Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOŁĘBIEWSKI HIERONIM ks.

  ur. 13 IV 1845 w Fordoniek. Bydgoszczy, zm. 29 IX 1918 w Chełmnie.

  Studia filoz.--teol. odbył w seminarium duch. w Pelplinie i tam 1868przyjął święcenia k a p ł . ; 1872-87 był prob, w J a s t a r n i , a nast.w Szynwałdzie k. Grudziądza; 1900-06 był sekretarzem,1906-09 skarbnikiem Tow. Naukowego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLBA FRANCISZEK ks.

  ur. 14 VIII 1862 w Bachowicachk. Wadowic, zm. 18 I 1944 tamże, orientalista, egzegeta.

  Studiował teologię na U J ; po przyjęciu 1886 święceń k a p ł . byłm.in. katechetą w Wadowicach, a nast. wykładał w tamtejszymgimnazjum św. Jacka; w Krakowie, a p o t em w Zakrzówkuk. Krakowa prowadził internat dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIN STARY

  Parafia w dek. kościańskim w archidiec.poznańskiej.

  Parafia powstała w XIV w.; 1409wspomniany jest pierwszy jej prob. Marcin Siekierka; pierwotnykościół par. pod wezw. Urszuli z Towarzyszkami wznieśli właściciele G. Borkowie z Gryżyny;

  obecny kościółWniebowzięcia NMP, zbudowany ok. 1660-70 z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLISZEW

  Parafia w dek. stawiszyńskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G. wzmiankowanajest 1333; parafię G. erygowano prawdopodobnie w XIV w.;wówczas był tu kościół Wszystkich Świętych (pierwszawzmianka 1508), drewniany, odbudowany 1602 przez JanaMikołajewskiego;

  1750 Radolińscy zbudowali nowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁASZEWSKI ANTONI bp.

  ur. 13 VI 1745, zm. 24 IV1824 w Przemyślu.

  Studiował teologię w krak. seminariumd u c h . ; 1769 przyjął święcenia k a p ł . ; 1768-83 pełnił obowiązkis e k r e t a r z a bpa przem. J. Kierskiego; 1778 objął prepozyturęw kapitule kolegiackiej w Brzozowie; od 1776 był kanonikiemk a t e d r a l n ym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLTZ BOGUMIŁ

  ur. 20 III 1801 w Warszawie, zm.12 XI 1870 w Toruniu, niem. pisarz. Uczył się w Kwidzyniei Królewcu; 1817-21 studiował filozofię na Uniw. Wrocławskim;od 1823 przebywał w Lisowie k. Torunia, od 1830w Golubiu, a od 1847 w Toruniu.

  Ogłosił wiele dzieł, z których na uwagę zasługują Buchder Kindheit (F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICYN ALEKSANDR NIKOŁAJEWICZ

  ur. 19 XII1773, zm. 4 XII 1844 w Gaspra-Aleksandrija, działacz Kościołaprawosławnego.

  Wychowany na dworze ces. KatarzynyI I , przyjaźnił się z przyszłym ces. Aleksandrem I; w latachmłodzieńczych pozostawał pod wpływem myśli Voltaire ' a ; od 1803 kierował sprawami Kościoła prawosł.;

  od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁASZEWSKI JAN KLEMENS bp.

  ur. 23 XI 1748 wKowalewszczyźnie (Łomżyńskie), zm. 8 III 1820 w Warszawie,działacz kośc. i polityczny.

  W 1764 wstąpił do zgrom,misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Warszawie; po przyjęciu1771 święceń kapł. był prof, oraz kaznodzieją w zgromadzeniu;1774 opuścił zgromadzenie i do 1781 był prob,w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLTZ HERMANN von der

  ur. 17 III 1835 w Dusseldorfie,zm. 25 VII 1906 w Berlinie, teolog luterański.

  Studia teol. odbywał 1853-58 w Erlangen, Berlinie, Tybindzei Bonn; 1861 został kaznodzieją poselstwa prus. wRzymie; od 1865 był prof, teologii ewang. w Bazylei (od1873 wykładał w B o n n ) ; 1876 przeniósł się do Berlina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLICYN DMITRIJ DMITRIEWICZ, Gallitzin Demetrius Augustine

  ur. 22 XII 1770 w H a d z e , zm. 6 V 1840 w L o r e t t a(Pensylwania), misjonarz, apologeta.

  Pod wpływem matkiprzeszedł 1778 na katolicyzm; oddelegowany 1792 do armiia u s t r . , był zmuszony udać się do Stanów Zjedn., gdziewstąpił do seminarium duch. w Baltimore i jako pierwszyseminarzysta, który odbył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /07.10.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt

Do góry