Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ŻARNOWCA

  ur. ok. 1528 w Żarnowcuk. Miechowa, zm. 1601 we Włoszczowej, teolog kalwiński.

  Studiował teologię w Akademii Krak.; 1566 jako katechistaw Krzcięcicach k. Sędziszowa wziął udział w synodzie wodzisławskim;należał do współtwórców —* sandomierskiejzgody (1570); 1578 jako minister zboru w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SANOKA abp.

  ur. ok. 1407 w okolicySanoka, zm. 29 I 1477 w Rohatynie k. Lwowa, filozof i humanista.

  Po studiach 1428-33 w Akademii Krak., które ukończył zestopniem bakałarza, został wychowawcą synów wojewodykrak. Jana Tarnowskiego; przed 1437 przyjął święceniakapł.; ok. 1437 udał się do pap. Eugeniusza lV, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ ze STAWISZYNA

  ur. 1481 w Stawiszyniek. Kalisza, zm. 18 V 1540 w Krakowie, filozof i teolog.

  Po studiach w Akademii Krak. został 1504 magistrem artium;od 1524 wykładał na wydz. teologii (doktorat 1534);1533 i 1536 byl dziekanem tegoż wydz., a 1538-40 rektoremAkademii; jako kanonik przy kościele św. Anny (od 1520) ikustosz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SZAMOTUŁ ks.

  ur. ok. 1480 w Szamotułach,zm. 11 lub 12 VII 1541 w Poznaniu, prawnik, rektorAkademii Krakowskiej.

  Po studiach 1501-06 w Akademii Krak. był 1507-09 rektoremszkoły katedralnej w Gnieźnie, a 1510 na Wawelu; pouzyskaniu doktoratu praw wykładał od 1517 na wydz. prawa(1524 powierzono mu katedrę); 1525-27...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PAWEŁ z BRZEZIN

  ur. ok. 1525 w Brzezinachk. Łęczycy, zm. 1591 w Rakowie (lub Pińczowie), teolog,jeden z twórców — braci polskich.

  Tytuł magistra sztuk wyzwolonych uzyskał 1547 w AkademiiKrak.; teologię studiował w Królewcu pod kierunkiemF. Staphylusa i 1549 został rektorem szkoły św. Marii Magdalenyw Poznaniu; za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PREZBITER

  Żył w VI-VII w., autor biografiiśw. —» Grzegorza z Nazjanzu (PG 35,244-304; pol.przekład Święty Grzegorz z Nazjanzu. Mowy wybrane, Wwa1967, 27-54), opracowanej na podstawie jego mów i poematuautobiogr.;

  niekiedy G. bywa utożsamiany z innym Grzegorzem(lub Georgiosem) z Cezarei Kapadockiej, żyjącym wVII-IX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z RIMINI OESA

  ur. w 2. poł. XIII w. wRimini, zm. 20 XI 1358 w Wiedniu, filozof, teolog, zw. doctorauthenticus, przedstawiciel —> augustiańskiej szkoły (I).

  Studiował 1323-29 w Paryżu i tam uzyskał bakalaureatsztuk wyzwolonych; nast. uczył w szkołach augustiańskich wBolonii, Padwie i Perugii, a od 1341 w Paryżu (—*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SAMBORA ks.

  Właśc. Grzegorz Czuj,ur. ok. 1523 w Samborze (Ukraina), zm. 26 II 1573 w Krakowie,poeta łaciński.

  Od 1552 studiował w Krakowie; był nauczycielemi rektorem m.in. szkół w Przemyślu (1547-50),Lwowie (1550-53) i Krakowie (od 1559); 1561 otrzymał stopieńmagistra; od 1563 wykładał w Akademii Krak. poetykęi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z GDAŃSKA OFMRef

  zm. 24 II 1681 wBiałej Podlaskiej, działacz zak., kronikarz.

  Do zakonu wstąpił1633; święcenia kapł. przyjął ok. 1640; wydelegowany1647 do założenia klasztoru w Wejherowie, przebywał tamdo 1677 (z przerwą 1663-71), kierując budową zespołu sakr.oraz —» kalwarii; założył tam szkołę klasztorną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III PAHLAWUNI

  ur. 1096, zm. 1166 wRomkłaj (Hromkla), orm. katolikos.

  Wraz z młodszym bratem Nersesem IV Sznorhali był wychowywanyprzez wuja —» Grzegorza II Martyrofilosa; studiaodbył w klasztorze w Sewan pod kierunkiem Stefana zw.Mądrym; 1113 został wybrany katolikosem. Wykorzystującmłody wiek G., bpi z Waspurakanu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt

Do góry