Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GORAZDOWSKI ZYGMUNT ks.

  ur. 1 XI 1845 w Sanoku,zm. 1 I 1920 we Lwowie, działacz r e i . , społ. i charytatywny,zał. —> józefitek.

  Studiował 1864-66 prawo na Uniw. Lwowskim, a nast.teologię w seminarium duch. we Lwowie, gdzie 1871 przyjąłświęcenia kapł.; był wik. i administratorem w kilku parafiachdiec. lwowskiej, potem wik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORDOSERBA

  (Kyzdervent w pn.-zach. Turcji),bpstwo staroż. w metropolii Nicea w rzym. prowincji BityniaI I ; u p a d ł o prawdopodobnie w XII w. po opanowaniu go przezTurków; znanych jest 3 bpów od 2. p o ł . VII do 2. poł. IX w.;obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORĄCZKIEWICZ WINCENTY

  ur. 1789 w Krakowie,zm. 4 XI 1858 tamże, organista, kompozytor, pedagog.

  Pochodził z rodziny muzyków krak.; kształcił się pod kierunkiemojca (Dominika), a nast. w Dreźnie i Wiedniu; od1808 był organistą katedry wawelskiej; 1818 został dyr.artystycznym Tow. Przyjaciół Muzyki w Krakowie; od 1820pełnił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORE CHARLES

  Bp. anglik., ur. 22 I 1853 w Londynie,zm. 17 I 1932 tamże, teolog.

  Studiował w Oksfordzie (należałdo High Church) i t am też 1884 został r e k t o r em Pusey House;1892 z jego inicjatywy założono w Oksfordzie wspólnotę zak.Community of the Resurrection; od 1894 byl kanonikiem wWestminsterze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZAKOW MICHAIŁ IWANOWICZ

  ur. 20 XI 1838 wguberni kostromskiej, zm. 18 VIII 1910 w Petersburgu,p r o t o j e r e j , prawnik i teolog prawosławny.

  Po studiach w seminarium duch. w Kostromie (1851-57)i w Akademii Duch. w Petersburgu (1857-61) został psałterzystącerkwi w Stuttgarcie; równocześnie studiował 1862-64historię i teologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORECKI ANTONI

  ur. 1787 w Wilnie, zm. 18 IX 1861w Paryżu, poeta.

  Studiował 1802-06 na Uniw. Stefana Batoregow Wilnie; 1809-13 walczył w armii Księstwa Warsz.(m.in. w kampanii moskiewskiej); 1816-18 podróżował poNiemczech, Włoszech i Francji; 1819 wstąpił do Tow. Szubrawców(współpracował z „Wiadomościami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYCKI, Gorczyca GRZEGORZ GERWAZY ks.

  ur.ok. 1665 w Bytomiu, zm. 30 IV 1734 w Krakowie, kompozytor.

  Po studiach w Wiedniu i Pradze, jako doktor filozofiii sztuk wyzwolonych, wstąpił 1691 do seminarium duch. wKrakowie, gdzie 1692 przyjął święcenia k a p ł . ; nast. wykładałpoetykę i retorykę w Akademii Księży Misjonarzy w—> Chełmnie (II)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖREME, Ürgüp - Göreme

  Miejscowość w Turcji identyfikowanaze staroż. Korama (cytowaną w Aktach H i e r o n a ) .

  Zachowały się ruiny wczesnośredniow. zespołu klasztornegozłożonego z kilku kościołów i rozmieszczonych wokół nichkaplic kutych w skale; najokazalszy kościót (Tokale Kilise)jest 3-apsydową bazyliką transeptową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYCZEWSKI JAN ks.

  ur. 9 VI 1751 w Lidzbarku,zm. 8 X 1823 w Poznaniu, pedagog, poeta, tłumacz.

  W1767 wstąpił do jezuitów w Krakowie; j a k o nauczyciel poezjiw kolegium jez. we Wschowie, przeniósł się po kasacie zakonu1775 do Poznania, gdzie przyjął święcenia k a p ł . ; nast.został powołany przez Komisję Edukacji Nar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORGIASZ

  ur. ok. 480 prz.Chr. w Leontinoj na Sycylii,zm. ok. 380 p r z . C h r . , filozof i r e t o r .

  W czasie wojny 427 prz.Chr. został wysłany w poselstwiedo Aten, gdzie osiadł prowadząc działalność sofisty i r e t o r a .W Peri tu me ontos e peri fyseos posłużył się sensualistycznąi relatywistyczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt

Do góry