Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRACZ SZCZEPAN SAC

  ur. 2 VIII 1888 w Sypniewie k.Sępólna Krajeńskiego, zm. 21 XI 1942 w Łodzi, działacz spoleczno-narodowy.

  W gimnazjum w Chełmnie był prezesemtajnej organizacji filomackiej, a w czasie studiów weterynaryjnychw Berlinie należał do pol. organizacji akademickich;za agitację na rzecz przyłączenia Pomorza do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI WŁADYSŁAW JAN

  ur. 25 X 1901 w Warszawie,zm. 3 XI 1970 tamże, powieściopisarz, publicysta, syn Władysława.

  Od 1920 studiował prawo i ekonomię w Warszawie, a1924-26 historię na Sorbonie; po uzyskaniu 1927 na UW doktoratuhistorii doktryn ekon. pracował w Biurze Ekon. BankuPol.; od 1930 zajął się wyłącznie pracą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAEBNER FRITZ

  ur. 4 III 1877 w Berlinie, zm. 13 VII1934 tamże, etnolog, twórca metody kulturowohist. w —» etnologii(—> kulturowohistoryczna szkoła).

  Studiował historię, germanistykę, geografię, etnologię i filozofięw Berlinie i Marburgu (1895-1901); od 1899 był asystentemKról. Muzeum Etnologicznego w Berlinie, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADIĆ STJEPAN SJ

  ur. 6 III 1613 w Dubrowniku, zm.12 V 1683 w Rzymie, chorw. dyplomata i literat. Studiowal filozofię,prawo, nauki klasyczne i matematykę w jez. kolegiumw Rzymie oraz na uniw. w Bolonii; po uzyskaniu doktoratuprawa (1638) przyjął święcenia kapł. w Rzymie;

  1642-83 pełniłfunkcję chargé d'affaires Dubrownika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAĆANICA

  Monaster i cerkiew k. Priśtiny na KosowymPolu w Serbii (Jugosławia). Cerkiew pod wezwaniemBogarodzicy została zbudowana lub całkowicie odbudowana1318-21 na miejscu starego grodu przez króla serb. Milutina(1282-1321), jego żonę Simonidę i syna Stefana Duszana, którzyhojnie uposażyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI IGNACY ks.

  ur. 22 VIII 1878 w Tarnopolu,zm. 25 III 1950 w Warszawie, kanonista.

  Studia teol. odbywał1899-1902 na Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie; kontynuowałje 1902-05 na Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskałdoktorat prawa kan.; 1904 przyjął święcenia kapł.; 1910-19był adiunktem na wydz. teologicznym Uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABÓW nad PROSNĄ

  Parafia w dek. ostrzeszowskimw diec. kaliskiej (do 1992 w archidiec. poznańskiej) oraz stacjakazn. ewangelickoaugsburska. Wzmiankowany 1264, G. otrzymał 1416 od króla WładysławaJagiełły prawo miejskie magdeburskie.

  Parafia powstała wXIV w.; pierwsza wzmianka o prob, w G. pochodzi z 1431;drewniany kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI KAROL CR

  ur. 4 XI 1836 w Pułtusku, zm.25 VI 1895 w Paryżu, działacz zakonny.

  Po studiach teol. wAkademii Duch. w Warszawie przyjął 1861 święcenia kapł.;był regensem i wykładowcą seminarium duch. w Łowiczu iprefektem gimnazjum w Warszawie; uczestniczył w tajnejdziałalności spiskowej poprzedzającej powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWNICA STARZEŃSKA

  Parafia i dekanat w archidiec.przemyskiej.

  Wieś G. wzmiankowana była 1366; parafiaG., wymieniona po raz pierwszy 1486, miała drewnianykościół par. św. Mikołaja, który 1593 spalili Tatarzy; nowy,3-nawowy, też drewniany, wzniesiono 1624-31; 1921 przeniesionogo do sąsiedniej Grabówki, zachowując w G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI CZESŁAW OFMCap

  Imię zak. Ryszard, ur. 10VII 1910 w Górze k. Nowego Miasta n. Pilicą, zm. 25 VII1987 w Lubartowie, duszpasterz pol. na Syberii.

  Do zakonu wstąpił 1929 w Nowym Mieście; po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. w Łomży i Lublinie przyjął 1936święcenia kapł.; 1938-39 uczył w Kolegium św. Fidélisa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt

Do góry