Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOSTYCZYNA

  Parafia w dek. ołobockim w archidiec.poznańskiej; powstała w XII lub na pocz. XIII w. przykościele św. Mikołaja, fundowanym przez książąt wlkp.;

  1294 wymieniony jest prob. Wilhelm; przed 1441 plebaniaG. stanowiła również uposażenie k a n o n i k a t u przy kolegiacieNMP w Kaliszu, a proboszcz G. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSAERT JAN

  Zw. Mabuse, ur. ok. 1480 w Maubeuge,zm. 1532 w Bredzie, malarz waloński.

  Uczył się zapewne w Brugii lub w Brukseli; 1503 zostałmistrzem cechu malarskiego w Antwerpii; 1508-09 przebywałw Rzymie, gdzie interesował się m.in. malarstwem A. Mantegnii sztuką Michala A n i o ł a ; po powrocie do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYNIN

  Parafia i dekanat w diec. płockiej. Zachowanegrodzisko z XIII-XIV w. (zw. Łysą Górą) z istniejącąwówczas kaplicą św. Jakuba (wielokrotnie odbudowywaną,obecnie pełniącą funkcję kaplicy cmentarnej, wzniesioną1883-86) d a ł o początek G.; lokacja miasta w nowym miejscuok. 1382 poprzedzona została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSNER JOHANNES EVANGELISTA

  ur. 14 XII 1773w H a u s e n (Szwabia), zm. 30 I I I 1858 w Berlinie, kaznodzieja,protest, działacz misyjny.

  Po ukończeniu kolegium jez. wAugsburgu i studiach w Ingolstadt przyjął 1796 święceniak a p ł . ; j a k o wolny kaznodzieja związał się z kat. grupą kapłanówi świeckich ( — p r z e b u d z e n i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYŃ

  Parafie i dekanat w archidiec. poznańskiej ;s a n k t u a r i um maryjne na Świętej Górze Gostyńskiej.

  1. M i a s t o - usytuowane w dolinie rzeki Kani, lokowane1278 na prawie niem.; w XIV w. przy szpitalu, będącymprepozyturą benedyktynów z Lubinia i połączonym (patronacko)z kościołem św. Marcina w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /11 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSNER - MISSIONSGESELLSCHAFT

  Protest, towarzystwomis., zał. 1836 w Berlinie przez J . E . —> Gossneraw miejsce utworzonej przez niego instytucji Glaubensmission,mające na celu nauczanie rzemiosła przyszłych misjonarzyi wysyłanie ich na misje.

  Pierwsi misjonarze udali się 1837do Australii, a nast. do Nowej Gwinei, Indonezji, AmerykiPd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO WIEJSKIE

  Wytwórczość obejmującaogól samodzielnych j e d n o s t e k gosp. oparta na ziemi j a k opodstawowym środku produkcji, mająca na celu wytwarzanieroślinnych i zwierzęcych produktów żywnościowych, paszoraz surowców dla przemysłu.

  Rolnictwo współcz., wyrosłe ze zbieractwa i łowiectwana drodze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAW bp.

  zm. ok. 1296; wg jedynego przekazuźródłowego (Rocznik kapituly poznańskiej) G. od 1289 byłarchidiakonem p ł o c ; 1294 został mianowany i konsekrowanyprzez pap. Marcina IV na bpa płockiego; 1295 uczestniczyłw Gnieźnie w koronacji Przemyśla I I ; popierał jegoplany zjednoczenia państwa pol.;

  G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZÓW ŚLĄSKI

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

  J a k o miasto wymieniony jest G. w dokumentach 1294; do1499 był w posiadaniu Piastów Śląskich, nast. dzielił losyŚląska, 1945 wrócił do Polski; brak jest dokładnej daty powstaniapar. w G . ; 1376 należała do dek. w Byczynie; kościółŚw. Trójcy istniał już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAW

  Parafia w dek. gryfickim w diec. szczecińsko-kamieńskiej. G. do reformacji był parafią w diec. kamieńskiej;pierwsza wzmianka o istnieniu parafii G. pojawiłasię 1291;

  1973 ponownie erygowano w G. parafię podwezw. Chrystusa Króla i powierzono ją chrystusowcom;z pierwotnego kościoła, pochodzącego zapewne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt

Do góry