Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ XV, Alessandro Ludovisi

  ur. 9 I 1554 wBolonii, zm. 8 VII 1623 w Rzymie, papież od 9 II 1621.

  Od 1567 kształcił się w jez. Collegium Germanicum (—>Gregorianum) w Rzymie, nast. studiował w Collegium Romanůmnauki human., 1569-71 filozofię i teologię, a 1571-75w Bolonii prawo kan.; po przyjęciu 1575 święceń kapł. papieżGrzegorz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ MAGISTROS

  ur. ok. 990, zm. ok. 1058,arm. książę, pisarz, tłumacz.

  Jako naczelny dowódca siłzbrojnych okręgu arm. walczył przeciwko Turkom i Grekom;fałszywie posądzony o działalność wrogą królowi GagikowiII został zmuszony do rezygnacji z pełnionych funkcji; 1044wyjechał do Konstantynopola, gdzie zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IV DEGHA

  ur. 1133 w prow. Wajoc-dzor,zm. 1193, orm. katolikos.

  Był mnichem w klasztorze Haghbat (wsch. Armenia); pośmierci swego wuja, katolikosa Nersesa IV Sznorhali, został1173 wybrany jego następcą; kontynuował rokowania w sprawieunii Kościoła orm. z Kościołem gr., w którego imieniuwystępował ces. Emanuel I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XVI, Bartolomeo Alberto Cappellari OSBCam

  ur. 18 IX 1765 w Belluno (pn.-wsch. Włochy), zm.1 VI 1846 w Rzymie, papież od 2 II 1831.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej; 1783 wstąpił do kamedułówi 1786 złożył śluby zak., a 1787 przyjął święcenia kapł.;od 1790 był prof, nauk przyr. oraz filozofii w Murano k. Wenecji;1805 objął opactwo św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU Starszy bp.

  ur ok. 275 wNazjanzie (Kapadocja), zm. 374, ojciec św. —> Grzegorza zNazjanzu.

  Pochodził z rodziny niechrześc; w młodości należał dosynkretystycznej sekty —» hypsistarian, czczącej Boga Najwyższegow duchu praktyk judaistycznych; pod wpływemswej żony Nonny przyjął 325 chrzest i 329 został wybrany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ V

  ur. 1751 w Dimitsanie (Peloponez), zm.22 IV 1821 w Konstantynopolu, patriarcha (1797-98, 1806-08,1818-21).

  Pochodził z ubogiej rodziny; po studiach teol. w Atenach ina Patmos został archidiakonem i głównym doradcą metropolityw Smyrnie; nast. jako metropolita Smyrny przyczyniłsię do rozwoju oświaty wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ, zw. Wielkim abp.

  zm. 1414 lub 1420 weLwowie.

  W 1361 został konsekrowany przez Mesropa Ardasetsi,orm. katolikosa Sis; 1364 przybył do Lwowa, gdzie społecznośćorm. podzieliła się na zwolenników unii (pod wpływem— unitorów) i ich przeciwników; w tym samym rokuzostał abpem lwowskim, wprowadzony na urząd przez bpaJana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ANTIOCHII

  zm. 593, patriarcha antioch.(od 570).

  Był przełożonym w syr. klasztorze w Jerozolimie,a później na Synaju; ces. Justyn II ustanowił go patriarchąpo —* Anastazym Starszym; miał wpływ na politykę ces.Tyberiusza I Konstantyna i był poważany przez pap. GrzegorzaI Wielkiego;

  G. uspokoił swą przemową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II, właśc. Georgios Kyprios

  ur. 1241 naCyprze, zm. 1290 w Konstantynopolu, patriarcha, teolog.

  Był uczniem historyka bizant. i ces. dyplomaty JerzegoAkropolity, pod którego kierunkiem otrzymał gruntowne wykształceniehuman, i teol.; jako przyjaciel patriarchy JanaXI Bekkosa (1275-82) i bliski współpracownik ces. MichałaVIII Paleologa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z BUCZKOWA OP bp.

  zm. 1424 (lub1425) we Włodzimierzu Wołyńskim.

  Jako przeor dominikanówzostał 1400 łac. bpem włodzimierskim; realizował politykęwielkiego księcia litew. —> Witolda, zmierzającego dostworzenia niezależnej metropolii;

  w związku z tym G. dążyłdo wyzwolenia się spod zwierzchnictwa podległych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt

Do góry