Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRABIENICE

  Parafia w dek. zagórowskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

  G., wzmiankowane 1261,były własnością klasztoru cystersów w Lądzie, później - własnościąGrabieńskich, w XVI i XVII w. - Rozrażewskich; parafięerygowano w G. w 1. poł. XIV w.; drewniany kościółpar. św. Małgorzaty jest wspomniany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAAL, Ladies of the Grail, Panie od Św. Graala

  Żeńskiinstytut świecki, wywodzący się z międzynar. ruchu Św.—» Graala (1), zał. 1921 przez Jacobusa van Ginneken SJ wHaarlemie (Holandia).

  Na zaproszenie abpa Westminsteru Francisa Bourne (1861-1935) członkinie ruchu przybyły 1932do Anglii; II wojna świat, spowodowała ich uniezależnieniesię od domu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWIECKI SEBASTIAN

  ur. ok. 1543 w Mszczyczyniek. Gostynia, zm. 19 X 1607 w Bledzewie, poeta.

  Po studiach we Frankfurcie n. Odrą (1559) i być może takżena in. uniwersytetach eur. przebywał na dworze króla ZygmuntaII Augusta; 1573 w orszaku Olbrachta Łaskiego udałsię do Francji, by towarzyszyć Henrykowi III Walezemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABIEŻ

  Rabunek, bezprawne zabranie cudzej własności,dokonane w sposób jawny przy użyciu przemocy.

  Tomasz z Akwinu (STh II-II) uważał g. za grzech cięższy od—» kradzieży, ponieważ zagarnięcie własności łączy się tu zkrzywdą osobistą (przemoc lub groźba jej użycia), podczasgdy złodziej wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABAR ANDRÉ

  ur. 26 VII 1896 w Kijowie, franc, archeologi historyk sztuki (pochodzenia ros.).

  Studiował nawydz. historyczno-archeologicznym uniw. w Petersburgum.in. u historyków sztuki bizant. D.W. Ajnałowa i N.P. Kondakowa;1920-22 pracował w Nar. Muzeum Archeol. w Sofii;1928-37 wykładał historię sztuki średniow. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABMANN MARTIN

  ur. 5 I 1875 w Winterzhofen (PalatynatGórny), zm. 9 I 1949 w Eichstätt (Bawaria), teolog,historyk filozofii, mediewista.

  Po studiach 1893-98 w liceum biskupim w Eichstätt (późniejszaWyższa Szkoła Filoz.-Teol.), gdzie był pod wpływemtomisty F. von Paula Morgott, przyjął święcenia kapł.; studia1900-02 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /9 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABARKA (k. Siemiatycz)

  Główne prawosł. sanktuariumw Polsce (zw. „prawosławną Częstochową"). Wg miejscowegopodania ok. 1710 podczas epidemii cholery dziesiątkującejokoliczną ludność uratowała się tam grupa mieszkańcówszukających, za radą starca-wizjonera, schronienia wG.; na pamiątkę wydarzenia pielgrzymi (także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOSZEWO

  Parafia w dek. Witkowskim w archidiec.gnieźnieńskiej. Kościół par. św. Małgorzaty wzmiankowanybył ok. 1337; obecny, z 2. poł. XVI w., rozbudowany wXVIII w., jest drewniany, o konstrukcji zrębowej; znajdujesię w nim kaplica św. Izydora z ok. 1649, wczesnobarokowyołtarz główny z 1. ćwierci XVII w., 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABEN WOJCIECH SJ

  ur. 23 IV 1623 w Warszawie,zm. 18 VII 1693 k. Reszla, pedagog, kapelan króla Jana IIKazimierza.

  Był synem Szweda Piotra G., sekretarza królaZygmunta III Wazy; kształcił się w Monachium, Pułtusku,Rzymie (1639 wstąpił tam do nowicjatu), Wilnie, Krożach iBraniewie; 1656 przebywał we Włoszech, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOSZYCE

  Parafia w dek. Zatorskim w archidiec.krakowskiej, eryg. przed 1325 przy kościele św. AndrzejaApostoła, wzmiankowanym 1325-27.

  Nowy, późnogot. kościół,wzniesiony zapewne 1585, jest drewniany o konstrukcjizrębowej, 1-nawowy z prostokątnie zamkniętym prezbiteriumi 4-boczną wieżą od zach. o pochyłych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt

Do góry