Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HADRIAN PAWEŁ

  ur. 10 VI 1868 w Pabianicach, zm.13 I 1924 w Łodzi, duchowny Kościoła ewangelickoaugsburskiego.

  Studiował 1887-91 teologię ewang. w Dorpacie; ordynowany1892 w Warszawie, był wik. w Brzezinach k. Łodzi,a od 1893 prob, w Łodzi; na synodzie łódzkim 1917 sprzeciwiłsię kośc. ustawom gubernatora H. Beselera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN z ANTIOCHII, Adrian

  Żył w V w., gr. egzegetapochodzenia syryjskiego. Identyfikowany z mnichem ikapłanem, adresatem listów św. Nila (PG 79,225.437.516),był przedstawicielem i zwolennikiem —» antiocheńskiej szkołyegzegetycznej; brał udział w pracach szkoły (m.in. po razpierwszy użył terminu „isagoge" na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN I

  ur. 722, zm. 25 XII 795 w Rzymie, papieżod 1 II 772, rzymianin.

  Pochodził z rodu Colonnów; jakodiakon w Rzymie, wybrany papieżem, nawiązał kontakty z—» Frankami, osłabione za jego poprzednika Stefana III;wskutek zajęcia 772 części Państwa Kośc. przez króla LongobardówDezyderiusza, H. zwrócił się o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADDAD CHALIL BUTROS OFMCap

  Imię zak. Jakub,ur. 1 II 1875 w Ghazir k. Bejrutu, zm. 26 VI 1954 w Jall-Eddibk. Bejrutu, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1894 w Bet Chaszebau, gdzie równieżodbył studia filoz.-teol., po których 1901 w Bejrucie przyjąłświęcenia kapł.; był ekonomem misji zak. (prowadzonychprzez prow, lyońską) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN, Adrian z NIKOMEDII Św.

  Męczennik, żyłna przełomie III i IV w. w Nikomedii (prow. Bitynia) w AzjiMniejszej.

  Wg staroż. martyrologów: Hieronima (PL 30,446.474),Bedy Czcigodnego (PL 94,853-854.1037), Sancii Adonis (PL123,348-351) oraz Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae(BHG I 26-29) H. byl oficerem rzym. nawróconym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /3 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN II

  zm. 872 w Rzymie, papież od 14 XII 867,rzymianin.

  Zaangażowany w akcję charytatywną, zyskał sympatięrzymian; na synodzie rzym. 869 potępił synod Focjuszai złożył go z urzędu; zwołał VIII Sobór Powsz. (869-870) wKonstantynopolu (ostatni na Wschodzie) z udziałem 3 legatówpap.;

  nie uwzględniając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADES

  (gr. aides niewidoczny), w mitologii gr. bógświata zmarłych, syn Kronosa i Rei, brat Zeusa, Posejdona,Hery, Hestii, Demeter, małżonek Persefony; także nazwaświata zmarłych.

  1. H. jako bezlitosny władca podziemnego świata (Tartar)nie pozwalał nikomu z przebywających w nim zmarłych wrócićna ziemię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIANOPOLIS in EPIRO

  (Libohovë w pd. Albanii),staroż. bpstwo łac. w metropolii Nikopolis w rzym. prowincjiEpir Stary; znanych jest 4 bpów od poł. V do 1. poł. IX w.;od 1933 łac. bpstwo tytularne.

  W XI w. H. jako D r y i n o p o l i s zostało bpstwemobrządku bizant. w metropolii Naupaktos (w XV w. podlegałoJaninie) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN III Św.

  zm. 2 IX 885 w Spilamberto k. Modeny,papież od 17 V 884, rzymianin.

  Stłumił niepokoje wywołanew Rzymie jeszcze za czasów Maryna I wskutek jegoniekan. wyboru na papieża; utrzymywał dobre stosunki z ces.bizantyjskim;

  zmarł w drodze do Niemiec, dokąd udawał sięna wezwanie ces. Karola III Grubego w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADEWUCH

  ur. ok. 1200 prawdopodobnie w Antwerpii,zm. ok. 1260, pisarka, mistyczka.

  Związała się w Nivelles z ruchem beginek (—> beginki ibegardzi) i poświęciła pisarstwu. Twórczość H., inspirowanazwł. Apokalipsą św. Jana, w warstwie formalnej nawiązująca m.in. do liryki prowansalskiej, jest próbą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt

Do góry