Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „GREKO - KATOLIK"

  Miesięcznik, od 1938 dwutygodnik,wydawany 1932-39 (z przerwą 1933 - III 1934) w Krakowie,a nast. we Lwowie (1936 z. 1-2 pt. „Greko-Polak", 1937z. 10 pt. „Polak-Greko-Katolik"), przeznaczony dla —* grekokatolikównarodowości polskiej.

  Założycielem i wydawcą1932-34 był Teofil Stupnicki; pismo redagowali m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGORIAŃSKIE MSZE, gregorianka

  30 mszy odprawianychw intencji jednej osoby zmarłej, w ciągu 30 kolejnychdni (przez jednego lub wielu kapłanów); nazwa wiążesię z imieniem pap. Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawiaćprzez 30 dni msze za zmarłego mnicha benedyktyńskiego(PL 77,420-421).

  Praktyce m.g., która rozwinęła się już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRELEWSKI STEFAN ks.

  ur. 3 VII 1898 w Dwikozachk. Sandomierza, zm. 9 V 1941 w Dachau, kanonista i społecznik.

  Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Sandomierzu,od 1919 kontynuował je na KUL, a po święceniachkapł. (1921) w Strasburgu, gdzie 1924 uzyskał doktorat prawakan.; po powrocie do kraju był 1925-28...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGOROVIUS FERDYNAND

  ur. 9 I 1821 w Nidzicy,zm. 1 V 1891 w Monachium, niem. historyk, polonofil.

  Pochodziłz wywodzącej się z Polski rodziny Grzegorzewskich;od 1838 studiował na wydz. teologii ewang. uniwersytetu wKrólewcu; po uzyskaniu doktoratu filozofii byt nauczycielemw Działdowie, a 1845-52 w prywatnej szkole żeńskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREM TOMASZ ks.

  ur. 21 XII 1746 w Dobrym Mieście,zm. 27 III 1810 w Bartągu.

  Po studiach w seminarium duch.w Braniewie przyjął 1770 święcenia kapł.; nast. był wik.katedralnym i podsekretarzem kapituły fromborskiej, ajako prob, w Bartągu (od 1776) zwalczał zabobony i szerzyłoświatę wśród ludu;

  domagał się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGOROWICZ JAN KANTY

  ur. 17 X 1818 w Warszawie,zm. 16 IX 1890 tamże, pisarz, wydawca.

  W Warszawie redagował „Gazetę Rolniczą" i od 1867„Przyjaciela Dzieci"; wydawał także „Kmiotka" oraz „MagazynMód i Nowości" (od 1862 „Tygodnik Mód i Nowości",później „Tygodnik Mód i Powieści"). Jako pisarz dla ludu,autor m.in. Obrazków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREMIALE, grembiale

  Welon lub chusta używane odśredniowiecza podczas mszy pontyfikalnej, sprawowanejprzez bpa lub opata.

  G. zaliczano do podrzędnych szat liturg.(nie zawsze wymieniano je wśród in. paramentów); pierwszeinformacje o g. nazywanym tobalea (nazwa g. pojawiła siępo raz pierwszy 1436 w spisie inwentaryzacyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGORY CASPAR RENÉ

  ur. 6 XI 1846 w Filadelfii,zm. 9 IV 1917 w Neufchâtel-sur-Aisne (Francja), protest, biblista.

  Studiował w seminarium prezbiteriańskim w Princeton; od1884 wykładał egzegezę NT w Lipsku i zajmował się krytykątekstu NT; uzupełnił materiały, które pozostały po K. Tischendorfiei napisał na ich podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENADA, Granada

  Metropolia w pd. Hiszpanii(prow. Andaluzja) z sufraganiami - Almeria, Guadix, Jaén,Kartagena, Malaga.

  Miasto G. założyli 711 Arabowie w pobliżu ruin —> Elwiry;1238-1492 było stolicą emiratu grenadzkiego (z tego okresuzachowały się pałace Alhambra i Generalife); 1492 G. zdobyłkról hiszp. —» Ferdynand V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREIFSWALD, Gryfia

  Miasto uniw. w pn.-wsch. częściRFN, siedziba dekanatu kat. i krajowego biskupa protest,(prow. Pommern).

  G., wzmiankowany 1241, powstał na terenie dóbr opactwacysterskiego —> Eldena i należał do diec. kamieńskiej; 1249otrzymał prawo miejskie lubeckie, a cystersi z Eldeny objęlipatronat nad tutejszymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /7 135

  praca w formacie txt

Do góry