Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HÄFFELIN KASIMIR JOHANN von kard.

  ur. 13 (nie 3)11737 w Minfeld (Bawaria), zm. 27 VIII 1827 w Rzymie, dyplomata.

  Po studiach w Pont-à-Mousson i Heidelbergu doktoryzowałsię 1765 z teologii; 1767 przyjął święcenia kapł. izostał kapelanem na dworze elektora Palatynatu ReńskiegoKarola Teodora (zm. 1799) oraz członkiem MannheimskiejAkademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAFFNER PAUL LEOPOLD bp.

  ur. 21 I 1829 w Horb(Badenia-Wirtembergia), zm. 2 XI 1899 w Moguncji, filozof,publicysta.

  Filozofię i teologię studiował 1847-51 w Tybindze i 1852przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu doktoratu filozofii zostałpowołany przez bpa W.E. —> Kettelera na prof, filozofii,a nast. apologetyki w seminarium duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGADA, haggada, agada

  (od aram. rdzenia ngd, haggadahlub 'aggadah opowiadanie, pouczenie, lekcja), forma—» midraszu obejmująca wszystkie nie związane z —> halachąrabinackie objaśnienia tekstów ST z zastosowaniem do aktualnejsytuacji życiowej; przedmiotem wykładu jest zawsze tekstpisany (hakkatub) Pisma Św.; najpopularniejsza w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /6 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC DIES, QUAM FECIT DOMINUS, Oto dzień, który Pan uczynił

  Werset 24 z Ps 118 używany w liturgii mszalnejoraz —> godzin kanonicznych od niedzieli wielkanocnejprzez całą oktawę (PL 78,1042; LH II 409-500; LG II 410--505); od IV w. występował jako śpiew responsoryjny, zw.też później —» graduałem (potwierdzony przez Cantatorium zMonzy), oraz od V I I I w. jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC EST DIES, QUA CANDIDAE, Tereso, Boga zwiastunko

  Hymn w nieszporach o św. —> Teresie Wielkiej (wLG część hymnu na jutrznię), którego autorstwo przypisywanejest pap. Urbanowi V I I I ; do LH wprowadzony 1971 (LHIV 1205-1206; LG IV 1270);

  występował wcześniej w brewiarzachwat. (1920), karmelitańskich (1938), benedyktyńskich(1940) i domin. (1962). Autor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC EST DIES, QUAM FECIT DOMINUS

  Antyfonabrewiarzowa i procesyjna, treściowo i historycznie związanaze świętem Zwiastowania NMP (—> Zwiastowanie Pańskie),powstała w środowisku benedyktyńskim (weszła do liturgiijako śpiew przed —» pokropieniem w niedziele zwykłe w ciąguroku).

  Początkowo była antyfoną do —* Magnificat w II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC FEMINA LAUDABILIS, Sławmy niewiastę roztropną

  Anonimowy utwór, prawdopodobnie z XV w., ułożonyna cześć św. —» Batyldy, który jako hymn w godzinie czytańtekstów wspólnych o świętej kobiecie został wprowadzony1971 do LH (I 1186-1187, II 1656-1657, III 1520-1521, IV1504-1505; LG I 1244, II 1720-1721, III 1588, IV 1600; teksttakże w: AH XLIII 95, HIBR...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC HORA, QUAE RESPLENDUIT, Oto jaśnieje godzina

  Anonimowy utwór (PL 17,1179) będący częścią hymnuTer hora trina volvitur (Chev 20 340) pochodzącego z przełomuV i VI w., wprowadzony 1971 jako hymn modlitwy popołudniowejokresu wielkanocnego do LH (II 425, 735; LG II429, 735; tekst także w: AH LI 18, HIBR 105).

  Tekst nawiązujedo godziny śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECCEITAS

  (łac. haec [res] ta oto, domyślnie rzecz),wyróżniona przez J. —» Dunsa Szkota (II) forma (—» forma imateria) rzeczy, będąca zasadą ich jednostkowienia (—» jednostka).

  W warstwowej koncepcji ułożenia form w bycie (—» augustynizmI), traktowanych jako zespół awicenniańskich „naturtrzecich", Duns Szkot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADŻDŻ

  (arab.), uroczysta pielgrzymka do —> Mekki(w odróżnieniu od umra, zwykłego nawiedzenia św. miasta okażdej porze roku), nawiązująca do zwyczajów przedislamskich,ustalona w 6 roku —» hidżry, będąca jednym z 5 filarówislamu (—» arkan); jako instytucja boska, wspomniana w ->Koranie (sura 2,158.196; 3,96-97)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt

Do góry