Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GREEN BAY

  Diecezja w pn. części Stanów Zjedn. (stanWisconsin) eryg. 3 III 1 8 6 8 z części terytorium archidiec. Milwaukeejako jej sufragania; utraciła część terytorium na rzeczdiecezji Superior ( 1 9 0 5 ) i La Crosse ( 1 9 4 6 ) ;

  w diecezji przebywawielu emigrantów, zwł. z Irlandii, Niemiec, Belgii, Polskii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECO EL

  Właśc. Domenikos Theotokopulos, ur. ok.1541 na Krecie, zm. 7 IV 1614 w Toledo, malarz hiszp. pochodzeniagr., rzeźbiarz i architekt.

  Malarstwa w tradycjach gr.-bizant. uczył się w malarniachklasztorów w Meteorze lub na górze Athos; 1560-72 przebywałwe Włoszech; w Wenecji jako uczeń Tycjana poznał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREENE GRAHAM

  ur. 2 X 1904 w Berkhamsted (Hertfordshire),zm. 3 IV 1991 w Vevey (Szwajcaria), powieściopisarz,dramaturg, eseista i krytyk filmowy.

  Po studiach w Oksfordzie (Balliol College) był m.in. 1926--30 red. „The Times", a 1935-39 krytykiem filmowym „TheSpectator"; 1941-44 pracował w Foreign Office; do 1 9 6 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /6 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECY, Hellenowie

  Lud indoeur. (—» Indoeuropejczycy)napływający od III tysiąclecia prz.Chr. z pn. na Płw. Bałkańskii sąsiednie wyspy, gdzie stworzył wysoką kulturę; G.w I tysiącleciu rozprzestrzenili się na wybrzeża M. Śródziemnegoi M. Czarnego oraz na Bliski Wsch. (—» hellenizm);podbici w II w. prz.Chr. przez państwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /11 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREENSBURG

  Diecezja w pn.-wsch. części StanówZjedn. (stan Pensylwania) eryg. 10 III 1951 z części terytoriumdiec. Pittsburgh jako sufr. Filadelfii; zajmuje 8632 km2i liczy 676 830 mieszk., w tym 211 927 katolików, 115 parafii,156 księży diec. i 101 zak., 168 zakonników i 377 sióstr.

   

  AAS 43 (1951) 535; A. Freitag...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECZULEWICZ WASILIJ WASILJEWICZ

  Imię zak. Witalij,ur. 1 I 1822 w Tulczynie k. Bracławia, zm. 14 V 1885 wMohylewie, prawosł. bp, teolog.

  Kształcił się w prawosł. seminarium duch. w Kamieńcu Podolskim;1843-47 kontynuował studia teol. w AkademiiDuch. w Petersburgu, gdzie otrzymał stopień magistra teologii;1849 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREDT JOSEPH AUGUST OSB

  ur. 30 VII 1863 w Luksemburgu,zm. 29 I 1940 w Rzymie, filozof. Po studiach 1886--88 w Rzymie wstąpił do benedyktynów w Seckau (Austria);1896-1939 był prof, na Anselmianum w Rzymie.

  Głównymjego dziełem są Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae(I-II, R 1899-1901, Fr 196113); napisał też m.in. De...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA TEOLOGIA

  W sensie szerszym teologia -»greckich ojców i pisarzy bizant. (—» bizantyjska teologia) takżepoza Grecją, po upadku Konstantynopola i cesarstwa bizant.,w sensie węższym - prawosł. teologia po 1453, poszukującawłasnej tożsamości w tradycji wsch. oraz w konfrontacjiz myślą kat. i protest., co nadaje jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /27 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA - RELIGIE STAROGRECKIE

  Stanowiły wierzenia indoeur.plemion helleńskich, przybyłych na Płw. Bałkański ok. 2 0 0 0(Achajowie) i ok. 1100 prz.Chr. (Dorowie), oraz autochtonicznejludności nieindoeur. (pelasgijskiej?); szczytowy rozwójw praktyce osiągnęły wierzenia (przejawiające się w mitologiii kulcie) w okresie klasycznym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /12 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Obejmujedzieła pisarzy chrzęść, żyjących w starożytności i piszącychpo grecku; początkami swymi sięga pism kan. i apokryfówNT, a kończy się ze śmiercią Jana z Damaszku (—» greccyojcowie).

  Do najstarszych autorów chrzęść, piszących w końcu I w.do 1. poł. II w.) po grecku, należą —» apostolscy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /12 819

  praca w formacie txt

Do góry