Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HAHN - HAHN IDA

  ur. 22 VI 1805 w Tressow (Meklemburgia),zm. 12 I 1880 w Moguncji, pisarka, konwertytka,działaczka charytatywna.

  Pochodziła z protest, hrabiowskiej, lecz zubożałej rodziny;odbyła wiele podróży po Europie (1835-42), a także naWschód (1843-44); publikowała poezje i powieści naśladująceG.G. Byrona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOSORITISSA, Chalkopratissa

  (gr. hagion sorosświęty relikwiarz), bizant. ikonograficzny typ przedstawieńMaryi, którego nazwa pochodzi od cudownej ikony MB,czczonej od poł. VI w. w sanktuarium maryjnym - Chalkoprateiaw Konstantynopolu, związanej z relikwiami PaskaNMP; wyobraża Maryję (bez Dzieciątka Jezus) w orędującejpozie, w całej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAHANEC JÓZEF bp.

  ur. 10 IV 1793 w Twarożcu Wysznimk. Bardiowa, zm. 22 XII 1875 w Preszowie, ukraińskidziałacz nar. na Rusi Zakarpackiej.

  Filozofię studiował wWielkim Waradynie (Oradea), a teologię w Trnawie; 1817przyjął święcenia kapł. w obrządku gr.kat.; do 1841 był duszpasterzemw par. Peklin-Orosz, Viszlo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - DZIEJE

  1 . W s t a r o ż y t n o ś c i chrzęść, powstały najstarszespisy męczenników i bpów (—> Depositio martyrům iDepositio episcoporum), układane od II w. na liturg. użytekKościołów lokalnych, a zamieszczone w —» Chronografie zroku 354; zapiski komemoracyjne stały się zalążkiem przyszłych—» kalendarzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /13 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAHN HEINRICH

  ur. 29 VIII 1800 w Akwizgranie, zm.11 III 1882 tamże, działacz mis. i społeczny.

  Po studiachmed. w Gandawie pracował jako lekarz w Montsen k. Liège,gdzie 1832 zetknął się ze Stow. Rozkrzewiania Wiary podwezw. św. Franciszka Ksawerego (—> Franciszek Ksawery III2°); 1842 założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - W POLSCE

  Początki h. związane są z wprowadzeniemchrześcijaństwa i rozwojem rodzimych kultów świętych. Wś r e d n i o w i e c z u powstały teksty o dużej wartości hist.,przede wszystkim żywoty św. Wojciecha z przełomu X i XIw., np. Est locus in partibus Germaniae, tzw. Vita prior(MPHn IV 1), pisany 998-999...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /16 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - W KOŚCIELE WSCHODNIM

  1. W B i z a n c j umutrzymały popularność wypracowane w starożytności formułyBios kat politela (odpowiednik łac. —> Vitae) mnichówi bpów, —» apoftegmaty ojców oraz używane powszechnieod IV w. zbiory żywotów w rocznym cyklu liturg., czyli-* menologia i ich skróty —» synaksariony; równoleglefunkcjonowały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /14 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFICZNE CZASOPISMA

  Periodyki wydawaneprzez różne instytucje kość, wydawnictwa wyznaniowelub osoby fiz. w celu upowszechniania życiorysów, działalnościi kultu świętych, błogosławionych lub osób zmarłych wopinii świętości, jak również publikujące kryt. studia źródełhagiograficznych stanowiących podstawę opracowań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /8 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIONIM

  (gr. hagios święty), pseudonim pisarski zawierającyimię lub nazwisko świętego, najczęściej tożsame z przybranymprzez autora przy profesji zak., np. „Jan od św. Franciszka",którym Ignacy Krzyżkiewicz sygnował Lekarstwonowe z Hieruzalem (Pz 1678) lub „Joannes Damascenus aMatre Dei" (J.D. —> Kaliński)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA

  (gr. hagios święty, graf ein pisać), dziedzina—> historiografii kośc. zajmująca się historią życia idziejami kultu świętych; rozwijająca się od II w., wraz z kultemświętych w Kościele wsch. (—> bizantyjska teologia II 5)i zach., poddana została w XVII w. nauk. krytyce przez —»bollandystów i —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt

Do góry