Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GÓRKOWIE

  Magnacka rodzina wlkp. (herbu Łodzią),k t ó r a odegrała znaczącą rolę w życiu polit. Polski w 2. poł.XV i w XVI w.; wywodziła się z Osowej Górki (Mosina) k.Poznania oraz z Miejskiej Górki k. Rawicza; wpływy zawdzięczałam.in. majątkom w Wielkopolsce, Małopolsce i naRusi; początkowo katolicka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /6 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI LUDWIK STANISŁAW SchP bp.

  ur. 29 IV 1725w Roćmirowej (Nowosądeckie), zm. 25 IX 1799 w Warszawie.

  Po złożeniu ślubów zak. został rektorem kolegiumw Złoczowie; 1766 był delegatem prowincji pol. na kapitułęw Rzymie; 1772 został rektorem kolegium warsz., nast.lwowskiego i ponownie warsz., gdzie 1774 wybrano go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKA PIA

  ur. 15 IV 1878 w Woli Pękoszewskiejk. Skierniewic, zm. 13 VI 1974 w Krakowie, malarka i pisarka.

  Po ukończeniu 1906 kursu specjalistycznego pracowaław warsz. ochronkach, a podczas I wojny świat, była ich wizytatorką;1922-28 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych wWarszawie; jej dorobek malarski wystawiano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNA GRUPA

  Ośrodek zak. werbistów i parafia wdek. nowskim w diec. chełmińskiej. Pierwsi werbiści przybylido G. 1923 i założyli tu D o m Mis. św. Józefa; od 1924prowadzili w G. niższe seminarium mis., które 1928 otrzymałopełne prawa państw.; werbiści założyli tu także własne wydawnictwo;

  1931-39 działała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI ARTUR

  Pseud. Quasimodo, ur. 2 VII 1870w Krakowie, zm. 7 XII 1959 w Warszawie, filozof, publicysta,pisarz, krytyk i tłumacz.

  W 1890 założył w Krakowie „Ruch. Pismo Naukowe i Lite r a c k i e " , a nast. z W. Feldmanem redagował „DziennikKrakowski"; 1897 ukończył studia prawnicze na UJ; 1898był r e d a k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNA WOLTA

  (od 4 VIII 1984 - BURKINA FASO ) ,République Démocratique et Populaire du Burkina Faso, Ludowo-Demokratyczna Republika Burkina Faso, państwo wAfryce Z a c h . ;

  od 1904 należała do Franc. Afryki Zach. j a k okolonia Górny Senegal - Niger, od 1958 była autonomicznąrepubliką w ramach Wspólnoty F r a n c , od 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI JAKUB ks.

  ur. ok. 1525 na Mazowszu, zm.17 VI 1585 w Krakowie, teolog-polemista.

  W Akademii Krak.ok. 1550 otrzymał stopień magistra sztuk wyzwolonych, a1554 podjął wykłady j a k o docent; 1555 wszedł do KolegiumMniejszego, 1560 - do Większego;

  od 1563 studiował w Padwie,a nast. w Rzymie, gdzie 1566 uzyskał doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNICKI ŁUKASZ

  ur. 1527 w Oświęcimiu, zm. 22 VII1603 w Lipnikach k. Tykocina, tłumacz, poeta, historyk.

  Od 1538 uczył się w Krakowie, a nast. wyjechał na studiado Włoch; 1550 został dworzaninem bpa A. Zebrzydowskiego,a 1552 pracownikiem kancelarii k r ó l . ; po otrzymaniu 1554niższych święceń kapł. przejął od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA JAKUB ks.

  ur. 16 VII 1864 w Borzęcinie k.Brzeska, zm. 8 III 1917 w Tarnowie, działacz s p o ł . , historyk.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Tarnowieprzyjął 1889 święcenia k a p ł . ; nast. był wik. w Wierzchosławicachi Chełmie k. Bochni; po uzyskaniu 1893 w Wiedniud o k t o r a t u teologii byt do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY

  Parafia w dek. tumskimw diec. łódzkiej.

  Prawdopodobnie przed 1143 istniała wG. kaplica NMP, którą wraz ze wsią G. książęta Bolesław IVKędzierzawy i Mieszko III Stary przekazali 1145 klasztorowikanoników regularnych later, w Trzemesznie (w ich posiadaniuG. była do 1818); przed 1250 kanonicy zbudowali w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt

Do góry