Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOSZCZYŃSKI SEWERYN

  ur. 4 XI 1801 w Ilińcach( U k r a i n a ) , zm. 25 II 1876 we Lwowie, poeta, publicysta.

  Uczył się w szkołach pijarskich w Międzyrzeczu Koreckimi Winnicy oraz u bazylianów w Humaniu (1816-19). Od 1820był członkiem tajnego Związku Wolnych Braci Polaków wWarszawie; ścigany przez policję schronił się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZEN

  ( h e b r . ) , terytorium w Egipcie, a także miasto1 k r a i n a w Judzie.

  1. Kraina G. (LXX Gesem, Gesen), nazwa okręgu wEgipcie zamieszkiwanego przez Izraelitów (Rdz 4 5 , 1 0 ;4 6 , 2 8 . 2 9 . 3 4 ; 4 7 , 1 . 4 . 6 . 2 7 ; Wj 8 , 1 8 ; 9 , 2 6 ) ; Rdz 4 7 , 1 1 nazywat en obszar anachronicznie „ziemią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTYŃ STARY

  Parafia w dek. gostyńskim w archidiec.poznańskiej.

  Jako jedna z najstarszych osad wlkp.,miał na przełomie XI i XII w. drewniany kościół par. św.Marcina, który (na prośbę właściciela G. Mikołaja Przedpełkowicza)bp A. Zaremba połączył (patronatem) z ufundowanymw pobliskim —» Gostyniu szpitalem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTKOWSKI JAN SJ

  ur. 21 VIII 1651 w Małopolsce,zm. 1738 w królestwie Imeretii (Gruzja), misjonarz, dyplomata.

  Do zakonu wstąpił 1667 we Lwowie; po studiach filoz.--teol. i przyjęciu święceń k a p ł . był nauczycielem fizyki i matematykiw kolegiach zak.; 1688 wraz z I . F . — ZapolskimSJ udał się do Imeretii na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Bezalkoholowe placówkigastronomiczne, zajmujące się także popularyzacjąprasy i książek rei. oraz rozprowadzaniem dewocjonaliów;stanowiły ze strony Kościoła kat. próbę przeciwdziałaniademoralizacji i wyniszczaniu narodu pol. przez pijaństwo;organizowane w ramach akcji trzeźwościowej (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZ

  Parafia w dek. sycowskim w archidiec. wrocławskiej;drewniany kościół par. Narodzenia NMP, wzmiankowany1291; obecny wzniesiony 1778 jest barokowy, murowany,o jednej nawie, z węższym prezbiterium zamkniętympółkoliście, nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami;

  do kościoła przylega kaplica (zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTKOWSKI RAJMUND

  ur. 30 VIII 1885 w Dobczycach(Krakowskie), zm. 2 VII 1966 w Łodzi, filolog, archeolog,pedagog.

  Studiował na UJ (1903-07), na uniw. w Wiedniu1909 i 1915), w Ecole Française d'Athènes w Paryżu1922-24) i na uniw. w Berlinie (1926); 1925 uzyskał doktoratarcheologii klasycznej i filozofii na U J , a 1934...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPRZYDOWA

  Parafia w dek. brzeskim w diec. tarnowskiej,eryg. zapewne w końcu XIII w.

  W starym kościele,w ołtarzu głównym znajdował się got. tryptyk Św. Rodzina z ok. 1510, ufundowany przez Jakuba Wielogłowskiego(od 1887 MD Tarnów); nowy kościół pod wezw.św. Urszuli z Towarzyszkami, barokowy, ufundowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTOMSKI WALERY

  ur. 1854 w Borucinie k. AleksandrowaKujaw., zm. 30 I 1915 w Wiedniu, krytyk i historykliteratury.

  Studiował początkowo na uniw. w Petersburgu,a nast. na Politechnice w Rydze, od 1893 mieszkał w Warszawie;1908 został członkiem wydz. pierwszego Tow. NaukowegoWarsz.; okresowo przebywał we Włoszech;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /2 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSSAERT GEERTEN

  Właśc. F r e d e r i k Carel G e r r e t s o n ,ur. 9 II 1884 w Krälingen ( R o t t e r d a m ) , zm. 27 X 1958 wUtrechcie, poeta, eseista.

  Studiował w Utrechcie, Brukseli,Londynie i Heidelbergu, gdzie uzyskał d o k t o r a t ; nast. pracowałw Ministerstwie do Spraw Kolonii; 1925-54 był wykładowcąhistorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt

Do góry