Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HADRIAN IV, Mikołaj Breakspear

  ur. ok. 1100 w opactwieLangley (wsch. Anglia), zm. 1IX 1159 w Anagni, papieżod 4 XII 1154.

  Pochodził z ubogiej rodziny ang.; w wieku młodzieńczymopuścił Anglię i udał się na studia do Francji, nast. wstąpiłdo zak. kanoników regularnych św. Rufusa w Awinionie,gdzie został przeorem, a 1137 opatem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /3 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADITH

  (mowa, opowiadanie, tradycja), spisany zbiórczynów i słów Mahometa (—» sunna), stanowiący obok —Koranu drugie źródło przepisów prawnych i rei.-mor., a uosabiającymądrość. Składa się z ciągu (łańcucha) cofającychsię aż do źródła tradycji, wiarygodnych przekazicieli (isnad),poprzedzających tekst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN V, Ottobono Fieschi

  ur. ok. 1205 w Genui,zm. 18 VIII 1276 w Viterbo, papież od 11 VII 1276.

  Pochodził z hrabiowskiej rodziny Lavagna i był bratankiempap. Innocentego IV, który 1244 mianował go kard.; wysłany1265 jako legat pap. Klemensa IV do Anglii bronił praw StolicyApost., nawoływał do wyprawy krzyżowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABSBURGOWIE

  Dynastia niem., pochodząca prawdopodobniez Alzacji, biorąca swą nazwę od zamku Habsburg(Habichtsburg) w szwajc. kantonie Argowia (Aargau).

  Zamek Habsburg zbudował ok. 1020 bp Werner ze Strasburga,którego brat Radbot (zm. przed 1045) uważany jestza założyciela linii rodu noszącej później (1090) tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /11 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACZELA JAN OFMConv

  Imię zak. Peregryn, ur. 26XII 1865 w Odrzykoniu k. Krosna, zm. 26 VII 1 9 4 2 k. Stanisławowa,pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1885; po studiach filoz.-teol. w kolegiumjez. w Krakowie przyjął 1890 święcenia kapł.; 1892--1905 był wykładowcą teologii dogm. w krak. studium zak.oraz 1899-1902...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACCIUS GEORG

  ur. 22 VII 1847 w Liineburgu, zm. 4VI 1926 w Hermannsburgu, luterański misjonarz.

  Studiował 1868-70 teologię w Erlangen i Getyndze, a 1 8 7 3w Hanowerze; po ordynacji 1874 jako pastor zaangażowałsię w działalność propagującą misje; 1887-89 wizytował wrazz E. Harmsem placówki mis. prowadzone przez —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERT Louis

  ur. 1635 lub 1636 w Francillon k. Bloiswe Francji, zm. 7 IV 1718 w Paryżu, teolog, dogmatyk i moralista.

  Doktorat uzyskał 1668 na Sorbonie; pełnił nast. różnefunkcje kośc. w diec. Luçon i Auxerre oraz Verdun i Châlons-sur-Marne, gdzie był przełożonym seminarium duch.;angażował się w odnowę życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACZÓW, Hoczów

  Parafia w dek. Krosno II w archidiec.przemyskiej.

  Wieś H. została zał. na prawie magdeburskim ok. 1352przez króla Kazimierza Wielkiego; parafię H. ufundował ok.1388 Władysław Jagiełło; 1506 wzmiankowana jest szkołapar. w H.; po najazdach tatarskich 1624 parafia H. podlegała1631-1804 Arcybractwu Kapł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAC FESTA DIE TOTA, GRATULETUR POLONIA

  Najstarsza anonimowa sekwencja mszalna ku czci św. Wojciechapowstała w Gnieźnie prawdopodobnie po 1090 (wg H.Kowalewicza); wykonywana była przede wszystkim w Gnieźnie,początkowo na święto narodzin dla nieba, a od XV w.wyłącznie na przeniesienie relikwii;

  występowała w gnieźn.księgach liturg. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABICHT MIECZYSŁAW

  ur. 5 V 1918 w Krakowie, zm.11 VII 1982 w Lanaken (Belgia), działacz kościelny.

  Po studiach z zakresu prawa i nauk polit, oraz po pracydyplomatycznej na Dalekim Wsch., prowadził 1947 działalnośćw pol. Akcji Kat. w Londynie; nast. podjął pracę wMiędzynar. Ruchu Studentów Kat. Pax Romana we FryburguSzwajc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt

Do góry