Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRALEWO

  Parafia w dek. raciąskim w diec. płockiej.

  We wsi G., wchodzącej od XIII w. w skład uposażenia jednejz prebend katedry p ł o c , jest kościół par. św. Małgorzaty,wzmiankowany 1385 (zbudowany prawdopodobnie wcześniej);obecny kościół, wzniesiony w 2. poł. XV w, lub w 1.poł. XVI w., był przebudowany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFFIN RENÉ

  ur. 22 III 1858 w Pontvallain (Sarthe,Francja), zm. 3 I 1941 w Sainte-Radegonde-en-Touraine, wydawcaorientalnej literatury patrystycznej.

  Po ukończeniu seminariumfranc, w Rzymie przyjął święcenia kapł.; 1885 uzyskałdoktorat teologii; nast. studiował języki orientalne wInnsbrucku; prowadzi! wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALEWSKI JAN ks.

  ur. 16 XII 1868 w Sierpcu, zm. 17II 1924 w Warszawie, działacz oświatowy, spol. i polityczny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Warszawieprzyjął 1891 święcenia kapł.; był wik. w Grodzisku Maz.,1893-94 w kościele św. Piotra i Pawła w Warszawie, nast. wkościele popijarskim na Starym Mieście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFFITI

  (wł. graffiare drapać), rysunki lub inskrypcjewykonywane rylcem w tynku, terakocie, marmurze albo metaluprzez nieprofesjonalnych artystów, pojawiające się wewszystkich cywilizacjach; we wczesnochrześc. sztuce pismo g.(w języku gr. lub łac.) jest najczęściej pochyle i trudne do odczytaniaze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALIŃSKI TADEUSZ ks.

  ur. 14 XI 1905 w Łodzi, zm.24 II 1955 tamże, redaktor, historyk.

  Po studiach filoz.-teol. wseminarium duch. w Łodzi przyjął 1931 święcenia kapł.; byłwik. w Zgierzu, a nast. w Łodzi; aresztowany 1941 przez gestapo,do pracy duszpast. powrócił 1945, obejmując par. Kaszewice;od 1946 był red. „Wiadomości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFOLOGIA

  (gr. grafo piszę, logos słowo), badaniecech osobowości człowieka (np. zdolności, upodobań, cechcharakterologicznych) poprzez analizę jego charakteru pisma(w sensie diagnozy, a nie przewidywania zachowań), zw. czasemgrafopsychologią; różni się od graficznej ekspertyzy pisma(g. sądowa), mającej na celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMANN, Poliander JOHANN

  ur. 5 VII 1487 w Neustadt,zm. 29 IV 1541 w Królewcu, działacz reformacyjny wPrusach Wsch., kaznodzieja.

  Na uniw. w Lipsku uzyskał 1516stopień magistra filozofii; jako nauczyciel szkoły św. Tomaszaw Lipsku (od 1520 rektor) był 1519 sekretarzem J. Ecka podczaslipskiej — dysputy teologicznej (III) z M. Lutrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAJEWO

  Miasto, parafia i dekanat w diec. łomżyńskiej.

  Miasto powstało z osady Graj wy, leżącej nad rzeką Biebrzą,zał. 1422-26. która 1540 otrzymała od króla Zygmunta IStarego prawo miejskie magdeburskie; G. zniszczone w czasiewojen szwedz., utraciło 1870 prawa miejskie, lecz odzyskałoje 1919 i do 1975 było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF, grafów teoria

  (gr. grafe rysunek), siatka złożonaze zbioru punktów (zw. węzłami lub wierzchołkami) oraz łączącychje łuków (zw. krawędziami); formalnie g. jest parąuporządkowaną <V, E>, gdzie V i E są przeliczalnymi zbioramiodpowiednio wierzchołków i krawędzi, przy czym każdą krawędźmożna utożsamić z parą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA

  (gr. grammatike głoska, litera, forma językowa),ogól właściwości i funkcji konstytuujących —* język,a także dział -^językoznawstwa, zajmujący się formalną stronąjęzyka, tzn. budową oraz odmianą wyrazów (morfologia),konstrukcją grup wyrazowych i zdań (składnia), również sposobemwymawiania i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /6 082

  praca w formacie txt

Do góry