Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GÓRA (parafia)

  Parafia w dek. miedźnańskim (do 1984 w dek.pszczyńskim) w diec. katowickiej. Kościół św. Barbary,późnogot., wzniesiony prawdopodobnie w 2. poł. XVI w.,1580-1628 zajęty przez kalwinów, rozbudowano 1950 (dobudowanienawy i przesunięcie wieży);

  jest drewniany,konstrukcji zrębowej, częściowo na ceglanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA DUCHOWNA

  Parafia i s a n k t u a r i um maryjne wdek. śmigielskim w archidiec. poznańskiej.

  Od XI w. do1797 wieś G. była własnością benedyktynów z Lubinia(stąd nazywano ją także Górką Lubińską lub Mniszą); prawdopodobnie również w XI w. powstała parafia G . , lecz pierwszawzmianka o proboszczu pochodzi z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRAL BOLESŁAW EDWARD ks.

  ur. 12 III 1876 w Czernicachk. Złotowa, zm. 2 IV 1960 w Milwaukee (StanyZ j e d n . ) , działacz polonijny.

  Po studiach filoz.-teol. w pol.seminarium duch. w Detroit i w Saint Francis (Wisconsin)przyjął 1899 święcenia k a p ł . ; do 1908 był wykładowcą w seminariumduch. w Saint Francis, a od 1909 prob...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA, Góra Śląska

  Parafia i dekanat w archidiec.wrocławskiej. Wieś G. istniała już 1155; w jej pobliżu przed1289 założono miasto G. (obecnie Stara G.) na prawie magdeburskim; mimo germanizacji G. była dużym skupiskiem ludnościpol., stałej bądź napływowej; jeszcze w XVI w. odbywałysię tu pol. nabożeństwa; 1945 G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRAL JÓZEF JOACHIM CM

  ur. 3 IX 1873 w KrólewskiejWsi (Ziemia Z ł o t o w s k a ) , zm. 14 V 1959 w Abranches k.Kurytyby (Brazylia), duszpasterz polonijny, językoznawca.

  Do zgrom, wstąpi! 1892 w Krakowie, gdzie po studiachfiloz.-teol. przyjął 1899 święcenia kapł.; był wykładowcąteologii pastoralnej w seminarium zak., a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA KALWARIA

  (pierwotnie Góra, od 1670 dopocz. X I X w. Nowa Jerozolima), parafia i o ś r o d e k życia zak.w dek. wareckim w archidiec. warszawskiej.

  Wieś Góra (położona w mazowieckiej części diec. poznańskiej)powstała prawdopodobnie w XII w.; miała kościółpar. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony staraniem bpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /7 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRALE

  Popularna nazwa mieszkańców terenów górskich;od ludności nizinnej odróżniają się kulturą materialną( s t r ó j , budownictwo) i duchową (pieśni, t a ń c e , zwyczaje).

  Pod koniec średniowiecza (XlV-XV w.) ludy pochodzeniabałk. przywędrowały na słabo skolonizowane obszary Karpatw poszukiwaniu nowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA OLIWNA

  (hebr. har ha-zzettn, ma'aleh ha-zzetîmgóra oliwek, 2 Sm 15,30; har ha-miszchah góra namaszczenia,Miszna RH 2,54; Middot 1,3; 2,4), wzniesienie należącedo pasma górskiego (3,5 km) ciągnącego się z pn. na pd. powsch. stronie Jerozolimy za p o t o k i em —» Cedron; ma ono 3wzgórza - pn. zw. Górą Skopus (826 m)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRALSKI WOJCIECH

  Brat CR, ur. 26 IV 1852 wMarzęcicach k. Nowego Miasta Lubawskiego, zm. 2 IV 1917w Chicago, pedagog polonijny.

  Do zgrom, wstąpił 1887 wKrakowie i po złożeniu 1893 ślubów wieczystych udał się dopracy wśród Polonii w Stanach Z j e d n . ; działał w parafiachzak. (św. Jacka i św. Jadwigi) w Chicago j a k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA ŚWIĘTEGO JANA

  Parafia w dek. tymbarskimw diec. tarnowskiej, powstała w XII w., wzmiankowana jest1238; 1298-1798 należał do niej Szczyrzyc; 1798 bp F. Janowskizniósł parafię G. i j a k o filię włączył do parafii cystersóww Szczyrzycu;

  1935 bp F. Lisowski reaktywował parafięG.; od 1596 była w G. szkoła p a r . ; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry