Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GROMADY LUDU POLSKIEGO

  Organizacja rewolucyjno-demokratyczna emigrantów pol. w Anglii, o własnymradykalnym i chrzęść, programie społ.; za jej początek uważasię wydanie 1835 Manifestu Gromady Grudziąż.

  Trzon organizacji stanowili emigranci z Portsmouth - żołnierzepowstania listopadowego, więzieni przedtem przezwładze prus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /4 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISKO nad PROSNĄ

  Parafia w dek. czermińskimw diec. kaliskiej (do 1992 w archidiec. gnieźnieńskiej).

  G. jako wieś książęca została nadana 1160 —» bożogrobcomw Miechowie, którzy przy istniejącym przed tym rokiem kościeleśw. Mikołaja prowadzili pracę duszpast. od XIII w. dokasaty klasztoru (1819); na miejscu drewnianego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZKI MICHAŁ

  ur. ok. 1682 w Wieliczkach k. Olecka,zm. po 1747, kaznodzieja ewang., poeta.

  Od 1700 studiowałteologię na uniw. w Królewcu; nast. był rektorem w Čicháchk. Olecka, 1711-13 diakonem, a nast. prob, w Ostrymkolek. Ełku. Tłumaczył z języka niem. pieśni do pol. kancjonałówewang.;

  pisał również własne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROETHUYSEN BERNHARD

  ur. 9 I 1880 w Berlinie,zm. 17 IX 1946 w Luksemburgu, niem.-franc, filozof, psychologi historyk.

  Był uczniem W. —» Diltheya; 1931-33 wykładałetykę w Berlinie; 1933 wyemigrował do Paryża, gdzie stał sięrzecznikiem niem. tradycji hermeneutycznej; w celu określeniastruktury ludzkiego życia wewn. łączył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK MAZOWIECKI

  (do 1928 Grodzisk), parafiei dekanat w archidiec. warszawskiej.

  Na skraju dzisiejszego G., znajdowało się wczesnośredniow. grodzisko; w XIVw. było ono własnością Grodziskich, którzy zbudowali tu kościółśw. Anny, wzmiankowany 1355; na przełomie XV i XVIw. G. przeszedł w posiadanie Okoniów, którzy 1522...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK WIELKOPOLSKI

  Miasto, parafia i dekanatw archidiec. poznańskiej.

  Jako gród i osada targowa G. powstat we wczesnym średniowieczu;w 2. poł. XIII w. wchodził w skład dóbr klasztorucystersów w —» Gościkowie (Paradyżu); przed 1303 otrzymałprawa miejskie, a od 2. poł. XV w. był własnością Ostroroguw; za sprawą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /4 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIECKI ADAM

  Pseud. Maciej Dargodzki, zm.1647 w Wyszynie k. Konina, kasztelan, polemista religijny.

  Ok. 1618 przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm (odbudowałspalony 1617 kościół w Wyszynie); od 1627 był kasztelanemnakielskim, a od 1632 międzyrzeckim; na sejmach: 1634 -popierał zakaz nabywania nowych dóbr ziemskich przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEŃSKA DIECEZJA

  Utworzona 13 IV 1991 wzwiązku z przywróceniem przez pap. Jana Pawła II organizacjiKościoła rzym.kat. na Białorusi, została sufr. —» mińsko--mohylewskiej metropolii; obszar d.g. pod względem kośc.obejmuje znajdującą się w granicach Białorusi część dawnejarchidiec. wileńskiej oraz 7 parafii z dawnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

  Diecezja utworzona 1900 (jako grodzieńsko-brzeska), od 1922wchodziła w skład Pol. Autokefalicznego Kościoła Prawosł.(jako grodzieńsko-nowogródzka).

  Najpóźniej od X I I w. prawosławie docierało na Grodzieńszczyznę,która pod' względem kośc. należała do archidiec.i metropolii kijowskiej (z wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /8 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK

  Parafia w dek. brańskim, należącym do apost.administratora w —> Drohiczynie (od 1991 diecezja); na pocz.XVII w. powstała w G. parafia unicka i prawdopodobnie wtedyzbudowano tu drewniany kościół, który po kasacie unii 1839 zamienionona cerkiew prawosł.; 1921 kościół przejęli katolicy, a17 III 1923 bp wil...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt

Do góry