Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRECKI JĘZYK

  Język indoeur. grupy kentumowej.

  Wyodrębnia się nast. etapy rozwoju j.g.: mykeński (XV--XIII), archaiczny (XII-VI), klasyczny (V-IV), hellenist. (IIIIprz.Chr.), cesarstwa rzym. (I-VI po Chr.), bizant. (VII-X),średniow. (XI-XV), nowoż. (XV-XVIII), nar. odrodzeniaGrecji (od XIX w.).

  Indoeuropejskie ludy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /7 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA

  Zespół zjawisk artyst. o zróżnicowanymcharakterze - ze względu na religię (—» politeizm, anast. -» chrześcijaństwo), odmienne formy polit., społ. iekon.; obejmuje okresy: staroż. (sztuka rozwijająca się naniepodległym terytorium oraz w ramach cesarstwa rzym.; —»rzymska sztuka), wczesnochrześc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - OKRES BIZANTYJSKI

  Literatura uprawiana wtym okresie w cesarstwie wsch.rzym. (395-1453; —> Bizancjum)stanowi integralną część catej l.g. począwszy od IliadyHomera aż do czasów Grecji nowoż.; cechą odróżniającą jąod literatury starogr. było to, że rozwijała się w społeczeństwiechrzęść, które uważało się nadal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /7 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKOKATOLICKI RYT

  Popularna nazwa obrządku liturg.należącego do rodziny bizant. (—> bizantyjska liturgia),praktykowanego w Kat. Kościele Ukraińskim (—» grekokatolicy).

  R.g. początkami swymi sięga form kultu ukształtowanegona Rusi Kijowskiej w okresie jej chrystianizacji (po 988); jużwówczas tradycja ta w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - STAROŻYTNOŚĆ

  Cywilizacja — Grecji tego okresu uformowałasię (—» Grecy l) w wyniku załamania się kultury mykeńskiej(zanik zhierarchizowanej organizacji polit., społ. iekon. świata, opartej na pałacu, stanowiącym centrum polit,oraz ośrodek organizujący produkcję i dystrybucję dóbr materialnych- 1. pot. XII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /61 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - NOWOŻYTNOŚĆ

  Symboliczną postacią inaugurującąliteraturę Grecji walczącej o wolność i niepodległość byłWelestinlis Rigas (właśc. Antonis Kiriazis, 1757-98); kształci!się w Konstantynopolu, a nast. w Wiedniu rozpoczął działalnośćlit., dążąc do odrodzenia języka i starając się wprowadzićdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /20 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Dominującym typemkościoła na terenie Grecji w V-VI w. była bazylika oportykowym atrium, poprzedzonym zazwyczaj dziedzińcem zbasenem; narteks wewn. oddzielony od atrium ścianą z bocznymiwejściami, otwierający się na nawę główną potrójnymłukiem (tribelon), miał dobudowane pomieszczenia boczne,z których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA MUZYKA OBRZĘDOWA

  Muzyka staroż.Grecji (I), której początki wiążą się ze zwyczajami predeistycznymi,a w późniejszym okresie z kultem bogów olimpijskich(—» grecka religia); odgrywała także istotną rolę w kultachtajemnych (—* misteria).

  1. Najstarszą grupą obrzędów w kultach staroż. G. byłypradawne święta o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /10 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES NOWOŻYTNY

  Okupacja tur., wypieranie Wenecjanz Wysp Egejskich oraz zajęcie 1669 Krety zahamowałyrozwój sztuki, lecz nadal w twórczości artyst. dominowałatradycja bizant., wzbogacona elementami sztuki islamskiej.

  Architektura tego okresu powtarzała wzory bizant.; rozpowszechnionymtypem kościoła prow, była 1-nawowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA

  Wierzenia ludów zamieszkującychpd. część Płw. Bałkańskiego oraz ponad 100 wysp (—» Grecy)do V w. po Chrystusie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt

Do góry