Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOSLAR JULIAN MACIEJ

  ur. 24 II 1820 we Lwowie, zm.3 II 1852 w Wiedniu, poeta.

  W 1845-46 prowadził agitacjęrewolucyjną w Galicji; był blisko związany z E. Dembowskim;trzykrotnie więziony, został stracony na mocy wyrokuaustr. sądu wojskowego.

  Twórczość poetycka G . , to główniepisma i pieśni agitacyjne (krążące w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZOWSKA DIECEZJA

  Powstała 1972 w związku znormalizacją organizacji kośc. w Polsce na Ziemiach Odzyskanychpo II wojnie świat., z części terytorium administracjiapost. kamieńskiej, lubuskiej i p r a ł a t u r y pilskiej, i włączonaj a k o sufr. do —» wrocławskiej metropolii.

  1. Po zakończeniu II wojny świat, prymas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /11 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYSŁAWICE

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnymw par. i dek. Wiślica w diec. kieleckiej. Kościół św.Wawrzyńca, wzmiankowany 1326, do 1810 był kościołemp a r . ; na miejscu pierwotnego, drewnianego kościoła prob.Józef Dałowicz zbudował 1535 kościół z kamienia, późnogotycko-renesansowy, do którego 1676...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZE

  Opactwo benedyktyńskie k. Metzu (Lotaryngia)pod wezw. św. Gorgoniusza, kolebka zak. reformy.

  O p a c t w o zostało zał. 749 przez bpa Metzu, Chrodeganga;761 przeprowadziło reformę w klasztorze Gegenbach;765 zasiedliło swoimi mnichami klasztor w Lorsch i sprowadziłodla siebie relikwie św. Gorgoniusza, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZEŃSKI TYMOTEUSZ abp.

  ur. 24 I 1743 w Rybowiek. Piły, zm. 20 XII 1825 w Poznaniu.

  Studiował teologię(od 1765) w Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie,gdzie wydał Conclusiones theologicae ex scripturis partim exhistoriis excerptae pro disputationibus propositae (1765);święcenia kapł. przyjął 1767 podczas studiów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORSKI ALEKSANDR WASILJEWICZ

  ur. 28 VIII 1812w Kostromie, zm. 24 X 1875 w Siergijew Posad (obecnie Zagorsk)k. Moskwy, prawosł. historyk i teolog.

  Po studiach w Kostromie i 1828-32 w Akademii Duch. wMoskwie został tamże wykładowcą historii Kościoła i 1837profesorem; 1860 przyjął (jako celibatariusz) święceniakapł. (na polecenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKIE ŻALE

  Paraliturg. nabożeństwo pasyjnepowstałe w Polsce na przełomie XVII i XVIII w. z duchaludowej pobożności okresu —» baroku ( I I I ) ; znane też byłoj a k o pasja lub rozważanie męki Pańskiej, stąd odprawianejest najczęściej w czasie wielkiego postu.

  Powstanie G.ż. łączy się z historią Bractwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /7 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORSKI TEOFILAKT bp.

  zm. 1788 w Kołomnie, teologprawosławny.

  Był prof, i r e k t o r em Akademii Duch. w Moskwie;1776 został bpem Perejasławia, a 1788 abpem Kołomny;jest autorem 2-częściowego podręcznika teologiidogm. i mor. Orthodoxae orientalis ecclesiae dogmata orazOrthodoxae orientalis ecclesiae doctrina Christiana de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORTYNA

  (ruiny Gortis w środk. części Krety), dawneabpstwo, od 1762 łac. bpstwo tytularne. Miasto powstałoprawdopodobnie w II tysiącleciu p r z . C h r . ; od V w. prz.Chr.nazwę G. umieszczano na monetach i inskrypcjach; miastoG. wzmiankowane jest m.in. w 1 Mch 15,23; od 67 prz.Chr.było stolicą rzym. prowincji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYCJA - GRADISCA, Gorizia - Gradisca

  Niem. Górz,metropolia w pn.-wsch. Włoszech (region Friuli-Wenecja Julijska)z sufr. Triest.

  Od 1001 Gorycja należała do patriarchatu akwilejskiego,ok. 1100 została siedzibą o d r ę b n e g o hrabstwa, przyłączonego1500 do Austrii; 1574 utworzono archidiakonat Gorycja, a1749 wikariat apost.; po zniesieniu p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt

Do góry