Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ II abp.

  ur. ok. 1402 na terenie obecnejBułgarii, zm. 1472 w Nowogródku, unicki metropolita kijowski.

  Jako uczeń i przyjaciel metropolity kijowskiego Izydorapomagał mu w propagowaniu unii —» florenckiej na Rusi;podróżował z Izydorem do Moskwy, skąd udał się do Konstantynopola,gdzie został archimandrytą monasteru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z CYPRU

  Żył na przełomie VI i VII w.,mnich nestoriański, pisarz ascetyczny.

  Z pochodzenia byłPersem; żył jako pustelnik koło Mont Izla; pod koniec VI ina pocz. VII w. (za czasów —» Arkadiusza, bpa Konstancji)udał się na Cypr, skąd przed śmiercią powrócił do Mont Izla.Znane są 2 dzieła G. - Liber sermonům...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III, zw. Mammas

  ur. ok. 1400 w Konstantynopolu,zm. 1459 w Rzymie, patriarcha.

  Pochodził z zamożnej rodziny związanej z dworem Paleologów;1415-20 był mnichem w Konstantynopolu, a 1423-28spowiednikiem ces. Jana VIII Paleologa; w Ferrarze występowałprzeciw unii Kościołów łac. i gr. (—» Florencki Sobór),lecz przykład kard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XIV, Niccolò Sfondrati

  ur. 11 II 1535 wSomma Lombardo, zm. 6 X 1591 w Rzymie, papież od 27 IX1590.

  Po studiach prawniczych w Perugii, Padwie i Pawii został1560 bpem Kremony, a 1583 kard.; zostawszy papieżembył zwolennikiem polityki hiszp. i wspierał Ligę Kat. —» Gwizjuszów,a 1591 zagroził ekskomuniką franc. królowi —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XI, Pierre Roger de Beaufort

  ur. 1329 wRosiers d'Egletons k. Tulle, zm. 27 III 1378 w Rzymie, ostatnipapież (od 30 XII 1370) awiniońskiej niewoli.

  Jako kard. (mianowany 1348 przez wuja, pap. KlemensaV) studiował prawo kan. w Perugii; po rozpoczęciu pontyfikatubezskutecznie usiłował pojednać królów Francji i Angliiw —» stuletniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XII, Angelo Correr

  ur. ok. 1325 w Wenecji,zm. 18 IX 1417 w Recanati, papież 30 XI 1406 - 4 VII1415.

  W 1380 został bpem Castello, a 1390 łac. patriarchąKonstantynopola; był też sekretarzem pap. Innocentego VIIi 1405 został kard. ; w czasie —> schizmy zachodniej wybranyna następcę Innocentego VII, zobowiązał się abdykować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XIII, Ugo Boncompagni

  ur. 1 I 1502 w Bolonii,zm. 10 IV 1585 w Rzymie, papież od 13 V 1572.

  Jako prof, (od 1531) prawa kan. na uniw. bolońskim zostałpowołany 1539 do pracy w Kurii rzym.; 1546-47 i 1561-63uczestniczył w Soborze Tryd.; 1558 został bpem Vieste, a1565 kard. i legatem pap. w Hiszpanii. Jako papież dążył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VIII, Maurycy zw. Burdinus OSB

  ur. wLimoges (Francja), zm. po VIII 1137 w Cava dei Tirreni,antypapież 8 III 1118 - IV 1121.

  Jako benedyktyn w Cluny został 1099 bpem Coimbry, a1109 abpem Bragi; z powodu sporu z abpem Bernardem zToledo o metropol, przynależność bpstwa Coimbry G. zostałsuspendowany, a 1114 zrehabilitowany przez pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IV

  zm. I 844 w Rzymie, papież od 827,rzymianin. Za pap. Paschalisa I był prezbiterem kościoła św.Marka w Rzymie, jesienią 827 został wybrany na papieża idopiero 29 III 828 konsekrowany (zgodnie z Constitutio romanaz 824, wymagającą od elekta złożenia przysięgi wiernościcesarzowi przed przyjęciem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IX, Ugolino de Segni

  ur. ok. 1170 w Anagni,zm. 22 VIII 1241 w Rzymie, papież od 19 III 1227, bratanekpap. Innocentego III.

  Po studiach teol. w Paryżu i prawniczych w Bolonii zosta!1198 kard., a 1206 bpem Ostii; 1207-09 był legatem pap. wNiemczech, a za pap. Honoriusza III - w Lombardii, Ligurii,Pizie i Wenecji. Jàko papież wzywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /4 591

  praca w formacie txt

Do góry