Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GÖTZEL GUSTAW

  ur. 9 V 1885 w Monachium, zm.29 VI 1950 tamże, katechetyk.

  Po studiach filoz.-teol. w Monachium przyjął 1909 święceniak a p ł . ; pozostając pod wpływem J. Göttlera, H. Stieglitzai A. Webera, zainicjował i kierował ruchem katechet.(—» monachijska metoda katechetyczna); 1918 objął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTTI VINCENZO LUDOVICO OP kard.

  ur. 5 IX 1664w Bolonii, zm. 18 IX 1742 w Rzymie, teolog, działacz kościelny.

  Do zakonu wstąpił 1680 w Ankonie; po studiachfiloz. w seminariach zak. w Forli i Bolonii oraz teol. nauniw. w Salamance przyjął 1686 święcenia kapł.; 1688-95wykładał teologię w seminariach zak. (Mantua, Rzym, Bolonia,Faenza) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖTTLER JOSEPH

  ur. 9 III 1874 w Dachau, zm. 14 X1935 w Monachium, duszpasterz, katechetyk i pedagog.

  Poświęceniach kapł. 1898 pracował jako duszpasterz; 1902 uzyskał doktorat i 1904 habilitował się; 1903-12 uczestniczyłw kongresach katechet. w Monachium i Wiedniu; przyczyniłsię m.in. do wypracowania struktur i metod w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTSCHALK FILIP

  ur. w p o ł . XVIII w. na Śląsku,zm. 1809 w Częstochowie, kompozytor, dyrygent i skrzypek.

  Początkowo pracował w Rudnie k. Gliwic, a 1800-09 wCzęstochowie jako dyrygent kapeli klasztornej na JasnejGórze, w której zatrudniano również 3 jego dzieci (syn Janwstąpił do paulinów). Z ponad 25 wzmiankowanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTTLIEB MAURYCY

  ur. 21(28) II 1856 w Drohobyczu,zm. 17 VII 1879 w Krakowie, malarz żydowski.

  Od1867 uczęszczał do szkoły bazylianów w Drohobyczu; studiowałw Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu pod kierunkiemK. Mayera i K. von Blaasa (1872-74); studia kontynuował wkrak. Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTSZALK z LIMBURGA, Godescalc OSB

  ur. 1010(lub 1020), zm. 27 XI 1098 w Klingenmünster (Nadrenia -P a l a t y n a t ) , p o e t a i teolog.

  Do klasztoru wstąpił w Limburgu;był k a p e l a n em ces. Henryka IV (dedykował mu swe zbiorypoezji) i p r z e o r em klasztoru w Akwizgranie; nast. przebywałw klasztorze w Klingenmünster; jest autorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTARD, Godard, Godehard Św. OSB bp.

  ur . ok.960 w Reichersdorfie k. Niederaltaich, zm. 5 V 1038 w Hildesheimie,reformator i organizator życia k o ś c , patronpodróżnych, wzywany w chorobach i klęskach żywiołowych,zwł. gradobicia.

  1 . Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . kształci! się w szkolekapitulnej św. Maurycego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCISZÓW

  Parafia w dek. Bolesławiec Zach. warchidiec. wrocławskiej, eryg. powtórnie 1 V 1970. KościółMB Częstoch., późnorom., wzniesiony ok. poł. XIII w.,rozbudowany w pocz. XVII w., z jedną nawą nakrytą stropem kasetonowym z 1595, kwadratowym prezbiterium zesklepieniem krzyżowo-żebrowym i kwadratową wieżą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIECKI FRANCISZEK SJ

  ur. 1 6 6 8 w Wielkopolsce,zm. 1 V 1 7 2 9 w Samborze, poeta.

  Do zakonu wstąpił 1 6 8 4 ,nast. nauczał poetyki i retoryki; 1 7 0 0 - 2 8 pełnił kilkakrotniefunkcję przełożonego domu w Samborze; StanisławowiChomętowskiemu towarzyszył w misjach dyplomatycznych,m.in. w poselstwie tur. 1 7 1 2 - 1 4 dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOŚĆ NIEDZIELNY"

  Tygodnik diec. wydawany1923-39 i od 1945 przez kurię diec. w Katowicach; początkowoukazywał się j a k o „G.N. Tygodnik dla ludu katolickiegoAdministracji Apostolskiej Śląska Polskiego";

  jegoinicjatorem był ks. A. Hlond, administrator apost. dla pol.Górnego Śląska; także popularny tytuł dodatków pism...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 166

  praca w formacie txt

Do góry