Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRYCZKA JAKUB ks.

  ur. 22 VII 1883 w Blossburgu(Pensylwania), zm. 16 IV 1957 w Kingston (Pensylwania).

  Kształcił się w Kolegium św. Stanisława w Chicago, Pol. SeminariumDuch. w Detroit i Seminarium św. Bonawentury wAllegheny (stan Nowy Jork); 1906 przyjął święcenia kapł.,po czym był prob, w Forest City (1906-16) i par...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GRYF"

  Miesięcznik literacko-folklorystyczny poświęconysprawom kaszubsko-pomorskim, wydawany (z przerwami)1906-34 w Gdańsku; 1908-12 ukazywał się w Kościerzyniepod red. A. Majkowskiego; był organem ruchu młodokaszubskiego,który przeciwstawiał się germanizacji przez rozwijanierodzimej kultury i ukazywanie jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFICE

  Miasto, parafie i dekanat w archidiec. szczecińsko-kamieńskiej (do reformacji w diec. kamieńskiej).

  Początki miasta G. związane są z 3 osadami słow., istniejącymijuż w X w., lokowanymi 1262 przez księcia zach.pom.Warcisława III na prawie lubeckim; G. prowadziły długotrwałyspór z norbertanami w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFINO

  Parafie i dekanat w archidiec. szczecińsko-kamieńskiej.We wczesnośredniow. osadzie słow. G. lokował1254 książę zach.pom. Barnim I miasto na prawie magdeburskim(zmienionym 1271 na lubeckie); do 1637 należało doksiążąt zach.pom., następnie Szwecji, a 1679 opanowała jeBrandenburgia; po 1945 zostało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFÓW ŚLĄSKI

  Parafia i dekanat w diec. legnickiej(do 1992 w archidiec. wrocławskiej).

  Osada G. jest wzmiankowana 1249; 1354 otrzymała prawamiejskie magdeburskie; podczas wojen husyckich G. zostałznacznie zniszczony (1427); od 1525 Jakub Steinbrecher głosiłw G. idee reformacji luterańskiej, które znajdowały zwolennikówdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYGLEWICZ FELIKS ks.

  ur. 21 IX 1909 w Korzeszynkuk. Lubrańca, zm. 26 XI 1991 w Lublinie, egzegeta i teologbibl., brat Franciszka.

  Studiował na wydziale teol. UJ (jako alumn Częstoch. SeminariumDuch.); 1932 przyjął święcenia kapł. i rozpocząłstudia specjalistyczne w Pap. Instytucie Bibl. w Rzymie, które przerwał ze względów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYCZ KAROL, Grycz - Śmiłowski

  ur. 17 IX 1885 wŚmiłowicach k. Katowic, zm. 16 II 1959 w Krakowie, zał. —*Jednoty Braci Polskich.

  Teologię ewang. studiował w Wiedniu,Halle, Berlinie, Lipsku; dyplom uzyskał 1908 w Wiedniu;1909-14 był wik. w Skoczowie; nast. powołano go dowojska austr., a od 1918 był w pol. wojsku kapelanem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - POLONIA - W XVII i XVIII w.

  Na terytorium G. prowadzilikat. misje polscy zakonnicy, m.in. Jan Tadeusz KrusińskiSJ (1675-1756), który działał w Persji i na zależnych wówczasod niej ziemiach G. (do 1726), a współcz. mu dzieje G.opisał w Tragica vertentis belli persici historia (Lw 1740).

  Utworzenie pol. kolonii w G. wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /8 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - SZTUKA SAKRALNA

  1 . Od p r z y j ę c i a c h r z ę ś ć i -j a ń s t w a ( 3 3 7 ) do p o d b o j u a r a b s k i e g o - Najwcześniejszekościoły z IV w. (Samtawro, Nekresi, Bodbe) tomałe budowle na planie zbliżonym do kwadratu z szerokimiarkadami w ścianach pn., zach. i pd. (nawiązujące w formiedo mazdejskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /23 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - LITERATURA

  W 2. tysiącleciu prz.Chr. istniał eposAmiraniani (o sobowtórze Prometeusza). Wraz z wprowadzeniemw G. chrześcijaństwa jako religii państw, (ok. 337) doliteratury oprócz utworów oryginalnych (napisy epigraficznez 1. poł. V w., opowieść hagiograficzna Jakuba z CurtawiMęczeństwo Szuszanik) przeniknęły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /14 655

  praca w formacie txt

Do góry