Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI PIOTR bp.

  ur. 10 VI 1902 w Jedlińskuk. Radomia, zm. 2 XI 1980 w Nałęczowie, teolog i duszpasterz.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Sandomierzu,przyjął 1924 święcenia k a p ł . ; dalsze studia odbywał na Gregorianumw Rzymie, gdzie 1925 uzyskał doktorat filozofiii 1928 teologii. Po powrocie do kraju był wik. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁKOWIC SZYMON ks.

  zm. po 12 X I 1667, filozof.

  Studia na UJ ukończył 1615, po czym wykładał tamże nawydz. filozoficznym; jest autorem komentarzy do ArystotelesaQuaestio de natura et essentia temporis (1623) i Quaestiode cognitione intellectus (1631);

  od 1637 wykładał teżgramatykę języka hebr.; 1643 j a k o prof, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁCZA

  Parafia w dek. miechowskim w diec. kieleckiej.Kościół par. św. Maurycego, wzmiankowany 1325-27,przebudowano ok. 1585;

  na jego miejscu wzniesiono 1657 nowy,drewniany pod wezw. św. Franciszka Ksawerego, konstrukcjizrębowej, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie,z kaplicą św. Franciszka Ksawerego, o ł t a r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁDA ANDRZEJ ks.

  ur. 1832 w Kobylance k. Gorlic,zm. 18 III 1895 w Porębie Żegoty k. Krakowa, publicysta.

  Po przyjęciu 1855 święceń kapł. był katechetą oraz zastępcąprof, katechetyki i metodyki na U J ; 1864 został prob, w PorębieŻegoty i radcą krak. kurii biskupiej. W pracy Austriai Polska (Kr 1878) nakreślił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁDAP

  Parafia i dekanat w diec. warmińskiej.T e r y t o r i um G., zamieszkane przez Jaćwięgów, 1283-1525podlegało krzyżackiemu komturstwu w Królewcu; AlbrechtPruski przystąpił do kolonizowania tych terenów.

  MiastoG. zostało zał. 1565-70 na prawie chełmińskim; zamieszkiwalij e protestanci pol., niem. i litew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĄB

  Parafia w dek. puławskim w diec. lubelskiej.

  G., j e d n a z najstarszych wsi w Lubelskiem, miał 2 drewnianekościoły par. (św. Katarzyny oraz św. Floriana), wzniesione1170-83; sytuacja taka mogła być skutkiem podwójnegop a t r o n a t u (rycerskiego i k r ó l . ) ;

  1326 dwaj proboszczowie z G.płacili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁDONOWSKI ANDRZEJ OSPĘ

  ur. 1596, zm. 28 I X1660 w Częstochowie, pisarz zakonny.

  Do zakonu wstąpi!1615; studia filoz.-teol. odbył w Kaliszu i Poznaniu; nast.wykłada! teologię w Pińczowie, a od 1623 na Jasnej Górze,gdzie organizował bractwa i był także kaznodzieją; 1638został gen. wizytatorem pol. prowincji, a 1640...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĄB PIOTR SVD

  ur. 18 I 1888 w Starej Schodni k.Opola, zm. 26 V 1943 w Dachau.

  Studia filoz.-teol. odbyt wseminarium zak. w Módling k. Wiednia i klasztorze SanktWendet w Niemczech, po czym 1915 przyjął święcenia k a p t . ;po odbyciu stużby wojskowej od 1919 studiował slawistykęna uniw. w Poznaniu; nast. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBICA, gołąb

  (hebr. jonah, gr. peristera), w Bibliiokreślenie różnych odmian ptaków, dzikich lub oswojonych,m.in. gołębia i synogarlicy; symbol —» Ducha Świętego(III 1).

  1. W P i ś m i e św. - g. jest jedynym ptakiem, który mógłbyć ofiarowany w świątyni, zwł. jako ofiara ubogich w obrzędachoczyszczeń (Kpł 5,7;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /7 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĄBEK, Gollumbek JAKUB

  ur. 1739 na Śląsku,zm. 30 III 1789 w Krakowie, kompozytor i śpiewak.

  Początkowodziałał przy kościele Mariackim, a od 1774 w kapelikatedralnej na Wawelu; 1781-87 nauczał śpiewu w szkoleśpiewaczej, zał. przez prob, katedry wawelskiej ks. WacławaSierakowskiego.

  Twórczość religijną G. reprezentują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt

Do góry