Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ BARBARIGO Św. kard.

  ur. 16 IX 1625w Wenecji, zm. 18 VI 1697 w Padwie.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny weneckiej —» Barbarigo;1643-48 studiował przedmioty ścisłe i nauki przyr. wMünster; 1653 podjął w Padwie studia prawnicze i teol., poukończeniu których przyjął 1655 święcenia kapł.;

  1657 zostałbpem Bergamo i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ŻYCIE

  Był pierworodnym synem bpa -» Grzegorza zNazjanzu Starszego i św. Nonny (siostra G. Gorgonia, bratCezary i kuzyn bp Amfiloch czczeni są także jako święci);

  studiował w Cezarei Kapadockiej (gdzie przyjaźnił się z BazylimWielkim), a 349-352 w Cezarei Palest, i Aleksandrii;chrzest przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ CUDOTWÓRCA, Gregorios Thaumaturgos Św. bp.

  ur. ok. 213 w Neocezarei Pontyjskiej, zm. ok.270, teolog, przedstawiciel —> aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej(—» greccy ojcowie 1).

  Pochodził z zamożnej rodziny pogańskiej i nosił imię Teodor;po śmierci ojca przyjął w 14 roku życia chrzest i imięG.; retoryki i prawa uczył się początkowo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - DZIEŁA

  Objętościowo skromne, jednak doskonałościąformy i stylu przewyższają ówczesną literaturę chrzęść; składająsię z mów, listów i poezji.

  1. Mowy (Logoi) - Z zachowanych 45 (PG 35,396-1252;36,12-664; pol. przekład 9 mów w: J.M. Szymusiak G. Teolog,Pz 1965, 257-393; 36 mów w: Święty G. Mowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ELWIRY Św. bp.

  zm. po 392, teolog.

  Pochodził z hiszp. prowincji Betyka; biskupem został 357;na synodzie w Rimini (359) bronił nauki Soboru Nic. I przedatakami arian i zdecydowanie odrzucił możliwość nawiązaniakontaktów kośc. z bpami ariańskimi Ursacjuszem i Walensem;pod wpływem listu Euzebiusza z Vercelli (CSEL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY GŁÓWNE

  (łac. peccata capitalia), przekroczenienorm mor., będące źródłem innych wykroczeń, warunkującew wyniku częstego powtarzania zatwardziałą grzesznąskłonność, zw. nałogiem.

  W Piśmie św. pojęcie g.g. wiąże się z każdym z nich osobno(np. zazdrość - Koh 4,4; pycha - Syr 3,26-28; chciwość -1 Tm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY WOŁAJĄCE o POMSTĘ do NIEBA

  Określenieniektórych grzechów śmiertelnych (—» grzech V 5) naruszającychw szczególny sposób podstawy porządku społecznego.

  Na podstawie tekstów bibl. w tradycyjnej teologii mor.mówi się o 4 g.w. o p.d.n.: bratobójstwo (por. Rdz 4,10),grzech sodomski (por. Rdz 19,13), wielka krzywda wyrządzonanajbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z AGRIGENTO Św. bp.

  ur. ok. 559 naSycylii, zm. na pocz. VII w., pisarz kościelny.

  W młodościzwiedził Afrykę, Palestynę, Antiochię i Konstantynopol; 589przybył do Rzymu i zamieszkał w klasztorze św. Saby; mianowanyprzez pap. Grzegorza I Wielkiego bpem Agrigento,nie znalazł tam przychylnego przyjęcia i został osadzony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  1. W teologii Kości o ł a e w a n g e l i c k o a u g s b u r s k i e g o rozumienie artykułuwiary o o.g. związane jest z reformacyjnym pojmowaniemistoty —> grzechu ( V I I ) i zbawczego dzieła —» JezusaChrystusa; -» grzech pierworodny ( I V ) , rozumiany jako utratapierwotnej sprawiedliwości (iustitia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHU „MISTYKA"

  Określenie egzystencjalnegonastawienia odłamu literatury do problemów etycznych, ukazującejgrzesznika w sensie pozyt., zaś żyjących w stanie —»łaski Bożej - jako postacie mniej lub bardziej neg.; nastawienietakie wypływa nie tyle z zamiłowania do niekonwencjonalnychsytuacji czy też ze względów artyst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 818

  praca w formacie txt

Do góry