Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GÓRECKO KOŚCIELNE

  Parafia i sanktuarium św.Stanisława Bpa w dek. szczebrzeszyńskim w diec. lubelskiej.

  Początki parafii G. związane są z objawieniami św. StanisławaBpa w końcu 1648; w związku z rozwojem kultu św. Stanisławapodskarbi wielki koronny Marcin Zamoyski zbudował1668 w G. drewnianą kaplicę, przy której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

  Sanktuarium św. -» Anny,ośrodek życia pielgrzymkowego i parafia w dek. leśnickim wdiec. opolskiej.

  Wieś G. położona na stokach wzgórza Chełm, wzmiankowana1516, jest znanym centrum kultu św. Anny na G ó r n y mŚląsku, związanym z kościołem św. Anny, wzniesionym ok.1480 z fundacji rodziny Strzałów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA

  (hebr. hat, gr. to oros), w religiach babil, i gr.symbol mocy, potęgi, niewzruszoności i wiecznotrwałości;przedmiot kultu rei. u ludów pierwotnych i wyżej cywilizowanych;w religii ST, oprócz ziemi, morza i praoceanu,j e d e n z praelementów stworzenia, sfera święta zarezerwowana Bogu; w NT określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŹDZIEWICZ HIERONIM JÓZEF ks.

  ur. 21 VII 1911w Strzelnie, zm. 20 IX 1984 w Warszawie, działacz k o ś c ,kanonista.

  Po studiach filoz.-teol. w seminariach diec. wGnieźnie i Poznaniu przyjął 1934 święcenia k a p ł . ; rozpoczęte1937 na G r e g o r i a n um studia kanonistyczne ukończył 1941 wSalamance, gdzie otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŹLICE

  Parafia w dek. koprzywnickim w diec. sandomiersko-radomskiej.

  Parafia G. powstała ok. 1326 przyistniejącym kościele drewnianym, wzniesionym prawdopodobnie1134; w 1. poł. XIII w. w jego miejsce zbudowano zciosów piaskowca kościół Wniebowzięcia NMP, zniszczony1241 i 1259 w wyniku najazdów tatarskich, 1325...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŹLIN

  Parafia w dek. garwolińskim w diec. siedlecki e j , sanktuarium maryjne. W 1699 cześnik łukowski JanLasocki w pobliżu wsi G. (należącej do par. Wilga) ufundowałmarianom klasztor z kościołem MB Bolesnej (1769s p ł o n ą ł ) ;

  obecny kościół ukończony 1776, kilkakrotnieremontowany, barokowy, drewniany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓŁKOWSKI JÓZEF SZCZEPAN

  ur. 25 XII 1787 w Kłeczkowiek. Chełmna, zm. 22 VIII 1871 w Chełmnie, drukarz,wydawca, działacz nar. i oświatowy. Studia prawniczew Królewcu przerwał 1806 z powodu kampanii napoleońskiej;

  1848 założył w — Chełmnie ( I I I ) pol. d r u k a r n i ę i księgarnię;wydawał tygodniki „Szkoła N a r o d o w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOUGAUD Louis OSB

  ur. 14 VI 1877 w Malestroit( B r e t a n i a ) , zm. 24 III 1941 w Farnborough (Anglia), historykKościoła.

  Do zakonu wstąpił 1901; po złożeniu profesji(1904) i przyjęciu święceń kapł. został przełożonym opactwaśw. Michała w Farnborough. Działalność nauk. G. dotyczyłagłównie badań początków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZO

  Diecezja (i wyspa) w grupie Malty eryg. 22 IX1864, sufr. — Malty; powstała z części t e r y t o r i um diec. Maltyj a k o bezpośrednio podległa Stolicy Apost. (do 1944); siedzibąbiskupią jest Victoria.

  Diecezja zajmuje 67 km2 i liczy23 850 mieszk., w tym 23 799 katolików, 15 parafii, 151 księżydiec. i 21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOWOROWO

  Parafia w dek. różańskim w diec. płockiej.

  Wieś G. byta do rozbiorów własnością prepozytów katedryp ł o c ; kościół par. w G. wzmiankowany 1448, fundowałok. 1315 zapewne prepozyt Florian Laskary, późniejszybp płocki (wezwanie Św. Krzyża wymieniono 1493);

  kolejnedrewniane kościoły wzniesiono 1695...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt

Do góry