Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRABOWSKI MICHAŁ

  ur. 25 IX 1804 w Zołotyjowie naWołyniu, zm. 19 XI 1863 w Warszawie, krytyk lit., pisarz.

  Uczył się w kolegium jez. w Romanowie, szkole bazyliańskiejw Humaniu i liceach w Odessie i Warszawie oraz 1820-25 jakowolny słuchacz na UW; w tym czasie był pod intelektualnymwpływem M. Mochnackiego (widoczne jest to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWO

  Parafia (od 1958) w dek. gołdapskim wdiec. ełckiej (do 1992 w diec. warmińskiej).

  Na terenach zamieszkanych przez ludność ewang., któraprzed 1580 miała tu swą parafię z kościołem murowanym z1580, założono 1585 wieś czynszową; wśród ludności przeważaliMazurzy mówiący po polsku; dopiero 1782 oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI STANISŁAW

  ur. 5 IV 1871 w Borowie k. Łowicza,zm. 6 V 1949 w Sulejówku, ekonomista i historyk, działaczpolit, i publicysta, brat Władysława.

  Odbył studia przyrodnicze na UW (1890-91), a nast. społ.--filoz. w Berlinie (1891-92) i nauk polit, w Paryżu (1892-93);doktorat filozofii uzyskał na uniw. w Brnie; 1899...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI PIOTR ks.

  zm. 1625, pisarz polit, i ekonomiczny.

  W młodości podróżował za granicę; nast. był prob, wParnawie (Inflanty). Reprezentował poglądy merkantylistyczne;w celu wzmocnienia państwa i stworzenia państw, monopoluw handlu zbożem proponował m.in. wprowadzenie cła eksportowegoi przejęcie przez państwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI ADAM STANISŁAW bp.

  ur. 3 IX 1698 wGrabowie k. Człuchowa, zm. 15 XII 1766 w LidzbarkuWarm., humanista. Kształcił się u jezuitów w Chojnicach iToruniu; nast. studiował prawo w Rzymie, a po powrocieprzebywał na dworze króla Augusta II; 1730 przyjął święceniakapł.; 1733 został bpem sufraganem pozn.;

  1733 poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI STANISŁAW CM

  ur. 4 IV 1883 w Kętach,zm. 1 IV 1914 w Krakowie, malarz, rzeźbiarz.

  Do zgromadzeniawstąpił 1900 w Krakowie, gdzie odbyl nowicjat i studiateol.; 1908 przyjął święcenia kapł. ; był kapelanem szpitala św.Łazarza i nauczycielem w małym seminarium zgrom, w Krakowie(1911). Malarstwa uczył się prywatnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI BRONISŁAW

  ur. 19 IX 1841 w Kaliszu,zm. 23 XII 1900 w Pińczowie, slawista, pisarz, tłumacz.

  W 1860 rozpoczął studia filol. na uniw. w Petersburgu,przerwane 1861 aresztowaniem i osadzeniem w twierdzykronsztadzkiej ;

  po uwolnieniu 1862 wyjechał do Warszawy,gdzie do 1867 studiował slawistykę w Szkole Głównej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI TADEUSZ

  ur. 29 X 1871 w Krakowie, zm.27 VII 1960 w Kórniku k. Poznania, historyk literatury.

  Po studiach 1891-95 polonistyki i romanistyki na UJ, a nast.w Ecole des Hautes Etudes w Paryżu, 1900 uzyskał na UJdoktorat i 1901 habilitował się; 1919 został prof. UniwersytetuPozn.; 1925-26 wykładał historię literatury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI GERMAN ks.

  Pseud. Mikołaj Gruda, ur. 6XII 1836 w Dąbiu k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 23 VIII1911 w Rawie Mazowieckiej, kaznodzieja, pisarz religijny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Warszawieprzyjął 1859 święcenia kapł.; był kapelanem bpa H. Platera,prob, w Parzęczewie (1878-85), a nast. w Rawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI WOJCIECH CM

  ur. 5 I 1873 w Michałkowicachk. Katowic, zm. 19 VII 1939 w Czerniowcach, administratorapost. —» Bukowiny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1891 wKrakowie; po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. przyjął1898 święcenia kapł.; był wik. w Witkowie (Małopolska), weLwowie prefektem małego seminarium arcybiskupiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt

Do góry