Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HAECKEL ERNST

  ur. 16 II 1834 w Poczdamie, zm. 9VIII 1919 w Jenie, zoolog i filozof.

  W 1865-1909 był prof, zoologii w Jenie i pierwszym znaczącymbiologiem niem., który przyjął i propagował teorię —>ewolucji (I) Ch. Darwina (—» darwinizm 1); w swych pracachbiol. H. koncentrował się na morfologii i systematyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIANUM

  Sakramentarz hadriańsko-gregoriańskilub frankoński, modyfikacja autentycznej kopii —» sakramentarzagregoriańskiego dokonana 784-791 przez pap. — HadrianaI na prośbę ces. Karola Wielkiego; używany zwł. naterenach ówczesnej Galii, był wielokrotnie poprawiany i uzupełniany(m.in. przez —> Alkuina).

   

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRUMETUM

  (Susa we wsch. Tunezji), bpstwo odok. II w. do ok. VIII w. w rzym. prowincji Byzacena; odXVII w. bpstwo tytularne.

  H. było kolonią fen. i ważnym portem w Afryce Pn.; zaces. Trajana (98-117) wolne miasto H. zostało kolonią rzym.;430 opanowali H. Wandalowie (nazywane Hunuricopolis), a533 zdobył je Belizariusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADUCH HENRYK SJ

  ur. 14 VII 1870 w Jaćmierzu k.Sanoka, zm. 5 X 1925 w Nowym Sączu, kaznodzieja rekolekcjonista.

  Do zakonu wstąpił 1886 i 1897 przyjął święcenia kapł.; postudiach teol. w Krakowie objął 1898 stanowisko wykładowcywymowy kośc. (—» homiletyka) i nauczyciela języka łac. wStarej Wsi; 1908 został rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /3 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADZIACKA UGODA

  Porozumienie zawarte międzyRzecząpospolitą a Kozakami 16 II 1658 w Hadziaczu, regulującem.in. stan i status prawny prawosławia.

  Hetman Kozaków Jan Wyhowski 1658 zerwał (przyjęte1654) porozumienie z Rosją (B. —> Chmielnicki) i z komisarzamikróla Jana II Kazimierza zawarł u.h.; uznano w niej prawosławieza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADZIEWICZ RAFAŁ

  ur. 13 X 1803 w Zamchu k. Biłgoraja,zm. 7 IX 1886 w Kielcach, malarz, rysownik, grafik.

  Studiował 1822-29 na wydz. sztuk pięknych UW u A. Brodowskiegoi A. Blanka; stypendium Komisji Rządowej WyznańRei. i Oświecenia Pubi, pozwoliło mu na wyjazd do Drezna(1829-30) i Paryża (1830-31) oraz na naukę pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIANOPOLIS in PISIDIA

  (Sarkikaraagaç lub Adarasw pd.-zach. Turcji), bpstwo z IV w. w metropolii Antiochiain Pisidia; Paweł Apostoł był w H. w czasie swychpierwszych podróży mis. (45-50, 58); bpstwo upadło wskutekokupacji tur. w końcu XII w.; bpi znani są od IV-X w.; od1933 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIANOTHERAE

  (k. Balikesir w pn.-zach. Turcji),bpstwo z ok. poł. V w. w metropolii Kyzikos w rzym. prowincjiHellespont; upadło wskutek najazdu tur. w końcu XII w.;bpi znani są od poł. V do poł. IX w.; od 1933 bpstwo tytuł.;bpem tytularnym H. był od 1961 Bronisław Dąbrowski (od1 9 8 2).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN, Publius Aelius Hadrianus

  ur. 24 I 76 w Italica(obecnie Santiponce k. Sewilli), zm. 10 VII 138 w Bajachk. Neapolu, cesarz rzym. od 117.

  Pochodził z rodziny italskiej (Hadria w Picenum) osiadłejw Hiszpanii; straciwszy rodziców był na utrzymaniu swegokrewnego, ces. Trajana, który przed śmiercią adoptował go117 i uczynił swoim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN VI, Adrianus Florensz

  ur. 2 III 1459 w Utrechcie,zm. 14 IX 1523 w Rzymie, papież od 9 I 1522.

  Początkowo uczył się u braci wspólnego życia w Deventerlub Zwolle; 1476 rozpoczął studia filoz., a potem teol. nauniw. w Lowanium; doktorat teologii uzyskał 1491 już jakoprof, filozofii; przeszedłszy na wydz. teologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt

Do góry