Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HABEL FRANTIŠEK XAVER bp.

  ur. 12 X 1760 w Trenczynie,zm. 13 X 1846 w Nitrze, słowac. pisarz. Studia teol.ukończył 1785 w Budapeszcie, nast. był prob, w Teplej i Dubnicy,później kanonikiem i bpem w Nitrze.

  W latach 40-tych XIX w. wspierał wysiłki protestantów słowac. na rzecz rozwojuprasy i języka lit., pozyskując dla tej akcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GZY

  Parafia w dek. pułtuskim w diec. płockiej.

  Parafięw G. erygował 1377 bp płoc. Dobiesław —» Gulczewski; drewnianykościół Zwiastowania NMP, św. Michala i św. Jakuba,spalony 1657 przez Szwedów, odbudowany przed 1676,przetrwał do pocz. XVIII w.; obecny, murowany kościółWniebowzięcia NMP, wzniesiony 1872...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERKANT KRZYSZTOF

  ur. 31 V 1704 w Dąbrówniek. Grunwaldu, zm. 14 XI 1776 w Toruniu, pastor ewang.,tłumacz.

  Po studiach na uniw. w Królewcu był 1732-36 pastorempol. w Marwałdzie, a nast. do 1758 w Dąbrównie, potemkaznodzieją pol. w Toruniu i tamże od 1761 lektorem gimnazjum.

  Przełożył na język pol. Ch. Langhansa Postyllą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAARLEM

  Diecezja w pn. Holandii, sufr. Utrechtu,eryg. 12 V 1559 przez pap. Pawła IV w ramach reorganizacjiadministracji kośc. Niderlandów, zaproponowanej przez królahiszp. Filipa II.

  Bpami H. byli m.in. Mikołaj van Nieuwland (1561-64),który zwołał dwukrotnie synod diec, i Godfryd van Mierlo(1569-78), który 1571...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERL FRANZ XAVER

  ur. 12 IV 1840 w Oberellenbach(Bawaria), zm. 5 IX 1910 w Ratyzbonie, niem. muzykolog,przedstawiciel —» cecylianizmu.

  Po przyjęciu 1862 święceń kapł. był m.in. chórmistrzem wkatedrze w Pasawie; 1867-70 prowadził w Rzymie badania wtamtejszych archiwach i bibliotekach, będąc jednocześnie organistąw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAASE TEODOR KAROL

  ur. 14 VII 1834 we Lwowie,zm. 27 III 1909 w Cieszynie, pastor ewang., działacz społ.--polit. na Morawach i Śląsku Cieszyńskim.

  Był synem superintendenta lwowskiego Adolfa Teodora;od 1852 studiował filozofię i teologię ewang. na uniw. w Getyndze,Berlinie i Rostocku, gdzie 1856 uzyskał doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄBERLIN PAUL

  ur. 17 II 1878 w Kesswil k. SanktGallen, zm. 29 IX 1960 w Bazylei, filozof, pedagog.

  Studiował 1897-1900 teologię protest., filozofię, biologięi psychologię w Bazylei, Getyndze i Berlinie, a nast. byłnauczycielem i 1904-09 dyr. seminarium nauczycielskiego wKreuzungen; po habilitacji 1908 wykłada! jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABAKUK

  (hebr. chabaqquq, od chabaq objął, uścisnął- por. 2 Kri 4,16); etymologia imienia niepewna; wg LXXgr. transkrypcja ambakoum albo abbakoum sugeruje asyr.pochodzenie (chambaququ cassia tora roślina warzywna, dzikicynamon), jeden z —» proroków mniejszych (Ha 1,1; 3,1),działający w Judzie prawdopodobnie 609-598...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABAKUKA KSIĘGA (Ha)

  Księga ST znajdująca się wkanonie hebr. i chrzęść, na ósmym miejscu w zbiorze dwunastu— proroków mniejszych. Układ treści Ha jest jasny, log.i harmonijny; poza tytułem (1,1) wyróżnia się 3 części -

  °dwa paralelné dialogi (1,2 - 2,4): pytanie (skarga - modlitwabłagalna; 1,2-4 i 1,12-17) i odpowiedź...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /10 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWOŹDZIEC, Hwozdec

  Parafia i klasztor bernardynóww dek. — Horodenka w archidiec. lwowskiej na Ukrainie.

  Parafia G. powstała 1475; w wyniku najazdów tatarsko-tureckich1618-21 został zniszczony drewniany kościół par.Zwiastowania NMP; 1715 pisarz litew. Michał Puzyna sprowadziłdo G. bernardynów, którym powierzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 776

  praca w formacie txt

Do góry