Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOŁUBINSKI FIODOR ALEKSANDROWICZ

  ur. 2 I 1798 wKostromie, zm. 8 IX 1854 tamże, prawosł. filozof i teolog.

  Studiował w seminarium duch. w Kostromie, gdzie nast. wykładałjęzyk gr.; 1824 został prof. Moskiewskiej AkademiiDuch. i 1826-51 cenzorem kośc.; 1829 przyjął święcenia kapl.i pełnił funkcję p r o t o j e r e j a w Moskwie; 1854...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMARYŚCI

  Kontrremonstranci, zwolennicy F. —Gomarusa, reprezentujący ortodoksyjny kierunek w kalwinizmie.

  Jako rzecznicy zachowania w całości nauki J. Kalwina,zwł. o —» predestynacji, g. wyznawali supralapsaryzm (—>s u p r a l a p s a r i a n i e ) , w myśl którego jeszcze przed przewidzeniem— grzechu pierworodnego Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUBINSKI JEWGIENIJ JEWSIGNIEJEWICZ

  ur. 28 II1834 w Matwiejewie k. Kostromy, zm. 8 I 1912 w SiergijewPosad (Zagorsk), historyk Kościoła.

  Po studiach w seminari um duch. w Kostromie i w Moskiewskiej Akademii D u c h . ,od 1861 wykładał w niej historię ros. prawosławia; 1881otrzymał doktorat teologii.

  Początkowo zajmował się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMBERT NICOLAS

  ur. ok. 1495 w pd. Flandrii, zm.ok. 1560, niderl. kompozytor.

  Był przypuszczalnie uczniem Josquina des Prés; od 1526 służył w kapeli ces. Karola V j a k ośpiewak; z dworem ces. podróżował do Hiszpanii, Włoch,Austrii i Niemiec; j a k o kleryk (ksiądz?) i kanonik w Tournai1540 został oskarżony o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁUCHOWSKI (WOJCIECH) JÓZEF

  ur. 11 lub 14 IV1797 w Łączkach Kucharskich k. Rzeszowa, zm. 22 XI 1858w Garbaczu k. Ostrowca Świętokrzyskiego, filozof.

  Uczył się u benedyktynów w Tyńcu i na TheresiannischeAdelsakademie w Wiedniu; od 1817 studiował prawo naUW; 1821-22 przebywał w Niemczech, gdzie przyjaźni! sięz F.W. J . Schellingiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁOWIN IWAN GAWRIŁOWICZ

  ur. 1816 w Archangielskoje(obwód kaliniński), zm. 4 VI 1890 w Paryżu, ros. pisarzi działacz emigracyjny.

  Studiował dyplomację na uniw. w Dorpacie ( T a r t u ) ; 1841podróżował po Europie, Stanach Zjedn. i Kanadzie; 1846uzyskał obywatelstwo brytyjskie. Rozgłos przyniosła mu pracaLa Russie sous Nicolas I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMBROWICZ WITOLD

  ur. 4 VIII 1904 w Małoszycachk. Opatowa, zm. 24 VII 1969 w Vence k. Nicei, nowelista,powieściopisarz, dramaturg i publicysta.

  W 1922 ukończył filol. gimnazjum im. św. StanisławaKostki w Warszawie, a 1927 prawo na UW i rozpoczął studiafiloz.-ekon. w L'Institut des Hautes-Etudes Internationalesw Paryżu; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁOGÓRY, Gologory

  Parafia rzym.kat. w dek.zloczowskim w archidiec. lwowskiej (od 1939 w UkraińskiejSRR).

  Wieś G . , wzmiankowana 1389, była od 1515 miastem;1452 Mikołaj z G. ufundował prepozyturę NMP z kolegiummansjonarzy;

  pierwotny kościół z 1452, zniszczony 1648,gruntownie odnowiony w końcu X V I I w., spalony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI JAN CHRYZOSTOM OESA

  ur. 1654 k.Nowego Korczyna, zm. 16 IV 1700 w Warszawie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1671 w Krakowie; studia filoz. odbyłw Krakowie i Warszawie; 1677 uzyskał stopień lektora filozofiii rozpoczął wykłady w zak. konwencie warsz.; w Paryżustudiował teologię i prawo kan., a 1678 uzyskał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŁĘBIOWSKI, Gołembiowski PAWEŁ

  Żył w X V I I Iw., malarz. Wg wpisu do Albumu Studiosorum UJ z 21 IV1747 należał do krak. malarzy cechowych, którzy otrzymaliopiekę prawną uniwersytetu;

  1752 został mistrzem, a 1753starszym cechu. Malował obrazy dla klasztoru Karmelitówbosych w Czernej k. Chrzanowa, m.in. Ekstazą św. Teresyod Jezusa z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry