Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GROCHOWSKI LEON

  ur. 11 X 1886 w Skupi k. Siedlec,zm. 17 V I I 1969 w Warszawie, bp Pol. NarodowegoKościoła Katolickiego.

  Jako student Wyższej Szkoły Techn. w Warszawie po strajkuszkolnym 1905 wyemigrował do Stanów Zjedn.; ukończyłseminarium duch. Polskiego Nar. Kościoła Kat. w Scranton(Pensylwania); 1910 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODY CZERWIEŃSKIE

  Obszary na zach. od Bugu,w bliskim sąsiedztwie grodu Czerwień (jego pozostałościąjest grodzisko we wsi Czermno nad Huczwą w par. Perespa,dek. Tyszowce), będące w X-XIV w. przedmiotem sporu pomiędzyPolską a Rusią.

  W skład G.Cz. wchodziły — Wołyń - u ujścia Huczwy doBugu (grodzisko we wsi Gródek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI MAKSYMILIAN ks.

  ur. 12 XII 1869 wBorzechowie k. Starogardu Gdańskiego, zm. 7 XI 1939 w Tuczniek. Piły, działacz polonijny.

  Po studiach teol. w Pelplinieprzyjął święcenia kapł.; początkowo pracował na Oksywiu (Gdynia), lecz za działalność nar. przeniesiono go do Godziszewa;od 1907 był prob, w Głubczynie; 1925...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZICKI FAUSTYN SJ

  ur. 1710 (ochrzczony 15 II)na Polesiu, zm. po 1773 prawdopodobnie na Ukrainie, matematyk.

  Do zakonu wstąpił 1726 w Krakowie; odbył studiafiloz.-teol. w kolegiach zak. w Kaliszu (1729-32) i Lublinie(1734-38) oraz matematyczne w Krasnymstawie (1732-34);nauczał retoryki w Jarosławiu, Krośnie i Lwowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI STANISŁAW ks.

  ur. ok. 1542 na Mazowszu,zm. 30 I 1612 w Krakowie, poeta i tłumacz.

  Studia odbył w kolegium jez. w Pułtusku, gdzie był uczniemm.in. J. Wujka; ok. 1573 przyjął święcenia kapl., anast. został kanonikiem uniejowskim, później kał. (1577) iłowickim; 1584 pełnił funkcję sekretarza król., a od 1595...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWIAK STANISŁAW

  ur. 24 I 1934 w Lesznie,zm. 2 IX 1976 w Warszawie, poeta, prozaik, dramaturg, publicysta.

  Studiował polonistykę na uniw. w Poznaniu i Wrocławiu.Debiutował jako poeta 1951 w dodatku do „Słowa Powszechnego";od 1955 w Warszawie pracował najpierw jako redaktorInstytutu Wydawniczego PAX, a potem w czasopismach„Za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRISON EMILE SCJ

  Imię zak. Gabriel, ur. 24 XII 1860w Saint-Julien-sous-les-Côtes (dep. Meuse), zm. 13 II 1942 wKisangani, założyciel misji —»sercanów w Kongu Belg. (Zair).

  Po studiach filoz.-teol., które rozpoczął 1878 w seminariumduch. w Verdun, przyjął 1883 święcenia kapł. i był wik. wAncerville; 1886 wstąpił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIMALD OSB

  zm. 13 VI 872 w Sankt Gallen, opat.

  Był uczniem Alkuina; przebywał na dworze ces. KarolaWielkiego, a nast. byt nauczycielem w szkole na wyspie Reichenau(na Jeziorze Bodeńskim); należał też do domownikówdworu ces. Ludwika I Pobożnego i prowadził kancelarię(do 840) Ludwika Niemieckiego; jako opat klasztoru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIVEC FRAN

  ur. 19 X 1878 w Wielkim Lipowcu (Słowenia),zm. 26 VI 1963 w Lublanie, prawosł. teolog, slawista,historyk.

  Studia teol. rozpoczął w seminarium duch. w Lublanie, apo przyjęciu 1901 święceń kapł. kontynuował je na uniw. wInnsbrucku, gdzie 1905 uzyskał doktorat; 1907 objął tam katedręteologii, 1919-20...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIMALDI FRANCESCO OTheat

  ur. 1545 w Oppido diLucania, zm. ok. 1630 w Neapolu, architekt i budowniczy.

  Do zakonu wstąpił 1575 w Kapui; jako architekt kierował sięwzorami rzym. (1597-99 pomagał P.P. Olivieriemu w budowiekościoła S. Andrea della Valle) i Włoch Pn.; pracował główniew Neapolu, wznosząc tu wg własnych projektów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt

Do góry