Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GURU

  (sanskr. ciężki, ważny, czcigodny), w —» braminizmiewychowawca, nauczyciel (— bramini), w — hinduizmieasceta, duchowy przewodnik, przekaziciel treści ksiągświętych (—» Wedy); tytuł przywódców sekt hinduizmu; u sikhówduchowy i polit, przywódca.

  G. traktowano jako wcielenie duchowej prawdy, a nawet bóstwa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNTHER z PAIRIS, Guntram SOCist

  ur. w 1. poł.XII w. w pd. Niemczech, zm. ok. 1220 w Pairis (Alzacja),poeta i historyk.

  Po ukończeniu studiów zajmował się scholastyką w jednymz miast pd. Niemiec oraz był wychowawcą Konrada, syna-*Fryderyka I Barbarossy; ok. 1200 G. wstąpił do zakonu wPairis, gdzie wkrótce został przeorem; 1180-86...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GURY JEAN PIERRE SJ

  ur. 23 I 1801 w Mailleroncourt(Haute-Saône), zm. 18 IV 1866 w Mercoeur (Haute-Loire), teologmoralista.

  Do zakonu wstąpił 1824 w Montrouge pod Paryżem;studiował teologię mor. w Rzymie, po czym od 1834był wykładowcą w kolegium w Vals k. Le Puy, 1847-48 naGregorianum w Rzymie i ponownie w Vals; angażował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÜNTHERIANIZM

  Filoz.-teol. system A. Güntherai jego zwolenników, który 1830-70 ożywiał intelektualne kręgizainteresowane odnową teologii.

  Głównymi ośrodkami g. były Bonn, Bamberga, Augsburg,Tybinga, Monachium i Wrocław, a jego najwybitniejszymiprzedstawicielami J.H. Pabst, LE. Veith, J.N. Erlich, J.H.Löwe, C F . Hock...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /3 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GULIŃSKI JAN

  Żył w 1. poł. XVII w., ewang. teolog ipisarz. Miał wykształcenie human, i teol.; 1 6 3 3 został lektoremjęzyka pol. w gimnazjum akademickim w Gdańsku;udzielał także prywatnie lekcji języka pol., w ramach którychuczyt historii i poezji pol. oraz retoryki i epistolografii; głosiłkazania w języku pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNNARSSON GUNNAR

  ur. 18 V 1889 w Valpjófsstadhur(wsch. Islandia), zm. 21 XI 1975 w Reykjavíku, pisarzislandzki.

  Od 1907 przebywał w Danii, gdzie w Askov uczyłw wyższej szkole lud.; od 1910 publikował wiersze, opowiadania,artykuły kryt. w czasopismach; 1936 otrzymał tytułdoktora h.c. uniw. w Heidelbergu; 1939 powrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUMPLOWICZ LUDWIK

  ur. 3 III 1839 w Krakowie,zm. 19 III 1909 w Grazu (Austria), prawnik i socjolog.

  Pochodziłz rodziny żyd.; studia prawnicze odbył w Krakowie iWiedniu; 1864 uzyskał doktorat na U J , po czym pracowałjako adwokat i notariusz; prowadził też działalność publicystycznąi polit.; 1875 został docentem, a 1882...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GULU

  Diecezja w pn. Ugandzie eryg. 25 III 1953, sufr.Kampali; powstała z prefektury apost. Nilo Equatoriale,eryg. 12 VI 1923 i podniesionej 10 XII 1 9 3 4 do rangi wikariatuapost., który 1 XII 1950 zmienił nazwę na G.

  Diecezjazajmuje 27 9 2 7 km2 i liczy 6 9 2 9 8 0 mieszk., w tym 3 0 4 9 9 0katolików, 24 parafie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNA

  (sanskr. nić, cecha, przymiot, zaleta), w systemie—» sankhji i —* jogi oznacza składnik rzeczywistości (nie jakoczęść, ale raczej jako natura, sposób, funkcja); w —» wajsieszice,tworzącej parę z —> njają, oznacza cechę jako drugąpo substancji (drawja) kategorię (padartha) rzeczywistościspośród 6 (lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUŁTOWY

  Parafia w dek. kostrzyńskim w archidiec.poznańskiej. Pod koniec XIV w. wzniesiono w G. kościółśw. Wita i św. Doroty; pierwsza wzmianka o parafii G. pochodziz 1408;

  obecny kościół św. Kazimierza, wzniesiony1738 z fundacji właściciela wsi Marcina Skałowskiego (budowęukończono 1760), jest konstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry