Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    GRAVES ROBERT

    ur. 24 VII 1895 w Londynie, zm. 7XII 1985 w Deyá na Majorce, poeta, krytyk, powieściopisarz.

    Pochodził z rodziny niem.-irl.; po ukończeniu szkoły w Charterhousebrał udział jako ochotnik w I wojnie świat., a nast.studiował w Oksfordzie; od 1929 mieszkał na Majorce (1961--66 wyjeżdżał z wykładami do...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /2 773

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRATULETUR ECCLESIA, NOVA LAUDEM PRAECONIA

    Anonimowy hymn w oficjum czytań i nieszporach nadzień św. —> Floriana, powstały w XIII w. u kanoników regularnychw Sankt Florian k. Linzu; zachował się w rękopiśmiennychbrewiarzach tego opactwa oraz w krak. z 1508 i zostałwłączony 1524 do Patronatu polskiego (Kr 1596);

    zbudowanyz 7 czterowierszowych...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /668

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRAVES DE COMMUNI

    Encyklika pap. Leona XIII z18 I 1901 (ASS 33 ( 1 9 0 0 - 1 9 0 1 ) 385-396; przekład pol. O demokracjichrześcijańskiej, Wwa 1901; ChS 2 1 (1989) z. 4, 7 3 --81), zawierająca kryt. ocenę socjaldemokracji i wskazówkidotyczące programu —> Chrześcijańskiej Demokracji.

    G.d.c. powstała w wyniku prac, powołanej...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /2 484

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRAUL KARL

    ur. 6 II 1814 w Wórlitz k. Wittenbergi,zm. 10 XI 1864 w Erlangen, protest, teolog i misjonarz.

    Studiował1834-38 w Lipsku; od 1844 był dyr. Dresdner Missionsgesellschaft,którego siedzibę 1848 przeniósł do Lipska, byuwolnić się od wpływów drezdeńskich pietystów (EvangelischlutherischeMission zu...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /1 221

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRAUN CARL HEINRICH

    ur. 9 VIII 1703 (8 VIII 1704) wWahrenbrück, zm. 8 VIII 1759 w Berlinie, kompozytor niem.,przedstawiciel tzw. berlińskiej szkoły.

    Studiował na uniw. wLipsku; muzyki uczył się w Dreźnie; 1725 został solistą, a1727 zastępcą kapelmistrza opery w Brunszwiku; 1 7 3 3 przeniósłsię do Ruppin, 1 7 3 6 do...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /1 255

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRATOWSKI BERNARD OFMCap

    Imię chrzestne Jan,ur. 14 1 1834 w Olsztynie, zm. 14 X 1904 w Nowym Mieście n.Pilicą, kartograf. Do zakonu wstąpił 1860; po przyjęciu 1865 święceń kapł. byl kaznodzieją i spowiednikiem w Zakroczymiu,a po kasacie klasztoru (1892) - w Nowym Mieście n. Pilicą.

    Owocem zainteresowań kartograficznych G...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /1 075

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRAVAMINA

    (łac. gravamen dokuczliwy ciężar, obciążeniewiną, krzywda), zażalenie narodu niem. na rzekomekrzywdy wyrządzone przez papieży w X V - X V I I I w.; w szerszymznaczeniu, zażalenie jednego stanu przeciw drugiemu zpowodu krzywdzącego i niesprawiedliwego prawa.

    Pierwsze oficjalne i najważniejsze g. to...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /3 073

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRATRY ALPHONSE COr

    ur. 30 III 1805 w Lille, zm. 7II 1872 w Montreux (Szwajcaria), filozof, teolog.

    Od 1821 studiował w Paryżu retorykę i filozofię; pod wpływemprądów oświecenia przeżył kryzys wiary; 1825-26 kontynuowałstudia w Szkole Politechnicznej, a 1828 został uczniemL.E.M. Bautaina w Strasburgu, gdzie 1832 przyjął...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /5 525

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRAVELBOURG

    Diecezja w pd. Kanadzie (prow. Saskatchewan)eryg. 31 I 1930 z części terytorium archidiec. Reginajako jej sufragania; zajmuje 36 280 km2 i liczy 65 400mieszk., w tym 12 591 katolików, 31 parafii, 21 księży diec. i3 zak., 3 zakonników i 67 sióstr.

     

    AAS 22 (1930) 309-311; E. Josi, ECat VI 1011-1012; A...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /370

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRATULERIS GAUDIO

    Rymowane oficjum o św. -> JadwidzeŚląskiej, powstałe prawdopodobnie w XIV w. w środowiskupol. (nie zawiera zapożyczeń z —» Laetare Germania,pierwotnego oficjum o św. Jadwidze); jest utworem dominikanówwrocławskich.

    W skład G.g. wchodzą 2 hymny —> Exsultetiam angelica festiva oraz dotąd nie znany Hymnum...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Zyta Dodano /09.10.2012 Znaków /465

    praca w formacie txt

Do góry