Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GUNTUR

  Diecezja w pd.-wsch. Indii eryg. 13 II 1940 zczęści terytorium diec. Nelur, sufr. Hajdarabadu (do 1953Madras); opiekę duszpast. sprawuje duchowieństwo tubylcze;

  diecezja zajmuje 12 803 km2 i liczy 5,3 min mieszk., w tym131 662 katolików, 52 parafie, 67 księży diec. i 52 zak., 67zakonników, 424...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUNTER bp.

  zm. ok. 1232 w Wiedniu. Był 1207-22 kanonikiemi dziekanem płoc. ;

  wybrany 1223 przez kapitułę na bpapłoc. ustąpił miejsca kontrkandydatowi Janowi Gozdawie i dopieropo jego śmierci (ok. 1227) objął urząd; wspierał księciamazowieckiego Konrada I w walce z pogańskimi Prusami; zakonrycerski —» braci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSINDE MARTIN SVD

  ur. 29 X 1 8 8 6 we Wrocławiu,zm. 18 X 1969 w Mödling k. Wiednia, etnolog, amerykanista,badacz ludów pierwotnych.

  Do zgromadzenia wstąpił 1900 w Nysie; studiował naukiprzyr., filozofię i teologię w Mödling, gdzie 1911 przyjąłświęcenia kapł.; wpływ na rozwój jego zainteresowań etnologicznychwywarły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GURIASZ, Gurij

  Św. Kościoła prawosł., właśc. GrigorijGrigorjewicz Rugotin, ur. w końcu XV w. w Radoneżu, zm. 4XII 1563 w Kazaniu, abp Kazania.

  Był zarządcą dworu księciaIwana Pienkowa; posądzony o romans z księżną, przebywał 2lata w więzieniu; po uwolnieniu wstąpił do monasteru Wołokołamskiegok. Moskwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÜNTHER ANTON

  ur. 17 XI 1783 w Lindavie (Czechy),zm. 24 II 1863 w Wiedniu, filozof i teolog, inicjator szkoły teol. (—» giintherianizm).

  Studiował 1803-09 w Pradze filozofięi prawo (uczeń B. —» Bolzana); pod wpływem lektury R.Descartes'a, I. Kanta, J.G. Fichtego, F.W.J. Schellinga iG.W.F. Hegla przeżył kryzys wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /6 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSTAV - ADOLF - WERK

  Stowarzyszenie -> ewangelickoaugsburskiegoKościoła (I) w Niemczech, zał. 1832 przezpastora G. Grossmanna dla niesienia pomocy ubogim Kościołomw —» diasporze (2); nazwa upamiętnia bitwę pod Lützenk. Lipska, która ocaliła pn. i środk. Niemcy dla luteranizmu,a podczas której zginął król szwedz. Gustaw II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GURK

  Bpstwo w pd. Austrii (Karyntia), sufr. Salzburga.

  Bpstwo utworzył 1070 pap. Aleksander II z inicjatywyabpa Salzburga Gebharda (1060-88); prawo obsadzania bpówprzysługiwało abpom Salzburga. Bpi G. mieli pełnić urządwik. generalnych abpów Salzburga dla Karyntii (już w VIIIw. w Maria Sali bpem pomocniczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÜNTHER ERNEST WILHELM

  ur. 20 III 1792 w Głogowie,zm. 28 III 1860 w Lesznie, księgarz i wydawca.

  Od 1826 prowadzi! księgarnię w Lesznie (do 1 8 3 2 wraz zbratem Karolem Fryderykiem), będącą filią rodzinnej oficynywydawniczej w Głogowie; od 1837 utrzymywał oddział leszczyńskiejfirmy w Śremie, od 1838 w Kościanie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUROWSKI RAFAŁ

  ur. 1716, zm. 8 IV 1797 w Dryżynie(pod Szlichtyngowa), poeta.

  Kształcił się we Francji; od1764 był kolejno kasztelanem przemęckim, lędzkim, gnieźn.,kal. i pozn.; uczestniczył w życiu polit, kraju (m.in. brałudział w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, wchodziłw skład delegacji sejmowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÜNTHER IONAZ

  ur. 22 XI 1725 w Altmannstein (Bawaria),zm. 28 (lub 2 6 ) VI 1775 w Monachium, niem. rzeźbiarz.

  Studiował 1743-50 w Monachium pod kierunkiem J.B.Strauba, 1751-52 w Mannheim, a 1 7 5 3 w Akademii SztukPięknych w Wiedniu u G.R. Donnera; G. wykonywał główniepolichromowane rzeźby rei. w drewnie, rzeźbił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /11.10.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt

Do góry