Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GWIAZD i PLANET BÓSTWA

  Przedmiot kultu w religiachniechrześc. (—» astrolatria), którego podstawą jest animistycznakoncepcja ciał niebieskich (—> astralne bóstwa),jako poruszających się istot, wywierających wpływ na przebiegzdarzeń na ziemi (—» astrologia).

  Gwiazdy i planety w religiach indywidualizowano lub grupowanow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWINEA, Republika Gwinei, République de Guinée

  Od2 X 1958 niepodległe państwo w zach. Afryce (od 1891 koloniafranc, włączona 1904 do Franc. Afryki Zach.); graniczyna pn. zachodzie z —» Gwineą Bissau, na pn. z Senegalem,na pn. wschodzie z Mali, na wsch. z Wybrzeżem Kości Słoniowej,na pd. z Liberią i Sierra-Leone, granicę zach. wyznaczaOcean Atlantycki;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z AREZZO OSBCam

  ur. ok. 991, zm. po1033, teoretyk muzyki.

  Kształcił się w opactwie benedyktyńskimw Pomposie k. Ferrary, gdzie został mnichem; zdobyłtam sławę wykonaniem antyfonarza, w którym wykorzystałnowy liniowy system nauczania muzyki; ok. 1025 opuści! klasztori przeniósł się do Arezzo; bp Teobald zatrudnił go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZDA

  (hebr. kokab, gr. astor, fósforos, stojcheja),ciało niebieskie świecące samoistnie, z natury podobne doSłońca; wiele g. tworzy niezmienne ugrupowania (gwiazdozbiory),którym w starożytności nadano nazwę g. stałych; znimi też wiązała się mitologia wielu ludów (—> astralne bóstwa,—» astralne mity);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /5 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z BAISIO (BAISO)

  ur. między 1246-56 w Baiso(Reggio Emilia, Włochy), zm. 5 VI lub 10 VIII 1313 wAwinionie, kanonista.

  Ok. 1296 pap. Bonifacy VIII mianowałgo swoim kapelanem; jako wykładowca prawa kan. wBolonii (do jego uczniów należał —» Jan Andrzejowy) wyjechał 1305 z pap. Klemensem V do —» Awinionu, gdzie byłm.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZDA MORZA

  Tytuł kultowy MB, symbolizującyjej doskonałość, dzięki której jako przyświecający wzórwskazuje drogę, budzi i podtrzymuje nadzieję ludzi zdążającychrównież do nadprzyr. celu życia wśród niepewności iniebezpieczeństw (metafora morza); wezwanie MB jakoG.M. wiąże się też z teol. cnotą nadziei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /8 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z MONTPELLIER

  ur. ok. 1140-45 w Montpellier(pd. Francja), zm. między 13 I a 8 VI 1208 w Rzymie,założyciel wspólnot zakonnych.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej; kształcił się u templariuszy,do których nast. wstąpił; opuścił jednak zakon i ok. 1175wybudował na przedmieściach Montpellier szpital pod wezw.Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GWIAZDA MORZA"

  Gdański Dwutygodnik Katolicki,rei.-spol. czasopismo diec, wydawane od 1983 przez KurięBiskupią w —» Gdańsku (nazwa przypadkowo zbieżna znazwą kat. tygodnika parafialnego Wybrzeża wychodzącego1936-39 w —» Gdyni).

  Czasopismo założył (po wieloletnichstaraniach bpa E. Nowickiego) bp L. Kaczmarek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z MONTROCHER, Guido de Monte Rotheri

  ur. w Montrocher, zm. 1333 lub 1334, teolog.

  Studiował prawdopodobnie w Paryżu; był prob, w Teruel(diec. Walencja), gdzie 1330-33 napisał 3-tomowy podręcznikpastoralny Manipulus curatorum (bmw 1470, Savigliano14712), określający obowiązki kapłanów przy sprawowaniusakramentów, wyjaśniający historię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUYOT Louis JEAN kard.

  ur. 7 VII 1905 w Bordeaux,zm. 1 VIII 1988 tamże, duszpasterz.

  Po studiach prawniczychukończył seminarium duch. w Bordeaux, gdzie 1932 przyjąłświęcenia kapł. i nast. prowadził działalność duszpast. wśródrobotników; studia teol. kontynuował w Angelicum w Rzymie,a po powrocie do Bordeaux pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt

Do góry