Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZYMAŁA EDWARD ks.

  ur. 29 IX 1906 w Kolodziążuk. Węgrowa, zm. 10 VIII 1942 w Dachau, kanonista, publicysta,kaznodzieja.

  Po studiach w seminarium duch. we Włocławkui przyjęciu 1931 święceń kapł. studiował prawo kan.na Gregorianum w Rzymie;

  1934 uzyskał doktorat na podstawiepracy Ratio sacra in matrimonio canonico et...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEPSKI, Grepsius STANISŁAW

  ur. 1524 w Grzebskuk. Mławy, zm. 1 XII 1570 w Krakowie, humanista, hebraísta,matematyk.

  Od 1537 studiował w Akademii Krak.; 1549 z powodu zamieszekstudenckich opuścił Kraków i 1551 przebywał weWrocławiu i Królewcu; początkowo był zwolennikiem erazmianizmu(—> Erazm z Rotterdamu III), później uległ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYMUŁTOWSKIEGO POKÓJ

  Traktat zawarty 6 V1686 w Moskwie między Rzeczpospolitą a Moskwą, regulującym.in. sprawy wolności wyznania.

  Poddanie Ukrainy przez B. —» Chmielnickiego Rosji, powtórzone1659 przez starszyznę kozacką (m.in. pod pretekstemobrony prawosławia), wywołało 1660 wojnę pol.-ros., zakończoną1667 rozejmem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEK WOJCIECH ks.

  ur. 1810 w Ciścu k. Wadowic,zm. 1 III 1890 w Bochni, przyrodnik, pionier taternictwa.

  Teologię studiował w seminarium duch. w Tarnowie;po przyjęciu 1842 święceń kapł. kontynuował (do 1845) studiateol. w Augustineum w Wiedniu, gdzie uzyskał doktorat;1845-57 był prof, teologii dogm. w tarn, seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEW

  Parafia w dek. kolskim w diec. włocławskiej(do 1818 w gnieźn., 1818-1920 warsz., 1920-25 łódzkiej).

  G., początkowo wieś książęca, 1236 został darowanyabpom gnieźn.; 1357 wzmiankowany jako miasto, lokowane1550 na prawie magdeburskim na mocy przywileju króla ZygmuntaII Augusta, 1691 przez abpa M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEWICE

  Parafia w dek. łagowskim w diec.sandomierskiej (do 1992 w diec. sandomiersko-radomskiej).

  Parafię G. erygowano ok. 1346 przy wzniesionym wówczasprzez właścicieli wsi G., benedyktynów ze Świętego Krzyża,kościele św. Jana Chrzciciela; rozbudowany 1627, murowany,powstał z pierwotnej rotundy rom., zbudowanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEWSKA MARIA

  ur. 18 IV 1888 w Wołuczyk. Rawy Mazowieckiej, zm. 7 V 1967 w Warszawie, twórcapolskiej pedagogiki specjalnej.

  Studia rozpoczęła na wydz. przyrodniczym UJ, a kontynuowałana Międzynar. Fakultecie Pedologicznym w Brukseli(kierowanym przez J. Joteyko) oraz w Paryżu, gdzie 1916uzyskała doktorat estetyki; była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z TATEW

  ur. 1346 w Tmkaberd (prow.Wajoc-dzor), zm. 25 XII 1410 w Tatew (Tatiew), orm. teolog(czczony jako święty).

  G. kształcił się w teol. szkole klasztornej w Aprakunis podkierunkiem Jana z Orton (zm. 1388), po czym w Jerozolimieprzyjął święcenia kapt.; 1387 uzyskał doktorat w szkole klasztornejw Aprakunis i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZELAK WŁADYSŁAW ks.

  ur. 3 VI 1886 w Westrzyk. Ostrowa Wlkp., zm. 2 VI 1944 w Krakowie, teolog.

  Poroku studiów med. w Greifswaldzie wstąpił 1907 do seminariumduch. w Poznaniu, 1911 przyjął święcenia kapł., a nast.studiował teologię fundamentalną w Münster, gdzie słuchałwykładów m.in. F. Diekampa i J. Mausbacha; od 1918...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z WALENCJI SJ

  ur. 1549 (lub 1545) wMedina del Campo (Stara Kastylia), zm. 25 IV 1603 w Neapolu,teolog zw. doctor doctorum, twórca —» walencjanizmu.

  Do zakonu wstąpił 1565; studiował 1566-68 i 1571-72 wSalamance oraz 1569-71 w Valladolid; 1573-75 wykładał teologięw Dylindze, 1575-92 w Ingolstadt i 1598-1602 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt

Do góry