Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GORZÓW WIELKOPOLSKI

  Miasto, stolica diecezji—> gorzowskiej, ważny ośrodek życia rei. i kościelnego.

  G. wczesnośredniow. gród i osada handlowa w kasztelaniisantockiej, włączony 1250 do Marchii Brandenburskiej,1257 został lokowany j a k o miasto (niem. Landsberg an derW a r t h e ) ; 1329 Wincenty z Szamotuł w imieniu króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /9 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAWICE

  Parafia w dek. konińskim w diec. włocławskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1280, stanowiła posiadłośćkujaw, rodu Godziembów; parafia G. powstała prawdopodobniew X I I I w.; właściciel G., bp —» Andrzej Łaskarzprowadził od ok. 1418-26 budowę zamku i kościoła par. św.Andrzeja Apostoła, który ukończył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZYCE

  Parafia i dekanat w diec. katowickiej. G.są wzmiankowane 1229 j a k o wieś, oddająca dziesięcinę klasztorowibenedyktynów w Tyńcu;

  parafia G., powstała prawdopodobniew końcu XIII w., wymieniona jest d o p i e r o 1447;kościół par. św. Anioła Stróża w okresie reformacji zajmowaliprotestanci; obecny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAWSKI ADAM

  ur. ok. 1577 w Małopolsce, zm.ok. 1642, pisarz i działacz —» braci polskich.

  Pod wpływemW. Szmalca podjął studia (1596-99) w Altdorfie i Strasburgu,gdzie wydał Disputatio ethica de ventate vinate morali ex libro„Ethicorum Nicomachiorum" (1596) i Libri primi „EthicorumNicomachiorum" interpretatio analitica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZYCE TARNOBRZESKIE

  Parafia i dekanat wdiec. przemyskiej.

  Parafia G. powstała po 1138; do 1786należała do diec. krakowskiej; pierwszy drewniany kościółpar. (wzmiankowany przez J. Długosza w Liber beneficiorumdioecesis cracoviensis) i drugi, również drewniany, wzniesiony1828 pod wezw. św. Franciszka Salezego - nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKOWICE

  Parafia i dekanat w diec. częstochowskiej(od 1925).

  Wieś G. lokowana na prawie pol., od 1450na prawie magdeburskim, należała do rodów Gorzkowskich,Myszkowskich, Walewskich i Zarembów, które sprawowałyt a k ż e patronat nad parafią (data jej powstania nie jest znana ) ;

  1335 abp gnieźn. Janisław nadał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARCZA ETYKA

  Część - » etyki szczegółowejokreślająca mor. powinność osoby działającej w celu zaspokojeniapotrzeb materialnych i duchowych przy użyciu dóbri usług gosp.; działalność tę rozważa pod kątem widzeniaostatecznego celu człowieka w aspekcie jej wpływu na sytuacjędziałającego w procesie gosp., jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSLAR

  Miasto we wsch. części RFN (Dolna Saksonia)na stokach gór Harzu, od 1. poł. X w. do poł. X I I I w.rezydencja królów i cesarzy niem., miejsce zjazdów książątRzeszy i synodów kościelnych.

  G. został zał. 922 j a k o osada handlowa; dzięki odkryciu968 w Rammelsbergu (koło G.) rudy srebra osiągnął wX I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZKOWSKI MIKOŁAJ, Mikołaj z Gorzkowa bp.

  ur.w poł. XIV w. w ziemi proszowskiej, zm. 1414, prof, i r e k t o rAkademii Krakowskiej.

  Na uniw. w Pradze uzyskał 1370b a k a l a u r e a t , później stopień magistra sztuk wyzwolonych,przed 1382 tytuł bakalarza na wydz. prawa, a 1386, prawdopodobnietamże, stopień doktora prawa kan.; nast. był naAkademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO RODZINNE

  Warsztat pracy rolniczejlub pozarolniczej, w którym produkcja opiera się naprywatnej własności ziemi i in. środkach wytwórczości, apraca wykonywana jest wyłącznie lub w przeważającym stopniuprzez właściciela i j e go rodzinę.

  Od najdawniejszych czasów działalność wytwórcza człowiekarozwijała się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /3 921

  praca w formacie txt

Do góry