Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - ŻYCIE

  Był synem retora; kształcił go i wychowywałojciec - starszy brat — Bazylego Wielkiego, oraz siostra —>Makryna Młodsza; przez krótki czas pełnił funkcję lektora wkościele, a nast. został nauczycielem retoryki i ożenił się zTeozebią; pod wpływem przyjaciół, szczególnie Grzegorza zNazjanzu, wstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z TOURS, Georgius Florentinus Św. bp.

  ur. 30 XI 538 w Averna (Clermont-Ferrand), zm. 15 (lub 17)XI 594 w Tours, historyk, hagiograf.

  Pochodził z galloromańskiej senatorskiej i chrzęść, rodziny;po śmierci ojca (ok. 5 4 6 ) wychowywał go stryj Gall (późniejszybp Clermont, święty); 5 6 3 G. został diakonem, 5 7 3- bpem Tours.

  Taktownym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - DZIEŁA

  1 . P i s m a d o g m a t y c z n o - p o l e m i c z n e- G. napisał 4 rozprawy przeciw —» Eunomiuszowi, traktowane(do pocz. XX w.) jako jedno dzieło w 12 księgach - ProsEunomion antirretikos logos (PG 45,244-1122). W księgachpierwszej i drugiej (w PG księga 12 B), napisanych ok. 380,zwalczał naukę zawartą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św.

  ur. ok. 5 4 0 w Rzymie, zm.12 III 6 0 4 tamże, papież od 3 IX 5 9 0 , jeden z 4 wielkich —*doktorów Kościoła zachodniego; na Wschodzie czczony jakoGrzegorz Diálogos i uważany za twórcę —> liturgii uprzedniopoświęconych darów.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - DOKTRYNA

  G. jako twórca teologii mist, dowartościowałrolę filozofii w wykładzie wiary (inspirowany przez naukęPlatona, Filona, Klemensa Aleks., Orygenesa i Plotyna).F i l o z o f i a została porównana przez G. do Oblubienicy zPnp lub też do bezpłodnej córki faraona; mądrość winna być „wykupiona" z niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - MYŚL TEOLOGICZNA

  G. stworzył metodologię teologii,określając jej źródła, przedmiot, specyfikę oraz cechy teologa;jest też twórcą słownictwa teol. w zakresie —* trynitologii.

  1. T r ó j c a Ś w i ę t a - G. akcentował jedność Trójcy zewzględu na jedność bóstwa, jedność potęgi Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ GRASSI bł. OFM bp.

  ur. 13 XII 1833 wCastellazzo Bòrmida (prow. Alessandria), zm. 9 VII 1900 wTajuangfu (Szansi), męczennik.

  Do zakonu wstąpił 1848 i1856 przyjął święcenia kapł., 1861 rozpoczął pracę mis. wChinach;

  1876 został bpem pomocniczym i koadiutorem zprawem następstwa wikariusza apost. Szansi Pn., a 1891...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II MARTYROFILOS, Wahram

  Św. Kościołaorm., ur. w 1. poł. XI w., zm. 1105 w Czarnych Górachk. Mari (Syria Wsch.), orm. katolikos.

  Pochodził z książęcej rodziny Pahlawunich; dzięki ojcu (—»Grzegorz Magistros) otrzymał staranne wykształcenie w Bizancjum;po śmierci ojca (1058) przejął urząd namiestnikaMezopotamii, a wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAREKU, Grigor Narekaci św.

  ur. ok.944, zm. ok. 1003 (wg I. Kichichiana 1010) w Nareku, komentatorPisma Św., mistyk.

  Ok. 950 został oddany na wychowanie do monasteru w Nareku,gdzie gruntownie poznał język gr., uczył się też matematyki,medycyny i architektury; po przyjęciu święceń kapł.był prof, i wychowawcą mnichów; uznawano go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św.

  PatriarchaKonstantynopola, ur. 330 w Arianzos k. Nazjanzu(Kapadocja), zm. 390 tamże, ojciec i doktor Kościoła, poetai mówca zw. chrześcijańskim Demostenesem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt

Do góry