Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRADO

  Wyspa i miejscowość w pn. Włoszech (prow.Triest), 568-1451 siedziba akwilejskiego patriarchatu, obecniemetropolia tytularna.

  Chrześcijaństwo istniało w G. już w V w., o czym świadcząliczne budowle sakr. (453 schronił się tu bp Akwilei); patriarchaPaulin, uciekając przed Longobardami, przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACIÁN BALTASAR SI

  ur. 8 I 1601 w Belmonte (Aragonia),zm. 6 XII 1658 w Tarazonie, hiszp. prozaik, moralista.

  Do zakonu wstąpił 1619; studiował filozofię w Calatayud(1621-23), a nast. teologię w Saragossie, gdzie 1627 przyjąłświęcenia kapl.; wykładał filozofię, teologię mor. i egzegezęw kolegiach prow, aragońskiej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUALIZM

  (łac. gradus stopień), ontol. pogląd, wgktórego różne rodzaje bytu (—> pluralizm i nierówność bytowa),stanowiąc jeden szereg kolejnych ogniw (stopni), łącząistotnie różne byty (jak Bóg i świat, duch i materia), przezwyciężająctym ich —» dualizm.

  Ukształtowany w starożytności g. w czystej postaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJAN, Flavius Gratianus

  ur. 359 w Sirmium (obecnieSremska Mitrovica), zm. 25 VIII 383 w Lugdunum(Lyon), ces. rzymski od 375.

  Wychowywany przez poetę Ausoniusa Decimusa Magnusaw tradycji gr.-rzym. (i galijskiej), G. został 367 współrządcą(jako augustus), z ojcem Walentynianem I, zach. części ces.rzymskiego; po śmierci ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAL (1)

  (łac. gradale, graduale, liber gradualis, antiphonalemissarum), księga liturg. Kościoła łac. zawierającaśpiewy proprium missae.

  Pierwotną formą g. była księga zw. —» kantatorium, zawierającateksty psalmu responsoryjnego i alleluja; najstarszymświadectwem potwierdzonym przez Ordo Romanus (I 10)było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /5 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJAN OSBCam

  Żył w XII w., prawnik. Przebywałprawdopodobnie w klasztorze św. Feliksa i Nabora w Bolonii;powszechnie uznawany był za autora Dekretu (— Corpus iuriscanonici I);

  wg niektórych współcz. historyków prawa (np. A.Vetulaniego) dzieło to jest jednak rezultatem pracy kilku autorów,a G. należał do zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAL (2)

  W liturgii rzym. śpiew międzylekcyjny występującypo I czytaniu, należący do najstarszych śpiewów liturgiimszalnej i znajdujący się w proprium missae na 2. miejscu.

  W okresie patrystycznym śpiew ten nazywano psalmus responsoriusalbo —» responsorium (psałterzysta wykonywał odpowiednipsalm, a wierni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJAN GLOSATOR kard.

  zm. 1197, prof, prawa wBolonii.

  G. jest autorem wielu ważnych glos (—> dekretyści),które (uporządkowane) wydał w Apparatus glossarum (ok.1160); 1168 G. został subdiakonem i notariuszem pap., a 1178kard. diakonem kościoła św. Kosmy i Damiana w Rzymie;1187-97 pełnił urząd legata pap. w Anglii.

   

  C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI WŁADYSŁAW

  ur. 7 VII 1874 w Borowie k. Łowicza,zm. 1 III 1938 w Warszawie, działacz polit, i społ., ekonomista,socjolog, brat Stanisława.

  Po studiach polit, i hist, w Paryżu oraz rolnych w Halleaktywnie uczestniczy! w kraju w działalności gosp., spółdzielczeji oświatowej; 1904 założył nielegalny Związek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAŁY POLSKIE

  Rękopiśmienne i drukowane —>graduały z XIII-XVIII w., używane w Polsce w kościołachdiec. i klasztornych, często iluminowane, zawierające śpiewyczęści zmiennych i stałych mszy oraz dodatki, zwł. —> sekwencje;nie znana jest liczba g. polskich; J. Pikulik podaje liczbę90, ale z pewnością jest ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /17 083

  praca w formacie txt

Do góry