia filoz.-teol. odbywa! w seminarium zak. we Lwowie iTarnowie, gdzie 1873 przyjął święcenia k a p ł . ; był l e k t o r emstudium zak. we Lwowie i katechetą gimnazjum w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLENIÓW

  Parafie i dekanat w diec. szczecińsko--kamieńskiej (od 1972). Dawna osada słow. nad rzeką Iną,zw. na pocz. XIII w. Golinog, otrzymała 1268 prawa miejskieod księcia -> Barnima I; do 1630 G. należał do książątz a c h . p o m . , nast. do Szwecji, od 1679 do Brandenburgii, od1720 do Prus, 1945 wrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLESZÓW

  Parafia w dek. cieszyńskim w diec. katowickiejoraz parafia ewang. w cieszyńskiej diec. ewangelickiej.

  G. jest wzmiankowany 1223 j a k o wieś, oddająca dziesięcinęklasztorowi norbertanek w Rybniku; parafia G., powstałaprawdopodobnie w 2. poł. XIII w., wymieniona jestdopiero 1447; kościół par. św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry