Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRIBOMONT JEAN OSB

  ur. 17 IX 1920 w Bas-Oha(prow. Liège, Belgia), zm. 22 III 1986 w Rzymie, patrolog,historyk duchowości monastycznej, orientalista.

  Do opactwa w Clervaux (Luksemburg) wstąpił 1937 i 1944przyjął święcenia kapł.; od 1945 studiował w Lowanium,gdzie 1953 uzyskał doktorat filologii i historii orientalnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRESSMANN HUGO

  ur. 21 III 1877 w Mölln k. Neubrandenburga,zm. 6 IV 1927 w Chicago, protest, egzegeta.

  Studia teol. odbył w Greifswaldzie, Getyndze, Kilonii iMarburgu; po habilitacji 1902 wykładał (do 1906) egzegezęST i historię religii sem. na wydz. teologii protest, w Kilonii,a 1907-27 w Berlinie; od 1906 współpracował z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIENKOW ALEKSANDR IWANOWICZ

  ur. 1839,zm.1901, prawosł. teolog moralista.

  Studiował w AkademiiDuch. w Moskwie; był prof, teologii mor. i pedagogiki wAkademii Duch. w Kazaniu. W recenzji podręcznika I. Chałkoliwanowa (Bibliograficzeskaja zamietka, Prawosł awnyj sobiesiednik18 (1872) z. 3, 76-109) zawarł krytykę teologii kat.i protest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRETSER, Gretscher JAKOB SJ

  ur. 27 III 1562 w Markdorfiek. Meersburgu, zm. 29 I 1625 w Ingolstadt, teolog-polemista,filolog i dramaturg.

  Do zakonu wstąpił 1578; 1584-86 uczył języka gr. w jez.kolegium we Fryburgu Szwaja; 1586-88 kontynuował w Ingolstadtstudia teol. pod kierunkiem — Grzegorza z Walencji(1592 objął po nim wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIESBACH JOHANN JAKOB

  ur. 4 I 1745 w Butzbach(Hesja), zm. 24 III 1812 w Jenie, ewang. biblista.

  Studiował w Halle (uczeń J.S. Semlera) i Lipsku, po czymod 1771 wykładał NT w Halle, a od 1775 w Jenie. G. dałpodstawy nowoczesnej krytyce tekstu NT opartej na badaniachnad jego historią; dzięki odkryciu nowych gr. rękopisówNT w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĘBIEŃ

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnym wpar. Dzietrzniki w dek. wieluńskim (św. Wojciech Bp) w archidiec.częstochowskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1299, należałado kapituły metropol, w Gnieźnie; 1470 wzniesiono tudrewniany kościół, na miejscu którego ok. 1500 z fundacjiabpa J. Łaskiego zbudowano obecny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENADA

  Od 7 II 1972 niepodległe państwo na M. Karaibskimw archipelagu Małych Antyli, cztonek Bryt. WspólnotyNarodów (od 1783 kolonia bryt.); zajmuje 344 km2 i liczy 115 000 mieszk. (1986), w tym 75 000 katolików.

  W1650 wyspę G. przejął franc, gubernator Martyniki, a wraz zkolonizatorami przybyli tam misjonarze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREKOKATOLICY

  Określenie katolików obrządku bizant.(„greckiego", —» bizantyjska liturgia) w różnych jegoodmianach, np. ukraińskiej, węg., melchickiej (—> greckokatolicki ryt), sięgających swymi początkami chrystianizacjiRusi Kijowskiej (988).

  Na terenie R z e c z y p o s p o l i t e j unia —» brzeska dałapoczątek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /14 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGORIAŃSKA WODA

  Nazwa wody święconej,którą skrapiano wewn. ściany kościoła oraz ołtarz w czasieliturgii —> konsekracji kościoła; wyszła z użycia za pap. PawłaVI wraz z wyd. nowego Ordo dedicationis ecclesiae et altaris(CV 1977).

  W.g. była mieszaniną wody, soli, popiołu i wina (do VIIIw. tylko wody i wina, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENLANDIA, Grönland

  Wyspa (największa na kuliziemskiej) w pn. części półkuli zach. na Oceanie Atlantyckimna wschód od Ameryki Pn. zamieszkana przez —» Eskimosów,1814-1953 kolonia duń., później utworzono tu samorządlokalny, od 1 V 1979 autonomiczna część Królestwa —> Danii;zajmuje 2,18 min km2 (w tym 341 700 km2 wolnych od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 596

  praca w formacie txt

Do góry