Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GORCZYŃSKI AKWILIN CRL

  Imię chrzestne Michal,ur. 1656, zm. 26 II 1713 w Krakowie, historyk, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1675 w Kazimierzu (pod Krakowem);studiował w Rzymie, uzyskując 1680 doktorat teologii;był (1680-91) wykładowcą przedmiotów teol. w studiumzak. w Krakowie; delegowany 1694 do Rzymu w celu zawarciaunii klasztorów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZD (2)

  Właśc. Pavlik Matthias, ur. 1879, zm. 4 IX1942 w Pradze (?), pierwszy bp Nar. Kościoła w —» Czechosłowacji( I I I ) .

  Po przyjęciu święceń kapł. (w Kościele rzym.--kat.) uczestniczył w rei. ruchu reformistycznym, propagującwśród czes. duchowieństwa potrzebę wprowadzenia językaczes. (lub słowac.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZD (1)

  Św. Kościoła prawosł., bp, ur. ok. 830 prawdopodobniena Morawach, zm. ok. 890 w Beratii (Albania),metropolita morawski i bułgarski.

  Był uczniem i współpracownikiem św. Metodego (-Cyryl i Metody); kształcił się prawdopodobnie w Bawarii;862 w Rzymie przyjął święcenia kapł.; 882...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOOVAERTS ANDREAS KAREL OPraem

  Imię zak.Leon, ur. 29 XII 1840 w Antwerpii, zm. 10 IX 1916 w Averbode(Belgia), historyk zakonu.

  Do zakonu wstąpił 1858 wAverbode, gdzie po studiach filoz.-teol. przyjął 1864 święceniak a p ł . ; był wik. w Verviers (1867-73) i prob, w Chanxhe--lez-Sprimont (1873-77) i Fresin.

  Jest a u t o r em bogato...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAJ

  Parafia w dek. biłgorajskim w diec. lubelskiej.

  J a k o król. własność wieś G. została nadana 1377 podskarbiemukról. Dymitrowi; 1398 G. otrzymał prawa miejskie;od 1508 należał do Firlejów, którzy w poł. XVI w. założylitu zbór kalwiński (istniał do ok. 1627); 1869 lub 1870 G.utraci! prawa miejskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAJ, Gorayczyk, Goreyski JAN

  zm. po 1530, malarzcechowy.

  Pracownię malarską prowadził w Krakowie;1496 namalował obrazy dla kościoła par. w Niegowici k.Bochni, ok. 1502 zakończył pracę nad malowidłami w KurzejStopie na Wawelu, 1512 pracował dla kościoła w KsiążnicachWielkich, 1498-1514 dla klasztoru Augustianów w Krakowie,w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAKHPUR

  Diecezja kat. obrządku syro-malabarskiegow pn. Indiach (stan U t t a r Pradeś) eryg. 19 VI 1984 zczęści diec. —» Waranasi j a k o sufr. Agry; zajmuje 19 070km2 i liczy 1,08 min mieszk., w tym 958 katolików, 12 parafii,18 księży zak., 22 zakonników i 53 siostry (AnPont1986).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAL WŁADYSŁAW bp.

  ur. 1 V 1898 w Stoczku k.Lubartowa, zm. 1945 w obozie w Sachsenhausen k. Berlina,kanonista, działacz charytatywny.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Lublinie studiowałfilozofię w Rzymie, gdzie 1921 przyjął święcenia k a p ł . ; 1922doktoryzował się na Gregorianum, a nast. studiował teologięwe Fryburgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONZAGOWIE

  Wł. ród hrabiowski (od 1382), margrabiowski(od 1433) i książęcy (od 1530), odgrywający ważnąrolę w historii Kościoła, zwł. w XVI i pocz. XVII w.G. byli prawdopodobnie w służbie wojskowej Matyldy,margrabiny toskańskiej; w XII w. osiedlili się w Mantui;ich pozycja wzrosła w wyniku walk wewn. we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /6 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONZÁLEZ y DÍAZ TUÑÓN CEFERINO OP kard.

  ur.28 I 1831 w Villoria (Asturia), zm. 29 XI 1894 w Madrycie,hiszp. filozof neoscholastyczny.

  W 1857-68 wykładał na uniw.w Manili (Filipiny), a później w Hiszpanii; 1873 zosta! bpem,1883 abpem, 1884 kard., a 1885 prymasem Hiszpanii (poroku zrzekł się tej godności); 1877 założyt czasopismo„Ciencia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt

Do góry