Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRANDCHAMP, Communauté de Grandchamp

  Szwajc.żeńska wspólnota protest., zainicjowana 1931, analog, dowspólnoty w —* Taizé i stanowiąca jej odłam.

  Wspólnotę zawiązały kobiety, które od 1931 corocznie spotykałysię w G. (k. Neuchâtel) na rekolekcjach; 1934 otworzyłyone dom rekolekcyjny, a 1944 rozpoczęty w nim wspólneżycie; 1952 złożyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANAT WINCENTY ks.

  ur. 1 IV 1900 w Ćmielowie k.Ostrowca Świętokrzyskiego, zm. 11 XII 1979 w Sandomierzu,teolog (zw. doctor humanas), rektor KUL.

  1. Ż y c i e i d z i e ł a - P o ukończeniu Męskiej Szkoły Filol.w Sandomierzu, 1918 wstąpi! tamże do seminarium duch. i1924 przyjął święcenia kapł.; dalsze studia odbywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /8 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANDE MUNUS

  Encyklika pap. Leona XIII z 30 IX1880 rozszerzająca kult św. —» Cyryla i Metodego z Moraw.Czech i Chorwacji na Kościół rzym.kat. (ASS 13 (1880) 145--153; Encyklika Ojca św. Leona XIII z dnia 30 września 1880roku dotycząca czci Apostołów Słowiańszczyzny św. Cyryla iMetodego, Pz 1880; F. Grivec Święci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANCOLAS JEAN

  ur. ok. 1660 k. Châteaudun, zm. 1VIII 1732 w Paryżu, teolog i historyk liturgii.

  Studiował naSorbonie, gdzie 1685 uzyskał doktorat, a nast. pełnił funkcjękapelana na dworze księcia Orleanu, brata Ludwika XIV; od1704 w Paryżu prowadził studia nad liturg. ceremoniami; występowałprzeciw —» kwietyzmowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMOTA

  (gr. grommata postania, obwieszczenia), nazwadokumentów dotyczących duchowieństwa słowiańskichKościołów prawosł. (m.in. potwierdzające jego prawomocnośćw sprawowaniu służby Bożej i nadające mu szczególneuprawnienia); aktualna forma g. została ustanowiona 3 II1738 przez Święty Synod, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANDERATH THEODOR SJ

  ur. 19 VI 1839 w Giesenkirchen(Nadrenia Pn.-Westfalia), zm. 19 III 1902 w Valkenburgu(Holandia), kanonista, teolog, historyk Kościoła.

  Studiowałna uniw. w Tybindze; 1860 wstąpił do zakonu w Münsteri po studiach filoz.-teol. w kolegiach zak. w Maria Laachi Ditton Hall (zach. Anglia) przyjął 1872 święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAND - BASSAM

  Diecezja na Wybrzeżu Kości Słoniowejeryg. 8 VI 1982 z części terytorium archidiec. Abidżanjako jej sufragania; zajmuje 7140 km2 i liczy 863 000 mieszk.,w tym 113 241 katolików, 13 parafii, 17 księży diec. i 21 zak.,25 zakonników i 52 siostry.

   

  AAS 74 (1982) 971-972; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMSCI ANTONIO

  ur. 22 I 1891 w Ales (Sardynia),zm. 27 IV 1937 w Rzymie, polityk i myśliciel marksistowski.

  Od 1911 studiował w Turynie językoznawstwo, filozofię,prawo i ekonomię; 1914 wstąpił do Wł. Partii Socjalist. i 1921był współzałożycielem Wł. Partii Komunistycznej, 1922-23przebywa! w ZSRR; po powrocie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANDI ALESSANDRO

  ur. między 1575-80 w Ferrarze (?),zm. 1630 w Bergamo, kompozytor wł. baroku.

  Studia odbył prawdopodobnie u G. Gabrielego w Wenecji;1597-1617 przebywał w Ferrarze, będąc kolejno dyrygentemkapeli w Accademia della Morte, Accademia dello SpiritoSanto oraz kapeli katedralnej; 1617 został śpiewakiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAND FALLS

  Diecezja we wsch. Kanadzie (prow.Nowa Funlandia) eryg. 29 II 1856 pod nazwą Harbour Grace(od 22 II 1958 Harbour Grace-G., a od 30 X 1964 - G.), sufr.Saint John's Newfoundland; zajmuje 39 353 km2 i liczy232 200 mieszk., w tym 31 171 katolików, 28 parafii, 27 księżydiec, 3 zakonników i 49 sióstr.

   

  E. Josi, ECat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry