Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    GRABIENICE

    Parafia w dek. zagórowskim w diec.włocławskiej (do 1818 w gnieźn.).

    G., wzmiankowane 1261,były własnością klasztoru cystersów w Lądzie, później - własnościąGrabieńskich, w XVI i XVII w. - Rozrażewskich; parafięerygowano w G. w 1. poł. XIV w.; drewniany kościółpar. św. Małgorzaty jest wspomniany...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /968

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRAAL, Ladies of the Grail, Panie od Św. Graala

    Żeńskiinstytut świecki, wywodzący się z międzynar. ruchu Św.—» Graala (1), zał. 1921 przez Jacobusa van Ginneken SJ wHaarlemie (Holandia).

    Na zaproszenie abpa Westminsteru Francisa Bourne (1861-1935) członkinie ruchu przybyły 1932do Anglii; II wojna świat, spowodowała ich uniezależnieniesię od domu...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /950

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRABOWIECKI SEBASTIAN

    ur. ok. 1543 w Mszczyczyniek. Gostynia, zm. 19 X 1607 w Bledzewie, poeta.

    Po studiach we Frankfurcie n. Odrą (1559) i być może takżena in. uniwersytetach eur. przebywał na dworze króla ZygmuntaII Augusta; 1573 w orszaku Olbrachta Łaskiego udałsię do Francji, by towarzyszyć Henrykowi III Walezemu...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 857

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRABIEŻ

    Rabunek, bezprawne zabranie cudzej własności,dokonane w sposób jawny przy użyciu przemocy.

    Tomasz z Akwinu (STh II-II) uważał g. za grzech cięższy od—» kradzieży, ponieważ zagarnięcie własności łączy się tu zkrzywdą osobistą (przemoc lub groźba jej użycia), podczasgdy złodziej wykorzystuje...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 571

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRABAR ANDRÉ

    ur. 26 VII 1896 w Kijowie, franc, archeologi historyk sztuki (pochodzenia ros.).

    Studiował nawydz. historyczno-archeologicznym uniw. w Petersburgum.in. u historyków sztuki bizant. D.W. Ajnałowa i N.P. Kondakowa;1920-22 pracował w Nar. Muzeum Archeol. w Sofii;1928-37 wykładał historię sztuki średniow. na...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 660

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRABMANN MARTIN

    ur. 5 I 1875 w Winterzhofen (PalatynatGórny), zm. 9 I 1949 w Eichstätt (Bawaria), teolog,historyk filozofii, mediewista.

    Po studiach 1893-98 w liceum biskupim w Eichstätt (późniejszaWyższa Szkoła Filoz.-Teol.), gdzie był pod wpływemtomisty F. von Paula Morgott, przyjął święcenia kapł.; studia1900-02 w...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /9 002

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRABARKA (k. Siemiatycz)

    Główne prawosł. sanktuariumw Polsce (zw. „prawosławną Częstochową"). Wg miejscowegopodania ok. 1710 podczas epidemii cholery dziesiątkującejokoliczną ludność uratowała się tam grupa mieszkańcówszukających, za radą starca-wizjonera, schronienia wG.; na pamiątkę wydarzenia pielgrzymi (także...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 297

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRABOSZEWO

    Parafia w dek. Witkowskim w archidiec.gnieźnieńskiej. Kościół par. św. Małgorzaty wzmiankowanybył ok. 1337; obecny, z 2. poł. XVI w., rozbudowany wXVIII w., jest drewniany, o konstrukcji zrębowej; znajdujesię w nim kaplica św. Izydora z ok. 1649, wczesnobarokowyołtarz główny z 1. ćwierci XVII w., 2...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /514

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRABEN WOJCIECH SJ

    ur. 23 IV 1623 w Warszawie,zm. 18 VII 1693 k. Reszla, pedagog, kapelan króla Jana IIKazimierza.

    Był synem Szweda Piotra G., sekretarza królaZygmunta III Wazy; kształcił się w Monachium, Pułtusku,Rzymie (1639 wstąpił tam do nowicjatu), Wilnie, Krożach iBraniewie; 1656 przebywał we Włoszech, gdzie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /835

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRABOSZYCE

    Parafia w dek. Zatorskim w archidiec.krakowskiej, eryg. przed 1325 przy kościele św. AndrzejaApostoła, wzmiankowanym 1325-27.

    Nowy, późnogot. kościół,wzniesiony zapewne 1585, jest drewniany o konstrukcjizrębowej, 1-nawowy z prostokątnie zamkniętym prezbiteriumi 4-boczną wieżą od zach. o pochyłych...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /949

    praca w formacie txt

Do góry