Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRYGLICKI, Greglicjusz WOJCIECH ks.

  ur. w Jędrzejowie,zm. 16 VII 1670 w Krakowie.

  Studia na wydz. filozofiiUJ ukończył 1629; doktorat obojga praw uzyskał prawdopodobniew Rzymie; 1649-65 był prof, prawa kan. AkademiiZamojskiej, kustoszem kapituły, prob, w Sitańcu i Wilkołazie;

  1665 zrezygnował z profesury oraz posiadanych beneficjówi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Na kształtowanie się teologiig., będącej dziedziną daleko idących przemian, wpływ miałym.in. rozmaite formy życia chrzęść, oraz powstające pod ichwpływem kierunki teol., filoz. i kulturowe.

  1. W K o ś c i e l e s t a r o ż y t n y m pojęcie g. nie byłoprzedmiotem dokładniejszej refleksji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /24 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZAWA

  Miejscowość z kościołem filialnym Ścięciaśw. Jana Chrzciciela w par. i dek. Miedźna (do 1984 w dek.pszczyńskim) w diec. katowickiej; późnogot. kościół wybudowanoprawdopodobnie w pocz. XVI w., 1590-1628 należałdo protestantów, 1651 oddano go katolikom i przebudowanozapewne 1690; jest budowlą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYMOSZ MARCIN TEOFIL SJ

  ur. 11 XI 1633 na Litwie,zm. 9 VIII 1708 w Jarosławiu, teolog, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1651; po przyjęciu święceń kapł. wykładałnauki human, i retorykę w kolegium zak. w Lublinie,filozofię w Poznaniu i Kaliszu oraz teologię mor. w Krakowie,Lwowie i Jarosławiu, gdzie był także prefektem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBSK

  Parafia w dek. mławskim w diec. płockiej.

  Wieś G., dawny gród, wzmiankowano 1095 pod nazwą Grebezco; w XI-XIII w. miał na podgrodziu kościół św. Leonarda,na miejscu którego znajduje się obecnie drewniana kaplicaśw. Leonarda, wzniesiona ok. poł. XVIII w.;

  na tereniewsi zbudowano, zapewne w XIV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYNIAKOW JERZY

  ur. 8 XI 1925 we Włocławku, zm.14 IX 1992 w Essen, duchowny ewang., teolog, działacz ekumeniczny.

  W 1947-51 studiował teologię na wydz. teologii ewang.UW, uzyskując magisterium; ordynowany 1951, był wik. i administratorem (1953) w Piotrkowie Trybunalskim i Zelowie-Belchatowie, a od 1966 prob, w Piotrkowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH

  Zło mor. w postaci wyboru fundamentalnego(opcji), postawy lub czynu; jest określany wielorako w zależnościod założeń światopoglądowych, filoz. i nauk.; w teologiikat. traktowany jako zjawisko rei., mające ze swej naturyodniesienie do Boga osobowego;

  na podstawie Biblii jest opisywanyjako „wykroczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYPHIUS ANDREAS

  Właśc. Greif, ur. 2 X 1616 w Głogowie,zm. 16 VII 1664 tamże, niem. poeta, dramaturg. Studiowałfilozofię i nauki przyr. w Gdańsku (1634-37), a językistaroż. i nowoż. w Lejdzie (Holandia), gdzie 1639-44 był wykładowcą;od 1650 był syndykiem księstwa głogowskiego.

  Charakterystyczne dla dramatów G. (Leo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W RELIGIACH PIERWOTNYCH

  W znaczeniu rytualnymświadome lub nieświadome przekroczenie określonych przepisówkultycznych albo zwyczajowych wiąże się z pojęciemnieczystości rytualnej oraz —> tabu; w sensie etycznym g. jakozło mor. jest wykroczeniem przeciw porządkowi kosmosu inależącym do niego jednostkom, społecznościom oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /9 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYWAŁD

  Parafia w dek. krościeńskim w diec. tarnowskiejeryg. ok. 1330, zniesiona przed 1595 i przyłączona dopar. Krościenko;

  1914 utworzono w G. niezależną ekspozyturę,a 1925 ponownie parafię. Kościół św. Marcina Bpa, późnogot.,wzniesiony na przełomie XV i XVI w., konsekrowany1596, w pocz. XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt

Do góry