Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HÄGEN JOHANNES GEORG SJ

  ur. 6 III 1847 w Bregencji(Austria), zm. 5 IX 1930 w Rzymie, matematyk i astronom,brat Martina.

  Do jez. prowincji górnoniem. w Gorheim k. Sigmaringenwstąpił 1863; filozofię studiował w Maria Laach (1867-70), amatematykę i astronomię w Münster i Bonn (1870-72); pousunięciu jezuitów z Niemiec uczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGEN MARTIN SJ

  ur. 23 V 1855 w Bregencji (Austria),zm. 12 VII 1923 w Valkenburgu-Houthem (Holandia),biblista, brat Johannesa Georga.

  Do jez. prowincji górnoniem. działającej w rozproszeniuwstąpił 1872; nowicjat odbył w Exaeten (Holandia), kurs filozofii1876-79 w Blijenbeck, potem uczył matematyki w Feldkirch;podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGER BALTHASAR SJ

  ur. 1572 w Überlingen (Baderna-Wirtembergia), zm. 10 III 1627 w Würzburgu, teolog polemista.

  Studiował filozofię w Würzburgu; 1593 wstąpił do jez. prowincjiRenu, potem uczył przedmiotów human, w Moguncjioraz filozofii w Würzburgu, gdzie po święceniach kapł. uzyskałdoktorat egzegezy bibl.; był nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIASMA

  (gr. hagiasmas poświęcenie), w Kościołachwsch. nazwa obrzędu zwykłego (mała h.) i wielkiego (wielkah.) poświęcenia wody (1) w uroczystość —> Objawienia Pańskiego(Epifania) oraz nazwa poświęconej wody, zw. „Jordanem"lub „wodą jordańską" (2).

  1. Obrzęd h. wywodzi się z liturg. wspomnienia —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIA SOFIA

  (gr. mądrość Boża), do V w. Megale Ekklesia,kościół katedralny w Konstantynopolu (Stambuł) położonyobok pałacu ces. i siedziby patriarchy.

  Budowę kościoła rozpoczął ces. Konstantyn II, a konsekracjidokonał 360 patriarcha Eudoksjusz; była to prawdopodobnie5-nawowa bazylika, poprzedzona atrium z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAF

  (gr. hagios święty, graf ein pisać), świętypisarz, natchniony autor księgi Pisma św. (por. KO 11), takżeautor życiorysów świętych (—» hagiografia).

  H. określa się każdego człowieka, który pod wpływemnatchnienia Bożego (—> natchnienie Pisma św.) przyczynił siępozytywnie i twórczo do powstania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGAR

  (hebr. hägär), egip. niewolnica —> Sary, matkaIzmaela (Rdz 16,1-16; 21,9-21).

  Upokorzona przez Sarę, H.została wygnana na pustynię wraz z synem i stała się matką12 plemion arab. (Rdz 25,12), które Ba 3,23 nazywa synamiH. Epizody z życia H. zgodne są ze zwyczajami epoki patriarchów:bezpłodna żona mogła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECKER THEODOR

  ur. 4 VI 1879 w Eberbach (Baderna-Wirtembergia), zm. 9 IV 1945 w Ustersbach k. Augsburga,pisarz kat., filozof i krytyk.

  Pod wpływem dzieł J.H. Newmana przeszedł 1921 na katolicyzm;współpracował z pismem „Meggendorfer Blättern"wydawanym przez F. Schreibera, po śmierci którego (1941)został red. naczelnym;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEFTEN, Haeftenus BENEDIKT van OSB

  Imię chrzestneJakub, ur. 1588 w Utrechcie, zm. 31 VII 1648 w Affligem(Belgia), pisarz ascet., przedstawiciel monastycznej duchowościflamandzkiej.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. w Lowaniumwstąpił 1609 do zakonu w Affligem i 1613 przyjął święceniakapł.; zostawszy 1619 opatem (1618 także prob.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEGY JOSEPH CSSp

  ur. 1860, zm. 5 II1931, liturgista--rubrycysta.

  W 1915-31 był konsultorem Kongr. Obrzędóww zakresie liturgii, a 1921-24 także do spraw beatyfikacji ikanonizacji; tę samą funkcję pełnił też przy Kongr. do SprawZak. i Pap. Komisji Interpretacji KPK;

  był wyd. i współautorem(z racji licznych poprawek i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt

Do góry