Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    GRZECH przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU

    Wewn. usposobienieczłowieka wykluczające możliwość jego —» nawróceniasię i pojednania z Bogiem; termin nawiązuje do słówJezusa Chrystusa wypowiedzianych do —» faryzeuszów (Mt12,31-32; Mk 3,28-29; Łk 12,10), którzy jego boską władzęnad złymi mocami przypisywali szatanowi (—> grzech II B).

    Wg teologii...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 695

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRZECH - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

    G. oznacza poznane wświetle wiary zakłócenie stosunku między człowiekiem a Bogiemi stanowi głębszy wymiar ludzkiej winy; jako aktualizacja—» grzechu pierworodnego jest nie tylko uchybieniem porządkowiustanowionemu przez Stwórcę, przykazaniom orazwyrażonej w nich woli Bożej, lecz przede wszystkim...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 388

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRZECH ŚWIATA

    W —> hamartiologii realnie istniejące—> zło ontyczno-moralne (obok grzechów osobistych i ->grzechu pierworodnego) przenikające rzeczywistość —* świata(J 1,29; 3,16; 16,8-9; por. 1 J 5,19; Ap 8 - 20), nadające jejcharakter ambiwalentny oraz wpływające na mor. decyzjeczłowieka.

    W teologii znanych jest 5...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /8 725

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRZECH PIERWORODNY

    Protologiczne -» zlo wteol. —> antropogenezie (w postaci hist, i strukturalnej) dosięgające w sposób analog, każdą jednostkę w momencie jejpoczęcia; nazwa i pojęcie kształtują się głównie na podstawieRdz 2,4 - 3,24 (od II w. hamartema kleronomon - Meliton zSardes, Ireneusz; III w. Vitium originale -...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /766

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRZECH - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

    Wyjaśniana jest natura g. irozpatrywane są różne jego aspekty; ponadto rozważana jestkwestia zasadniczego podziału g., budząca w ostatnich czasachkontrowersje (—* hamartiologia). Współczesna refleksjateol. zajmuje się piętnowaniem rozprzestrzeniającego się zjawiskakwestionowania g., usiłując usunąć...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /17 396

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRZECH - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

    Koncepcje g.są zróżnicowane - g. jako wykroczenie o charakterze rytualnym,czyli godzący w osobowo bądź nieosobowo pojęte bóstwo(istotę wyższą, świętość) lub o charakterze etycznym(mor.), łamiący normy prawa naturalnego, a także ustaloneprzez założycieli religii oraz tradycję zasady postępowania...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /18 575

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRYZIECKI WŁADYSŁAW ks.

    ur. 19 XI 1856 w Pruchnikuk. Jarosławia, zm. 21 VIII 1941 we Lwowie, kapelan ikaznodzieja wojskowy.

    Po studiach filoz.-teol. w Przemyśluprzyjął 1880 święcenia kapt. i pracował jako katecheta, m.in.w szkole organistowskiej i prywatnym konwikcie żeńskim;1882-1903 był kapelanem wojskowym w Sarajewie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 275

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRYGLEWICZ FRANCISZEK ks.

    ur. 24 XI 1897 w Kole,zm. 22 XI 1957 w Częstochowie, pisarz rei., pedagog, bratFeliksa.

    Po studiach (od 1916) filoz.-teol. w seminariumduch. we Włocławku przyjął 1922 święcenia kapł.; był wik. iprefektem w Praszce k. Wielunia, a od 1924 prefektem gimnazjumczęstoch.; 1940 niem. władze okupacyjne...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /954

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRZECH - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

    1 . S t a r y T e s t a m e n t - mówiąco g. posługuje się wieloma terminami opisującymi poszczególnejego aspekty; istnieje ponad 50 określeń tego, cowspółcz. teologia zalicza do kategorii g.; terminy hebr. odnosząsię nie tyle do istoty g., ile do sytuacji wytworzonej przezpostawę lub działanie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /19 594

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    GRYŻYNA

    Parafia w dek. kościańskim w archidiec. poznańskiej.

    We wsi G., wzmiankowanej 1296, był kościół par.św. Marcina, wzniesiony w ostatniej ćwierci XIII w. z fundacjiwłaściciela G. Wojsława Borka, z granitowych kamienipolnych, wczesnogot., 1-nawowy, remontowany 1737-38; odkońca XVIII w. ulegał...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /812

    praca w formacie txt

Do góry