Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HACHAN

  Duchowny, zwierzchnik wyznania karaimskiego(—» karaimi), przywódca rei. i świecki; w myśl Statutu KaraimskiegoZwiązku Rei. w Polsce h. jest zwierzchnikiem duchowieństwakaraimskiego i zastępcą przew. zarządu tegoZwiązku. Urząd ustanowiony został 1837 w Eupatorii(Krym), a 1857 przeniesiony do Trok k. Wilna;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABIT

  (łac. habitus ubranie, strój), ubiór członków instytutówzak. męskich i żeńskich, określony przez —» konstytucjezakonne, noszony na znak poświęcenia się Bogu i świadectwoubóstwa; prawodawstwo po Soborze Wat. II używapojęcia h. w znaczeniu szerszym - strój zak. (kan. 669).

  1. G e n e z a i r o z w ó j -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /9 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACHIMAN, Haciman

  (jap. 8 chorągwi), w —> sintoizmiebóstwo (kami) sztuki wojskowej; od VII w. jest identyfikowanyz legendarnym wojowniczym ces. Odżinem (III w.)lub synem bóstwa Ninigi (wnuk —> Amaterasu Omikami, wysianyna ziemię, by ją uczynić własnością niebian);

  uważanyza orędownika rodów siogunów (głównie Minamoto)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABITUS

  (łac. własność, usposobienie, sprawność), jednaz wyróżnionych przez Arystotelesa (gr. heksis) kategoriiorzekania filoz., zaliczanej do —> jakości, używana na określeniestanu posiadania lub zdolności, czyli istniejącej na sposób—» przypadłości własności o charakterze relacyjnym, doskonalącejw sposób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACKI, Hagi JAN FRANCISZEK SJ

  ur. 27 I 1 6 3 7 w Bydgoszczy,zm. 9 IX 1 6 9 6 w Toruniu, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1 6 5 3 w Krakowie; 1655-56 kształcił sięw seminarium nauczycielskim w Jindřichůvie Hradců, a nast.do 1 6 5 8 studiował filozofię w Jičinie (Czechy), którą ukończył1 6 5 9 w Lublinie; studia teol. odbył 1660-64 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABRICH LEONHARD

  ur. 16 IX 1848 w Esch k. Kolonii,zm. 24 V 1926 w Wesselingu, pedagog.

  Kształcił się wKolonii, gdzie 1869-77 pracował jako nauczyciel; 1877 uzyskałuprawnienia do nauczania w szkołach średnich językaniem. i franc. oraz historii; zajmował się pracą nauk. (całkowiciepoświęcił się jej po 1915). Jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACKI MICHAŁ ANTONI SOCist

  ur. 1630 w Bydgoszczy,zm. 4 III 1 7 0 3 w Oliwie, teolog, dyplomata.

  Po złożeniuprofesji u cystersów w Oliwie, studiował w Braniewie; przednajazdem szwedz. uciekł do Belgii, gdzie przyjął święceniakapł. i uzyskał doktorat teologii; 1660 został przeorem w Oliwie,1 6 8 0 koadiutorem opata, a 1683 opatem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERT ISAAK bp.

  ur. ok. 1600 w Paryżu, zm. 15 IX1668 w Pont-de-Sa!ars k. Rodez, teolog, pisarz, polemista.

  Po wydaniu 1623 tomu wierszy łac. Pietas regia (zadedykowanegokard. A.J. Richelieu) otrzymał tytuł bakałarza, a1626 doktoryzował się z teologii na Sorbonie; brał udział wpolemice dotyczącej ustanowienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERSCHRACK MIKOŁAJ

  Tworzył w 2. poł. XV w.w Krakowie, malarz. Pochodził z Nowej Wsi pod Krakowemi 1454 otrzymał obywatelstwo miasta Krakowa; 1468 zawarłumowę z konwentem augustianów przy kościele św. Katarzyny,zobowiązującą go do wykonania ołtarza głównego; 1476pracował we Lwowie, gdzie dla tac. katedry pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABDELIĆ JURAJ SJ

  ur. 15 IV 1609 w Staro Čiče(Chorwacja), zm. 27 XI 1678 w Zagrzebiu, chorw. kaznodzieja,pisarz, filolog.

  Ukończył gimnazjum jez. w Zagrzebiu, 1630 wstąpił dozak. w Leoben (Austria), 1632-35 studiował filozofię w Grazu,1635-36 był nauczycielem w Rijece, potem w Varaždiniei Zagrzebiu. Po studiach teol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt

Do góry