Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOŚCIĘCIN

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej. G.,wzmiankowany 1 2 2 1 , d o 1 2 3 5 był własnością klasztoru cystersóww Lubiążu, nast. bpów wrocł.; parafia G. powstała napocz. XIII w., a pierwszy drewniany kościół zbudowali tucystersi; obecny kościół Wniebowzięcia NMP, wzniesionyw XVII w., barokowy, ma ołtarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOŚĆ NIEDZIELNY. THE SUNDAY GUEST"

  Tygodnik,a nast. dwutygodnik poświęcony sprawom rei. i obyczajowym,wyd. 1917-68 w Chicago przez zgrom, felicjanek.Podtrzymywał wiarę i polskość, dbał o wychowanie młodegopokolenia w duchu nar. i katolickim.

  Publikował krótkie,p o p u l a r n e artykuły o świętach roku k o ś c , kalendarzyk,Ewangelię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIKOWO

  Hist. Paradyż, wieś, dawne opactwo cysterskie,od 1 9 5 2 siedziba seminarium duch. diecezji —> gorzowskiej.

  Wczesnośredniowieczna wieś G. była własnością wojewodypozn. Bronisza, który zbudował tu kościół par. św. MarcinaBpa, konsekrowany 1 2 3 0 ; w tym też roku Bronisz wystawił wPoznaniu akt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚLICKI WAWRZYNIEC bp.

  ur. ok. 1530 w okolicachPłocka, zm. 31 X 1607 w Ciążynie k. Obornik, pisarz polityczny.

  Filozofię studiował 1556-62 w Akademii Krak., a prawo wBolonii (1567 otrzymał tam doktorat obojga praw), Padwiei Rzymie; nast. j a k o sekretarz króla Zygmunta II Augusta, apóźniej Stefana Batorego, brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINNOŚĆ

  (gr. filoksenia, łac. hospitalitas), postawai nakaz moralny otoczenia bliźnich (zwł. podróżujących)opieką i okazania im materialnej pomocy; przyjazny sposóbprzyjmowania przybyszów, wyrażający się w postawie ofiarowaniaim czasu, schronienia i pożywienia.

  1. W  s t a r o ż y t n o ś c i - W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /13 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA

  Szczególnyprzypadek dopuszczenia ochrzczonego do uczestnictwa w-» Eucharystii w in. Kościele chrzęść. (-» i n t e r k o m u n i a ) .

  W związku z wytycznymi dla małżeństw mieszanych bpStrasburga L.A. Elchinger wskazał 1972 na możliwość dopuszczeniaw pewnych przypadkach ewangelików do komuniiw Kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINO

  Parafia w dek. kołobrzeskim w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej; 1238 istniała tu bliżej nie określonaplacówka joannitów;

  parafia G. powstała 1260, a konsekracjikościoła dokonał bp Hermann von Gleichen, obdarzającparafię dziesięcinami do czasu pozostawania wsi na rodzimym(slow.) prawie; obecny kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZKÓW

  Miejscowość z zabytkowym kościołemfilialnym pod wezw. Jana Chrzciciela w par. Witnica w dek.chojeńskim w diec. szczecińsko-kamieńskiej.

  Do reformacjiG. byt parafią w diec. kamieńskiej; pierwsza wzmianka okościele w G. pochodzi z 1 3 3 3 ; zachowana tu świątynia z 2.poł. XIII w. jest prostokątną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZANÓW

  Parafia w dek. koźminkowskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  Wieś G. należała j u ż p r z e d1136 do uposażenia abpów gnieźn.; parafia, eryg. na przełomie XIII i XIV w., była 1595-1652 częścią uposażenia dziekaniik a ł . ; 1667 została prepozyturą par. z kolegium mansjonarzy;

  pierwotny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSZCZYN

  Parafia i dekanat w archidiec. warszawskiej.

  Wieś książęca, wzmiankowana w XII w., 1386 otrzymałaprawo miejskie chełmińskie od księcia mazowieckiego JanuszaII St.; rozwijające się miasto zostało zniszczone w p o ł .XVII w. w wyniku najazdu szwedz., a 1869 utraciło prawomiejskie; parafia G. powstała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry