Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRAVE NIMIS

  Bulla pap. Sykstusa IV z 4 IX 1483 określającaprzedmiot święta —» Niepokalanego Poczęcia NMP.

  Ogłoszona została w związku z dyskusją między franciszkanamia dominikanami w sprawie obchodu święta NiepokalanegoPoczęcia NMP; za fałszywe uznał papież twierdzenia, iżprzedmiotem święta jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATULETUR ECCLESIA

  Hymn w nieszporach o dziewicy,napisany dymetrem jambicznym, nieznanego autora;prawdopodobnie powstał w środowisku pozn. w XV w., gdyżznajduje się w brewiarzach pozn., z których najwcześniejszywydano 1500 (przekaz tego hymnu znajduje się także w brewiarzupłockim z 1520).

  W 6 zwrotkach wysławia łaskę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATIA SUPPONIT NATURAM

  (łac. łaska zakłada istnienienatury), formuła upowszechniona w potryd. teologii,ukazująca relację między —» naturą i łaską; wyraża pogląd, żenatura istnieje uprzednio jako substancjalne podłoże —» łaski;aforyzm nie sugeruje, by natura mogła sobie wysłużyć łaskęalbo też pozytywnie się do niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATIEUX ALBERT

  ur. 1874 w Szampanii, zm. 11 VII1951 w Châlons-sur-Marne, prekursor —> ekumenizmu, propagator— słowianofilstwa.

  Kształcił się w wyższym seminariumduch. w Châlons, gdzie był m.in. uczniem F. Portala; poprzyjęciu święceń kapł. uczył tamże w niższym seminariumduch. (do 1911); 1904 współredagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATIA GRATIS DATA - GRATIA GRATUM FACIENS

  (łac. łaska darmo dana - laska czyniąca miłym Bogu), w teologiischolast. sformułowania wskazujące na darmowość —» łaskijako daru udzielanego dla dobra Kościoła (—» charyzmat)oraz utożsamiające ją z miłością użyczaną przez —» DuchaŚwiętego, jednoczącą z Chrystusem i Ojcem (—» łaska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANTH

  Właśc. Adi-Granth (sanskr. pierwotna księga),święta księga —» sikhizmu zawierająca hymny rel., a takżepoematy, pisma liturg. i traktat o melodiach.

  Autorem najstarszych hymnów G. oraz brewiarza z modlitwamii wyznaniem wiary jest twórca sikhizmu Nanak (1469--1538); jego hymny, napisane w języku pendżabi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANELLO TOMMASO OP

  ur. 22 VIII 1840 w Bolonii,zm. 24 III 1911 w Rzymie, działacz kośc, pisarz religijny.

  Dozakonu wstąpił 1860 w Rzymie; po studiach w seminariachzak. (m.in. we Francji) przyjął ok. 1867 święcenia kapł.; studiowałarcheologię bibl. we Florencji, ucząc się jednocześniejęzyków orientalnych; wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAS y GRANOLLERS JOSÉ

  ur. 22 I 1834 w Agramuntk. Léridy (Katalonia), zm. 7 VII 1918 w Grenadzie (Andaluzja),działacz kośc, propagator kultu Chrystusa Króla.

  Studiafiloz.-teol. odbył w seminarium diec. w Barcelonie, gdzie 1858przyjął święcenia kapł.; wykładał teologię dogm. w seminariumregionalnym w Tarragonie i był red...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANET MARCEL

  ur. 29 II 1884 w Luc-en-Diois k. Grenoble,zm. 25 XI 1940 w Sceaux pod Paryżem, sinolog, socjologi religioznawca.

  Od 1904 studiował w Paryżu w Ecole Normaleu E. Durkheima, a 1911-13 w Pekinie; od 1913 byl dyrektoremstudiów nad religiami Dalekiego Wsch. w EcolePratique des Hautes Etudes; 1926 został pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASSI ACHILLE st. kard.

  ur. 1463 w Bolonii, zm. 22XI 1523 w Rzymie, nuncjusz i protektor Polski w Kurii rzymskiej.

  W 1491 zosta! audytorem Roty Rzymskiej i sekretarzempap. Juliusza II, a 1506 bpem Citta di Castello; 1508 posłowałdo króla franc. Ludwika XII do Genui, 1509 do kantonówszwajc. i 1510 do ces. Maksymiliana I i króla Zygmunta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt

Do góry